14. november 2018 - 23:51Vintermøde Danske Planteskoler 


Onsdag 18. januar 2017, 09:30 - torsdag 19. januar, 16:00

Sted: Hotel Svendborg, Centrumpladsen 1, 5700 Svendborg

Præsentationerne fra mødet findes herunder:

Se mulighederne, grib chancen - Svend Brodersen, Gram Slot

Sidste nyt om pesticider og håndtering - Niels Enggaard Klausen, GartneriRådgivningen A/S

Sæt dagsordenen for dit marked - Jens Demandt Mourtisen, Erhvervsakademi Sjælland

Buskplantninger frem i lyset - Marie Schnell, KU

Nyt om uddannelse - 3F Den Grønne Gruppe

Plantesundhed ved handel med planter - Lis Stenstrup, NaturErhvervsstyrelsen

Hvilke rosensorter til produktion og salg - Julie Schou Christiansen, GartneriRådgivningen A/S

Nye plantevalg - 'haver i byen' - Bente Mortensen, Altaneriet - kan tilsendes på mail.

Kend dine kunders ønsker - Anders Dam, Skovskolen KU - kan tilsendes på mail.