Websitet anvender cookies. Læs mere... 
Her er du: > Aktiviteter > Nyhedsbreve - arkiv
 

Danske Planteskolers Nyhedsbrev april - Nyt om planteværn 

Print

Nyt fra bestyrelsen
Erhvervspolitisk nyt fra Dansk Gartneri er vedhæftet dette nyhedsbrev.


Generalforsamling
Danske Planteskolers Generalforsamling afholdes torsdag d. 14. juni i Bogense. Program følger senere.


Nyt om planteværn

Select 240EC på dispensation
Select 240EC må i planteskolekulturer kun bruges i perioden 15. april - 13. august 2018, hvorefter der er anvendelses- og opbevaringsforbud. Maksimal dosering er 0,5 liter pr. behandling. Må maksimalt anvendes to gange. Dispensationen gælder kun Select 240EC med registreringsnummer 509-9. Se etiketten her.


Amistar
Amistar er under revurdering.

Den ”gamle”/nuværende godkendelse til mindre anvendelse kan anvendes sammen med dunke med gammel etikette. Det kan være en dunk, man har fra sidste år, eller hvis grovvaren har dunke med gammel etikette på lager, så kan man købe dem og anvende den mindre anvendelse.

Hvis det er dunke med ny etikette, kan man ikke bruge den gamle/nuværende godkendelse til mindre anvendelse. Der må ikke overhældes fra ny dunk – ved kontrol kan de tjekke indkøbslisten. Reg.nr. er afgørende.

Der bliver søgt om ny godkendelse til mindre anvendelse.


Mycostop WP er godkendt
Midlet (reg.nr. 880-3) er godkendt til bekæmpelse af frø- og jordbårne svampesygdomme i væksthus i prydplanter (potte- og snitkulturer, stiklinger). Mycostop WP med reg.nr. 575-3 er afmeldt, og der er anvendelses- og opbevaringsforbud pr. 10. april 2019. Se mere her


Prestop Mix WP er godkendt
Midlet (reg.nr. 880-2 ) er godkendt. Prestop Mix WP må kun anvendes til bekæmpelse af jord- og frøbårne svampesygdomme forårsaget af Pythium, Rhizoctonia, Fusarium og gråskimmel i grønsager, krydderurter og prydplanter samt til bekæmpelse af gråskimmel udbragt med bier i jordbær og hindbær.
Prestop Mix med registreringsnummer 575-2 er afmeldt, og der er anvendelses- og opbevaringsforbud pr. 10. april 2019. Se mere her

Prestop WP er godkendt
Svampemidlet Prestop WP (reg.nr. 880-4) er godkendt. Midlet må kun anvendes til bekæmpelse af svampesygdomme forårsaget af Pythium, Phytophthora, Rhizoctonia, Fusarium og gråskimmel i grønsager, krydderurter og prydplanter samt til bekæmpelse af agurkesyge i agurker.
Prestop med registreringsnummer 575-4 er afmeldt, og der er anvendelses- og opbevaringsforbud pr. 10. april 2019. Læs mere her.


Tjek mit planteværn
Myndighederne har fokus på kontrol af kemirum. Der findes flere muligheder for at tjekke kemirummet for udgående midler:

  • Positivlisten angiver hvilke midler, der må være i kemikalierummet. https://middeldatabasen.dk/positiveList.asp.
  • Med app’en ”KemiTjek” https://www.seges.dk/software/plante/kemitjek kan man aflæse stregkoderne på bekæmpelsesmidlerne og således hurtigt sikre sig, at der ikke opbevares kemikalier, som ikke længere er lovlige.  Husk at opdatere app’en før du tjekker din kemi, specielt hvis der ikke er netadgang i kemirummet. Hvis stregkoden er beskadiget, kan midlets reg.nr. (står på etiketten) anvendes i stedet for.

Både positivlisten og KemiTjek holdes opdateret via Middeldatabasen, i denne opdateres datoerne for godkendelser og mindre anvendelse.
I Middeldatabasen er også udløbsdatoen for godkendelsen angivet. Dette henviser til dato for revurdering. Da EU er bagefter med revurdering af nogle af aktivstofferne, kan afgørelsen udsættes, hvorfor datoen for udløb af godkendelsen ændres. En ny godkendelse eller bortfald af en godkendelse giver normalt mulighed for at anvende dunke med gammel etikette 18 måneder efter revurdering. (Vær opmærksom på evt. CLP mærkning).

Det anbefales at kontrollere midlerne på lageret 2 gange om året.


Godkendelse til mindre anvendelse
Husk at udskrive godkendelserne til mindre anvendelse og læg dem i eller ved kemirummet.

