Websitet anvender cookies. Læs mere... 
Her er du: > Aktiviteter > Nyhedsbreve - arkiv
 

Danske Planteskolers Nyhedsbrev - Februar 2018 

Print

Nyt fra bestyrelsen

Erhvervspolitisk nyt fra Dansk Gartneri er vedhæftet dette nyhedsbrev.


Bestyrelsesmøde i Danske Planteskoler
Mødet blev afholdt 4. januar 2018. På dagsordenen var blandt andet:

 • Foreningsøkonomi 2017 og GAU 2018
 • Information om TV have-udsendelsen ’Kamp til hækken’
 • Status Have & Landskab
 • Projekt Green City er gået igennem. Plan og indhold.

 

Nyt fra sektionerne

Årsmøde i Skovplanteringen og Hækplanteklubben
Foruden selve årsmøderne i klubberne var der følgende emner på programmet:
Skovrejsning – herunder tilskud og ansøgninger v/ forstkandidat Kresten Petersen, Miljøstyrelsen og Bjarne P. Johansen, Dansk Gartneri.
Besøg af Himmerigskov vedr. skovrejsning. Ved Christian Quortrup fra Statsskovene Søhøjlandet.

 

Markedsføring og udstillinger

Vintermødet 2018
Præsentationer fra Vintermødet 2018 bliver lagt på DP website under Kun for medlemmer - Vintermøde.

Havedyst ’Kamp til Hækken
Kamp til Hækken er titlen på en helt ny programserie, der vises på TV 2 og TV 2 Play fra primo marts. Programserien er kommet i stand med støtte fra Danske Planteskoler og Danske Havecentre, der bruger Haveglæder.dk som afsender. Begge logo vil blive vist lige efter alle programmer.

Det er Danske Havecentre, som står for al kommunikation i forbindelse med markedsføringen af Kamp til Hækken. Al materiale skal nemlig godkendes af TV 2. Læs mere her.


Rosenafprøvningen i Valbyparken får fint besøg
D. 28. juni  -  4. Juli 2018 afholdes WFRS 18thWorld Rose Convention " A Fairytale of Roses". Lørdag d. 30. juni er programlagt til Valbyparken, hvor der blandt andet vil være rundvisning i temahaverne – her iblandt haven med rosenafprøvningen.


Lastbilreklamer til fremme af plantesalg
Danske Planteskoler har i 2017 arbejdet for at få reklamer på Axel Andersens lastbiler. Målet har været at skabe øget lyst til at købe planter igennem stemningsfyldte billeder, hvor forbrugeren kan se sig selv. Axel Andersen blev valgt, da de netop transporterer planter og ofte ses, hvor der sælges planter. Lastbilerne kører i gennemsnit 140.000 km/år/bil og skulle fungere som mobil-reklame. Desværre fortsætter konceptet med lastbilreklamer ikke i 2018, da Axel Andersen ikke længere ønsker at være med.


Genplant Planeten 2017
Skoleelever og børnehavebørn fra 175 skoler over hele landet plantede 50.000 træer for et bedre klima. Træerne blev plantet både på skolernes områder, ude i skoven og som skovrejsning på markjord. Mange af de nye skove vil blive brugt som skoleskove og grønne klasseværelser. Læs hele rapporten her.

 

Organisationer og udvalg

Netværk for Unge Ambitiøse Gartnere
Målet med netværket er at give unge gartnere faglig og social sparring, der styrker de unges lyst og muligheder for at skabe en spændende fremtid i branchen. I netværket kan du mødes med andre ligesindede, der har ambitioner inden for planteskolefaget og som ønsker at styrke de faglige og menneskelige udfordringer, som en fremtid i planteskolebranchen byder på. Både hvis du vil gøre karriere som ansat og hvis du har ambitioner om at eje en planteskole.
Kontakt faglærer Kim Bak (JU Beder - kgb@ju.dk - telefon 2723 5726) , hvis du ønsker at vide mere om netværket eller har en ung medarbejder, der gerne vil være med i netværket.

 

ENA European Nurserystock Association

ENA - Vedr. frø og materiale fra United Kingdom

Brexit medfører at formeringsmateriale skal være registreret i et andet land end England. Se Notat. ENA bilag 2

ENA - Meddelelser fra Europa Kommissionen vedrørende BREXIT:
Plantebeskyttelsesrettigheder. Se mere. ENA bilag 1

ENA – Januar møde
Blandt emnerne var

 • Samarbejde med andre organisationer
 • Mærkning for miljø og bæredygtig certificering
 • Invasive arter
 • Plantesundhed
 • Nyt medlem: Tyrkiet
 • Projekt Green City

Se dagsordenen.

