Websitet anvender cookies. Læs mere... 
Her er du: > Aktiviteter > Nyhedsbreve - arkiv
 

Danske Planteskolers Nyhedsbrev - Marts 2018 

Print

Bestyrelsesmøde
Der afholdes bestyrelsesmøde i Danske Planteskoler 20. marts blandt emnerne er:

 • Foreningsregnskab og budget
 • Repræsentant i Flora Info
 • Forslag fra Unge Ambitiøse Gartnere
 • Evaluering af Vintermødet
 • Status Genplant Planeten
 • Danske Planteskoler i fremtiden


Markedsføring og udstillinger

’Kamp over hækken’
Omkring en uge inden hver udsendelse modtager Danske Planteskolers medlemmer en mail med beskrivelse af indholdet i den kommende udsendelse.

Danske planteskoler støtter ’Kamp over hækken’ via midler fra Produktionsafgiftsfonden for frugt og gartneriprodukter.

 

Organisationer og udvalg

Have & Landskab
Lars Strarup har valgt at stoppe i Have & Landskabs bestyrelse. Der skal lyde en stor tak til Lars Strarup for at have repræsenteret Danske Planteskoler i Have & Landskabs bestyrelse gennem flere år. Danske Planteskolers nye repræsentant i Have & Landskabs bestyrelse er Joel Klerk.

ENA – Planteskole statistik
Se statistik over antal planteskoler i EU her. Det skal dog bemærkes, at tallene er opgjort forskelligt i landene.

ENA – Markedsanalyse
Se seneste markedsanalyse for bl.a. planteskoleområdet på EU-plan her.

ENA – Flere værtsplanter af Xylella fastidiosa
Listen over værtsplanter for Xylella fastidiosa er forøget med yderligere 7 arter:

-        Calicotome spinosa

-        Coronilla glauca

-        Euryops chrysanthemoides

-        Genista lucida

-        Juglans regia

-        Medicago sativa

-        Prunus cerasus

Du kan følge opdateringerne vedrørende Xylella  på dette link. 


EFNA - resumé fra OECD´s årsmøde
Læs mere her.


Unge Ambitiøse Gartnere
NUAG holdt vintermøde primo februar, hvor de besøgte planteskoler og hørte om aktiviteter på KU samt beplantninger/biotoper i København. Se referat for mødet her.


Udvalg for plantesundhed
Der har været møde i Udvalg for plantesundhed, blandt emnerne var:

 • EU layout-krav til plantepas, som træder i kraft 14./15. dec. 2019. (der følger konkret info om dette senere)
 • Karantæreskadegørere
 • Referencelaboratorier

Referat for mødet findes her.
 

Afrapportering
Terraseed har været afprøves på to planteskoler til ukrudtsbekæmpelse. Se afrapporteringen her.

Projekterne ’Information og inspiration til udvikling af planteskoler’ og ’PR og markedsføringskampagne’ for 2017 er afsluttet. Se afrapportering her.


Rådgivningsnyt

Jordtemperatur
Vejret giver udfordringer dette forår. Følg jordtemperaturen her.


Sprøjteopdateringskursus 2018
Sprøjteopdateringskursus for planteskoler og væksthus afholdes 25. september 2018. Sæt kryds i kalenderen – program følger senere.


Tilsyn viser overtrædelser
Der er tilsyneladende en 50 % overtrædelse i planteskoler/centre omkring salg af pesticider.
Det er nok et lidt tyndt talgrundlag, men måske et opmærksomhedspunkt. Læs mere her.


Beskæftiger du udenlandsk arbejdskraft?
SKAT har udarbejdet et omfattende informationsmateriale og afholder i marts måned tre aften-møder, som informerer om skattepligtsforhold for arbejdsgivere med udenlandske medarbejdere. Læs mere her.


Indberetning af sprøjtemidler og gødningsregnskab
Den 31. marts 2018 er sidste frist for indberetning af gødningsregnskab og forbrug af sprøjtemidler.

Jordbrugere (landmænd, gartnere, planteskoleproducenter m.m.) der omsætter for mere end 50.000 kr. årligt skal indberette forbruget af sprøjtemidler. Der indberettes det samlede forbrug af hver enkelt plantebeskyttelsesmiddel for perioden 1. august 2016 – 31. juli 2017.

Indberetningen sker fortsat ved at gå gennem Landbrugsindberetning.dk. Miljøstyrelsen har dog overtaget ansvaret for sprøjteindberetningen, og derfor linkes der fra Landbrugsindberetning.dk til et nyt system under Miljøstyrelsen. Ved indberetning af forbruget af sprøjtemidler skal der logges ind med virksomhedens NemID.


Program til beregning af dosering af plantebeskyttelsesmidler
For at minimere risikoen for fejldosering har GartneriRådgivningen A/S udviklet en applikation (beregningsprogram) med forskellige muligheder for beregning af dosering i %, ml/liter og gram/liter. Applikationen findes i en computerversion og en version til mobile enheder. Læs mere her.


Vejledning i planteværn 2018 er udkommet
Kan bestilles her.


Artikler / rapporter

Afprøvning af organisk gødning DCM Eco-Xtra 1 i Buddleja. De Boomkwekerij 2018/5 s 22-23.

Jorddampning i planteskoler. Formål med projektet er søge alternativer til at reducere jordtræthed  .  TASPO 2018/7 s14-15.

Igennem projekt er der arbejdet med innovation i planteskoler i Holland. Blandt emnerne var:

 • Ukrudtbekæmpelse med varmt vand
 • Ukrudtsrobot/græsklipper under træer
 • Ukrudtsbekæmpelse med skum
 • Afgrødemåling via drone
 • Biodiversitet og naturlige fjender.

De Boomkwekerij 2018/5 s 13-17.


Kalender

Se kalenderen her.
 

 

 

 

 

Vedhæftet fil: Erhvervspolitisk nyt_marts2018_Dansk Gartneri.pdf