Websitet anvender cookies. Læs mere... 
Her er du: > Aktiviteter > Nyhedsbreve - arkiv
 

Nyhedsbrev oktober 2017 

Print

Nyt fra bestyrelsen

Erhverspolitisk Nyt fra Dansk Gartneri er vedhæftet denne mail.

 

Fra bestyrelsesmøde i september
Der blev afholdt bestyrelsesmøde torsdag den 26. september. Følgende punkter blev blandt andet behandlet:

  • Evaluering af Have & Landskab 2017, både vedrørende evaluering af planteskoler samt fra Have & Landskabs registreringer. Se Have & Landskabs registreringer af gæster under markedsføring og udstillinger.
    • Vedrørende spørgsmålet om udelukkelse af udenlandske planteskoler. På baggrund af en sag med en udenlandsk planteskole har det vist sig, at Have & Landskab ikke kan udelade udenlandske planteskoler pga. EU´s-konkurrenceregler.
  • Status for GAU 2017
  • Evaluering af Plantefagmessen blandt andet med statistik over gæster fra Handelspladsen. Statistikken viste bedste besøgstal i flere år, og at pressen/medier deltog på 2.-dagen. Handelspladsen ser synergi i at samarbejde med DP Plantefagmesse. Se statistik fra Handelspladsen her.
    • Det blev på den baggrund besluttet, at Plantefagmessen også skal være to dage næste år.

Vintermødet 2018
Har du ideer til emner eller oplægsholdere, som skal i spil til Vintermødet 2018, er du velkommen til at sende dem til Julie (juch@seges.dk)


Generalforsamling 2018
Danske Planteskoler holder generalforsamling torsdag den 14. juni 2018.

 

Markedsføring og udstillinger

Have & Landskab ’17 blev er succes med 430 flere registrerede personer i 2017 end i 2015. Gæsterne fordelte sig på flere segmenter:

2670 gæster har registreret sig i som anlægsgartner

274 personer har registreret sig som tegnestue / rådgivning

234 personer har registreret sig i kategorien golf og camping.

Læs H&L´s fakta og bliv klogere på deltager-segmentet på udstillingen. Læs mere her.

 

Organisationer og udvalg

Gruppen Alternativ Bekæmpelse
Der har været møde i gruppen Alternativ Bekæmpelse. Det er et vigtigt politisk emne ifølge Danske Gartneri. Gruppen vil arbejde videre med erfaringsudveksling, projekter og temadage, følge udviklingen samt i det politiske system. Referat fra mødet kan ses under "Kun for medlemmer / Andre organisationer".
 

Møde i Frøkildeudvalget
Der blev afholdt årsmøde i Frøkildeudvalget tirsdag den 12. september 2017. Der er endnu ikke udkommet et referat fra mødet. Referat fra bestyrelsesmødet i maj kan ses under "Kun for medlemmer / Andre organisationer".


Unge Ambitiøse Gartnere
Den 29. juni var der sommermøde med netværket UAG. Læs referat fra mødet her.


ENA European Nurserystock Association
Der er fortsat udbrud af Xylella fastidiosa flere steder. Mindre udbrud er også set i Tyskland, hvor det vedrører et mindre antal planter, der er handlet. Xylella fastidiosa er blandt andet fundet på Rosmarinus officinalis, Lavandula  og  Prunus. Se mere her.
 

DELTAG I NY TEMAGRUPPE OM MILJØVENLIG ETABLERING OG DRIFT AF GRØNNE OMRÅDER
Forum for Bæredygtige Indkøb igangsætter en nye temagruppe om miljøvenlig etablering og drift af grønne områder i november. Meld dig til, hvis du vil deltage i diskussioner og videndeling om udbud og indkøb af varer og tjenesteydelser, der knytter sig til de grønne områder.

Forums nye temagruppe vil have fokus på miljøforhold for anlæg og vedligeholdelse af grønne områder samt indkøbernes muligheder for at stille krav til dette. Der vil både være fokus på indkøb af anlægsgartnere som ydelse samt indkøb af udstyr, planter og maskiner. Gruppen er åben for både virksomheder og indkøbere samt andre interesserede.

Der vil i alt blive afholdt 4 møder. Det første møde afholdes mandag den 29. november 2017 kl. 12:30 i Miljøstyrelsen.

