Websitet anvender cookies. Læs mere... 
Forside Danske Planteskoler 
Gå til

Danske Planteskoler Logo


 

Plant og plej dine roser  

Print

 Plantogplejdineroser.jpg Butterfly.jpg

Få glæde af dine roser

Roser har gennem de sidste 2-3.000 år stået model til en helt utrolig udvikling. I dag er der en mangfoldighed af vækstformer, farver og dufte og derfor kan roser anvendes på mange forskellige måder. Det traditionelle rosenbed i haven, sammen med buske og stauder i andre bede, ved bygninger, og i krukker på terassen. Der er rig mulighed for at blive inspireret i det store udvalg. Ønsker du mere konkret rådgivning i valg af roser, spørg da i dit havecenter.

PlantestedPlantetid.jpg

Plantested
Det traditionelle rosenbed placeres, så roserne får så meget sol som muligt. Jo mere sol og varme roser får, jo bedre vil de blomstre. Roser bryder sig ikke om træk, men vil gerne stå åbent i haven; derved undgår man fugt, som kan resultere i plettede blade, som skyldes angreb af svampesygdomme.

Plantes der roser ved husmure, så vær opmærksom på, at jorden ofte er blandet med sand og byggematerialer, og bør udskiftes i plantehullet. Når der plantes tæt ved husmure, er det ofte det tørreste sted i haven. Derfor skal der vandes gennem hele vækstsæsonen. Kraftigtvoksende klatreroser er ofte meget robuste, og de fleste plantninger langs husmuren er vellykkede.

Vand, næring og lys
Roser må aldrig blive klemt i bede med andre planter så som stauder og buske. Sørg for, ved beskæring og udtynding, at roserne får tilstrækkelig vand, næring og lys.

 

Plantetid
Roser kan købes og plantes næsten hele året rundt, men der er naturligvis tidspunkter på året, der er mere velegnet til rosenplantning end andre.
Roser fås barrodede, og i potter. De barrodede roser plantes bedst fra oktober til maj måned. Efterårsplantning er at foretrække, da planten dermed når at fæstne sig inden vækstsæsonen det følgende år.

Rose.jpg

Der kan plantes hele vinterhalvåret, det kræver blot, at jorden er frostfri. Roser i potter har allerede etableret et rodnet, og kan derfor plantes hele året. Det løse spagnum omkring rødderne blandes godt med jorden i plantehullet. Sørg for god vanding, når der plantes i sommerhalvåret.

Forberedelse-til-plantningen.jpg Så snart rosenbedet er udpeget, gælder det om at forberede jorden på selve plantningen. Et meget vigtigt udgangspunkt for et succesfuldt rosenbed er at jorden er veldrænet, ellers risikerer man, at roserne ikke trives.
Jorden løsnes i to spadestiks dybde. Man skal sikre sig, at jorden er løsnet, så regnskyl kan løbe ned gennem jordlagene.

Tilsæt kompost
Der kan med fordel tilsættes et lag kompost (max. 10 cm), som blandes godt med den løsnede jord. Komposten kan komme fra affaldskompostering, købes som Rosenjord i havecentret, eller man kan bruge komposteret komøg. Denne tilsætning vil berige jorden med næring, og sikre en bedre etablering af roserne.

Vanding.jpg

Selve plantningen
Plantehullet skal være så dybt, at der er plads til rosens rødder, uden at de beskæres, bukkes eller klemmes sammen. Kom aldrig gødning direkte i plantehullet.
Placeringen af rosen måles udfra okulationsstedet (podestedet) se figur 1, som skal være 5 cm under jordoverfladen. Plantes der højere, risikeres bortfrysning af hele rosen. Hullet fyldes nu med 2/3 jord, hvorefter der vandes rigeligt. Til slut dækkes plantehullet helt med jord.

Gødskning
Roser er meget gødningskrævende. Derfor er det vigtigt, at jorden løbende tilføres gødning. I det tidlige forår gødes roserne med 2 cl (et snapsglas) klorfattigt NPK gødning pr. plante. Sommeren igennem suppleres med 2–3 gange tilførsel af 2 cl gødning. Det seneste tidspunkt for gødningstilførsel er juli måned.

beskaering.jpg

Beskæring af roser er vigtigt, men ikke altafgørende for et vellykket rosenbed. Beskæring foretages fra april , men ikke senere end knopperne er begyndt at bryde. Gamle, visne og syge grene skæres helt væk. I tabellen ses, hvordan de enkelte roser er inddelt i grupper, og hvilken type beskæring der anbefales.

  Hård
beskæring
Moderat
beskæring
 Let
beskæring
Udtynding
af grene
Storblomstrende roser x x    
Buketroser x x x  
Mini- eller bunddækkeroser     x  
Buskroser     x x
Klatreroser     x  
Vilde roser     x x
Antikke- eller historiske roser       x

 

Hård beskæring
Rosen skæres tilbage, så hver gren er ca. 10 – 15 cm lang 
hård-beskæring.jpg

Moderat beskæring
Rosen skæres tilbage, således, at grenene bliver halvt så lange. (ca. 20-25 cm)

let-beskæring.jpg
Let beskæring
Rosen skæres tilbage, således at grenene er 2/3 af deres oprindelige længde.
 Moderat-beskæring.jpg

 

Vinterdækning-af-roser.jpg

Det er  ikke altid nødvendigt at vinterdække roser. Men melder vejrudsigten om hård frost, og jorden er bar, er det en god idé at dække roserne. De kan enten dækkes af et ekstra jordlag i form af hypning, eller dækkes af grene e ller lignende.