Websitet anvender cookies. Læs mere... 
Forside Danske Planteskoler 
 

Gode råd før plantning 

Print

10 gode råd omkring plantning:

 1. Rengør arealet der skal beplantes
 2. Plant i bekvem jord.
 3. Planterne må ikke udtørre, hold dem tildækkede og i skygge.
 4. Plantehullet skal være tilstrækkeligt stort og jorden må ikke være hård i bunden.
 5. Plantens rødder skal hænge nedad.
 6. Planten skal så dybt i jorden, at rodhalsen bliver helt dækket af jorden (hvor rod og top mødes).
 7. Efter plantning skal jorden trædes til.
 8. Renholdelse i etableringsfasen er vigtig (2-3 år).
 9. Behov for vanding kan opstå i tørre perioder.
 10. Planter er levende væsener, behandel dem derefter og resultatet kan nydes mange år fremover.
   

Før du planter bør du overveje følgende:

Der er mange ting at tage hensyn til, inden man evt. beslutter sig for at beplante et større eller mindre areal. Nedenfor har vi "plantet" 10 punkter, som du bør overveje, inden du påbegynder beplantningen. 

Formål med beplantningen

Er formålet rekreativt/æstetisk, kommercielt, lægivende m.v.

Arealvalg/beliggenhed

Hvordan er vindforhold, hældning, bonitet og frostforhold. Disse betingelser skal ses i relation til formålet. Formålet har også betydning for arealvalget: Hvor stor er pasningsopgaven og er arealet tilgængeligt for maskiner.

Godkendelse fra offentlige myndigheder

Nogle restriktioner kan have afgørende betydning for planteplanerne. F.eks. kan der opstå problemer omkring restriktioner på udnyttelse af landbrugsjord eller nærhed i forhold til offentlig vej m.v. Der er også skarpe grænser for, hvor meget man må tilplante af en landbrugsejendoms samlede areal.

Tilskudsmuligheder og afskrivningsmuligheder?

Der findes blandt andet tilskudsmuligheder til læplantning, skovrejsning og vildtplantning. Se yderligere information under støtteordninger.

Plantetidspunkt

Passer plantetidspunktet med plantevalg og jordens bekvemmelighed.

Klargøring af areal

Skal der plantes en forkultur, sprøjtes/ renses for ukrudt, reol-/dybdepløjes m.v. Hvis man ikke ønsker kemiske sprøjtemidler, vil man oftest vælge at reolpløje. Mange vælger ligeledes at plante lærk, el eller birk som forkultur. Her kan anvendes hurtigtvoksende arter på stor afstand. Derefter plantes den egentlige kultur: Bøg, eg m.v.

Plantevalg

Hvilken art, proveniens og størrelse skal man vælge? Vil man anvende kemi til pasning og renholdelse for ukrudt? Mekanisk rensning kræver større planter, og økonomien spiller også en væsentlig rolle. Ved skovrejsning kan man acceptere større forskelligartethed, mens jule- træsplanter kræver langt større ensartethed.

Leverandørvalg

Der er stor forskel på det professionelle niveau og den seriøse indstilling. Det bedste er at tale direkte med producenten og se på planterne. Man planter for livet: Pris og kvalitet hænger sammen. En sikker løsning er at besøge en af Skovplanteringens medlemmer, der alle har stor faglig kompetence.

Plantning

Det er vigtigt, at rødderne behandles korrekt i plantningsprocessen, for at kulturen kommer godt fra start.

Kulturpleje/pasning

Korrekt pasning af det tilplantede areal er vigtigt for et godt slutresultat.