Tilmeld dig via adressen dm@planmiljoe.dk. Spørgsmål vedrørende temagruppen kan stilles til Rikke Fischer-Bogason fra Sekretariat for Grønne Indkøb på rfb@planmiljoe.dk.

 

Rådgivningsnyt / fagligt

Temaeftermiddag om brug af biostimulanter & mikrobiologiske midler
Gartnerirådgivningen inviterer til temaeftermiddag om alternative midler og metoder til forebyggelse og bekæmpelse af skadegørere i prydplanter. Se programmet her.


Deadline for CLP-mærkning af plantebeskyttelsesmidler

Husk at brug gamle dunke først!

Efter d. 1. juni 2018 kan Arbejdstilsynet give påbud eller bødeforlæg, hvis der på ejendommen findes plantebeskyttelsesmidler med de ”gamle” faresymboler

Alle bekæmpelsesmidler skal have en etikette, som er godkendt af Miljøstyrelsen. Miljøstyrelsen accepterer derfor ikke, at der ændres på eksisterende etiketter eller at slutbrugere påsætter nye etiketter på emballagen, når det gælder bekæmpelsesmidler. Læs mere.


Kend dine prosulfocarb-følsomme naboarealer
Et antal fotos viser landsdelsvis placeringen af arealer med afgrøder, som er følsomme for afsætning af prosulfocarb efter afdrift eller fordampning. Tal med dine naboer, så du undgår, at sprøjtevæske fra din mark forurener naboafgrøderne. Læs mere her.


Erfaringer med ConShape hos juletræsdyrkerene
Forsøg med ConShape i 2012, 2016 og 2017 viser stor forskel på effekten af produktet, umiddelbart forklares det med henholdsvis kold eller varm sommeren.

ConShape kan ikke stå alene. På evalueringsdagen mente nogle juletræsproducenter, at ConShape var markedsført som at det kunne stå alene. Men ConShape skal altid følge efter enten Promoxon eller top-tang, da det blive forskellig virkning på plantecellerne. Der var kun en ekstra ordinær godkendelse på ConShape i 2017 og det er endnu ikke afklaret hvordan det bliver fremadrettet. Men målet er at forsøgene skal give mulighed for en egentlig godkendelse.


Sneglebekæmpelse
I denne sæson markedsførings sneglemidlet Ferrex, som er fra Tyskland. Ferrex indeholder samme aktivstof som Sluxx HP. I effektivitetsvurderingen angives, at 6 kg Ferrex i forsøgene har været sammenlignet med 7 kg Sluxx, og at de o løsninger har givet en effekt på samme niveau.


Gratis undervisning i Lean og motivation
SEGES tilbyder to kursusdage for mindre grupper, erfagrupper og landbrugsskoler om hhv. Lean og motivation af medarbejdere. Læs mere.

 

Artikler / rapporter

Mange måder at undgå snudebiller i nål
Voks-, gummi-produkter eller lim med kisel og kridt danner beskyttende barriere for snudebiller. Vigtigt er at produktet er fleksibelt nok til 2 års vækst. Skoven 9/17 s. 344-346.


Ny teknik
På Horti-regio blev vist nyt teknisk udstyr. Moderne spray-teknologi, som har været på markedet i tre år. Pumpe og køretøjer er elektrisk drevet, og gør at den kører med en konstant hastighed og sikre en ensartet anvendelse af pesticidet på overfladen. Ny skæringsplatforme, som kan dreje 60 grader. Deutsche Baumschule 9/17, s.44-45.


XXL stauder til offentlige rum
Trenden går imod store størrelser af stauder til det offentlige rum i Tyskland. Artiklen fremhæver bla. større kvaliteter reducerer behovet for pleje. For områder, som er særligt udsatte for salt, vil være vigtigt i fremtiden at oprette en liste over særlige salt-kompatible stauder. Deutsche Baumschule 9/17, s. 32-33.


Krav relateret til certificering og bæredygtige plantebeskyttelse er på vej i Holland
De Boomkwekerij 18, s 35.

 

Kalender
Opdateret kalender er at finde her.

 

Vedhæftet fil: Erhvervspolitisk nyt fra Dansk Gartneri_okt2017.pdf

Arrangementer i Danske Planteskoler
12/06-2023
Brande og omegn
Generalforsamling i Danske Planteskoler

16/08 - 17/08-2023
Logikstikvej 25A, 5250 Odense SV
Danske Planteskolers Plantefagmesse