Websitet anvender cookies. Læs mere... 
Danske Planteskoler > Forside
Grønne Pletter

Grønnepletter


Gartner Tidende

GT 9 forside.jpg

Gartner Tidende
er medlemsblad for
Dansk Gartneri
Læs mere her


 

Danske Planteskoler 

Print

Dansk planteskoledrift er et erhverv med en lang historie bag sig. Allerede i 1898 stiftede planteskolerne Dansk Planteskoleejerforening, DPF. Målet var at etablere et fælles forum til at varetage opgaver og aktiviteter til gavn for hele erhvervet.
I januar 2011 skiftede foreningen navn til Danske Planteskoler.

Det var fremsynede producenter, der skabte erhvervets organisation. Ideen har vist sig særdeles levedygtig, og den dag i dag spiller Danske Planteskoler en vigtig rolle for hele erhvervet.

Ikke mindst når det gælder erhvervspolitik, rådgivning, forskning og uddannelse inden for produktion og forædling af planter, sætter Danske Planteskoler sine markante fingeraftryk på udviklingen.

Det er Danske Planteskoler's fornemste mål at holde Danmark grønt. Målsætningen gælder både det åbne land, de danske skove og bymiljøer. Danske planteskoler producerer tilsammen 130 millioner planter hvert år. Fra skovplanter til store træer og fra stauder, blomstrende buske til frugttræer. Planter der sikrer danskerne smukke grønne rammer i hverdagen både i by og på land.

 

Linkboks_haekplanteklubben.jpgLinkboks_skovplanteringen.jpgLinkboks_rosenklubben.jpgLinkboks_frugt_prydtraeklub.jpg

Arrangementer i Danske Planteskoler
7/06-2017 09:00
Horsens Statsfængsel
Generalforsamling Danske Planteskoler

16/08 - 17/08-2017
Holkebjergvej 74, 5250 Odense SV
Plantefagmessen

30/08 - 1/09-2017
Slagelse
Have og Landskab 2017

Udbud af planter til Demonstrationsplantning

Planter til demonstrationsplantning Jernbjerggård, Slagelse

Vi beder om tilbud på planter til demonstrationsplantning Jernbjerggård i Slagelse. Tilbuddet skal være Tine (taj@seges.dk) i hænde senest onsdag 8. marts 2017 kl. 12.00. Plantningen skal udføres i perioden ultimo marts til primo april. De planteskoler, der bliver valgt ud som leverandører til projektet, får besked senest mandag 13. marts.

Danske Planteskoler forbeholder sig retten til at foretage indkøbet hos flere producenter. Der prioriteres danskproducerede planter.

Angiv priser ab planteskole ex. emballage

For at lette arbejdet med at sammenligne tilbuddene fra jer, beder vi jer sætte priser og størrelser ind i regneark.
Regnearket kan rekvireres hos Tine på taj@seges.dk.