 

Markedsføring og udstillinger

TV2 - Kamp over hækken
Omkring en uge inden hver udsendelse modtager Danske Planteskolers medlemmer en mail med beskrivelse af indholdet i den kommende udsendelse.

Danske planteskoler støtter ’Kamp over hækken’ via midler fra Produktionsafgiftsfonden for frugt og gartneriprodukter

 

Organisationer og udvalg

Møde i Udvalg for skovfrø og -planter
Møde i Udvalg for skovfrø og -planter bød blandt andet på emnerne:

  • Plantesundhed, ny kontrolmodel og plantepas.
  • Nyt fra Kåringssekretariatet.
  • Hybridprocent for frø af hybridlærk.
  • Invasive arter og fremtidig koordinering.

Læs hele referatet her.


ENA- Ny værtsplante for Xylella
I Apulia (Italien) er der nu også fundet en plante af Hebe spp., som tyder på at være angrebet af Xylella fastidiose. Læs mere her.
 

Møde i plantesundhed
Mødet omhandlede overordnet den nye EU-forordning vedrørende plantesundhedskontrol og egenkontrol via risikostyringsplan / plantesundhedskontrol. Som det ser ud pt. bliver det muligt fortsat at have plantesundhedskontrol eller have egen risikostyringsplan med færre kontrolbesøg. Men det er ikke fastlagt endnu.

 

Rådgivningsnyt:

Jordtemperaturen lokalt
Foråret har trukket ud, og jorden har været meget kold. På dette link kan du følge jordtemperaturen og prognosen for denne i dit område.
 

CLP mærkning ny og gammel
Alle midler med gammel mærkning kan bruges indtil 30/5 2018. Det, der er købt efter 1/7 2017, skulle gerne have den nye CLP mærkning.

Billede nyhedsbrev.pngProjekt med sennepsmel
Også i 2018 arbejdes der med afprøvning af sennepsmel. Se hvilke parametre der vil være fokus på i 2018 her.


Rosenafprøvningen
I forhold til rosenafprøvningen er det nu anden vækstsæson i Valbyparken, der venter på at komme i gang. Men der arbejdes allerede nu på den kommende sæson.

Der er lavet aftale vedrørende plantning af rosenplanter, der hvor der var huller i plantningen. Enkelte planter forsvandt jo kort efter plantning og enkelte steder medførte lidt større bede, at der var plads til flere planter. Så haven skulle meget gerne stå flot i år ikke mindst til rosen-conventionen. Læs om rosen-conventionen her.

I forhold til at sprede budskabet om ’Sunde roser giver glæde og liv’ og besøge haven og se de mange rosensorter, har vi været i dialog med flere forskellige haveblade (f.eks. Haven, Alt om haven, Home & Garden) for at inspirere dem til at skrive om muligheden for at se rosen-sorterne i temahaven i Valbyparken. Dejligt er det, at de har været meget interesserede og giver udtryk for, at de vil skrive i løbet af sommeren om muligheden for at besøge haven.

Projektet er støttet af Produktionsafgiftsfonden for frugt og gartneriprodukter og fra Miljø- og Fødevareministeriets Erhvervsudviklingsordning 2016: "Den Europæiske Landbrugsfond for Udvikling af Landdistrikterne: Danmark og Europa investerer i landdistrikterne"

 

Ny værtsplante for Xylella
I Apulia (Italien) er der nu også fundet en plante af Hebe spp. Som tyder på at være angrebet af Xylella fastidiose. Læs mere her.

 

Artikler / rapporter

Bare skuldre i nordmannsgran
Sammenfatning af undersøgelser vedrørende bare skuldre. Hvordan balancen af næringsstoffer i jorden påvirker forekomsten af bare skuldre. Artiklen behandler bl.a. reaktionstal, kationeffekt og interferens mellem Mg og S. Nåledrys s 8-17 103/ 2018.


Jordherbizider afprøvet i Tyskland
Afprøvningen illustrerer, at tidspunktet for behandlingen er afgørende for effekten. Produkter er afprøvet fra februar til hen i juli. TASPO 2018/9, s 16.


Udvikling på bæredygtige emballage
Emballage-producenten Pöppelmann arbejder med udvikling af ressourcebesparende og bæredygtige emballager. Potter og bakker fremstillet at 100 pct. genanvendelige materialer. Økologiske potter og bakker fremstillet af papirmasse af genbrugspapir. Der Gartenbau 7/2018, s 32-33.
 

Vedhæftet fil: Erhvervspolitisk nyt fra Dansk Gartneri_april2018.pdf