 

Udvalg for plantesundhed
Der har den 5. januar været møde i Udvalget for Planter og plantesundhed. Blandt hovedpunkterne kan nævnes:
 

 • Nye krav til plantepas træder i kraft dec. 2019 og vedrører alle planter, der flyttes inden for Unionen. Der vil via Danske Planteskolers nyhedsbrev blive sendt informationsmateriale vedr. plantepas senere på året.
 • Beredskab ved karantæneskadegører.
 • Nyt begreb ’regulerede ikke-karantæneskadegørere’ (RNQP), som er skadegørere, der ikke må importeres eller forekomme i EU på planter til plantning.

Se referat her.

 

Plantesundhed - Beredskab ved Xylella
Ændring i Bekendtgørelse om import af planter og planteprodukter.

 • Kontrol
 • Flere planter i risiko. Coffea, Lavandula dentata L., Nerium oleander L., Olea europaea L., Polygala myrtifolia L., og Prunus dulcis (mill.) D.A. Webb

Læs mere i oversigt.


Plantesundhed – nyt i Bekendtgørelse om planter
Der forventes at komme skadegører ind på Bilag 2 (Planteskadegørere, der ikke må forekomme på visse planter):

Ditylenchus destructor Thorne, kartoffelrådnematod i Løg og knolde af Crocus L., miniaturesorter og hybrider heraf af slægten Gladiolus Tourn. Ex L., som f.eks. Gladiolus callianthus Marais, Gladiolus colvillei Sweet, Gladiolus nanus hort., Gladiolus ramosus hort., Gladiolus tubergenii hort., Hyacinthus L., Iris L., Trigridia Juss, Tulipa L., til plantning og kartoffelknolde (Solanum tuberosum L.) til plantning.


Er du opmærksom på Xylella, når du handler planter og plantemateriale?
Du kan finde Xylella opdateringer på denne side

 

MPS faktureres fra FloraMarketing
For at lette arbejdsgangen forestår FloraDania fremadrettet MPS for både planteskoler og væksthusgartnere. Derfor vil fakturaen vedrørende MPS komme fra FloraDania. Som tidligere afholder FloraDania arrangementer i forbindelse med MPS. Her er planteskolerne også velkomne til at deltage.

Du kan følge, nyhedsbreve fra MPS og præsentationer fra Erfa-møder på Flora Danias hjemmeside

 

Rådgivningsnyt

Brev vedr. genetiske ressourcer
Nogle planteskoler har modtaget brev fra Miljøstyrelsen vedrørende brug af genetiske ressourcer. For at specificere det, vedrører det forædling af genetisk materiale fra 3. verdenslande. For yderligere spørgsmål kan Julie Christiansen fra Danske Planteskoler eller Anne Fabricius, Dansk Gartneri kontaktes.


Fosfor i restprodukter – eksport til Danmark?
Det er værd at være opmærksom, hvis du bliver tilbudt produkter fra Holland, som kan indeholde restprodukter. På grund af skærpede krav for fosfor-gødskning er Holland blevet eksportør af overskuds-fosfor, det vil sige restprodukter indeholdende fosfor. Indtil nu har vi set det i kompost-produkt, som vi mistænker for at indeholde husholdningsaffald, uden det stod i beskrivelsen af produktet.


Nye frøkildebeskrivelser
Årets frøkildebeskrivelser fra Naturstyrelsen. Der er flere nye kåringer. Der er allerede i denne sæson høstet frø fra Sitkagran FP.284 Høng kombinerer god vækst og god kvalitet og bygger på et intensivt forædlingsarbejde. Blandt løbtræerne kan nævnes den første danske askefrøplantage kåret ud fra dens forventede modstandskraft overfor asketoptørre. 
Læs mere her.

 

Artikler / rapporter

Ny dampmaskine i Norge
Soil Steam International lancerer Soil prep 400. Maskinen kan dampe dybdere og burger mindre energi end Regero. Læs mere her http://www.norsklandbruk.no/aktuelt/mindre-plantevernmiddel-med-dampmaskin/


Planteskoler i Nordtyskland har interesse i jorddampning, nu de ikke kan bruge Basamid. De Boomkwekerij s 20-21, nr 24 2017.

Afhærdning af conifere, gødskning og jordens humus. De Boomkwekerij s 54, nr 25-26 2017.

14 rosensorter præmieret. Baumschule s. 24-25, nr. 12 2017.


Grønne plantenyheder 2017. Baumschule s. 26-27, nr. 12 2017.

 

Vedhæftet fil: Feb2018_Erhvervspolitisk nyt fra Dansk Gartneri.pdf