Websitet anvender cookies. Læs mere... 
Her er du: > Aktiviteter > Nyhedsbreve - arkiv
 

Danske Planteskolers Nyhedsbrev maj - Nyt om planteværn 

Print

Nyhedsbrevet er lavet med støtte fra Produktionsafgiftsfonden for frugt og gartneriprodukter.

Nyt fra bestyrelsen

Erhvervspolitisk nyt fra Dansk Gartneri er vedhæftet denne mail.


Bestyrelsesmøde maj 2018
Der blev afholdt bestyrelsesmøde i Danske Planteskoler d. 16. maj. Blandt emnerne på mødet var:

  • Projektet Green City – et samarbejde mellem Danske Planteskoler, Danske Anlægsgartnere, Landskabsarkitekterne, Park- & naturforvalterne samt Landskabsrådet. Se mere under ’Markedsføring og udstillinger’.
  • Status for TV programmet ’Kamp til hækken’.
  • Status om Have & Landskab.
  • Generalforsamling – plan og input.
  • Vintermødet 2019
  • Status for Unge ambitiøse Gartnere.


Planteværn

CLP-mærkning - ændring
Arbejdstilsynet har besluttet at forlænge den oprindelige overgangsperiode og vil i den forbindelse, i perioden 31. maj 2018 til 31. maj 2019, vejlede om reglerne for mærkning efter CLP-forordningen, således at landmænd og andre i denne periode vil få mulighed for at anvende lagre med pesticider.

Så ingen panik i år. Det er vigtigt, at der er fokus på at få brugt de produkter, der ikke er CLP-mærkede i løbet af det næste år. Se mere her.


Kumulus S
Ny godkendelse til mindre anvendelse af Kumulus S i prydplanter/planteskolekulturer i væksthus og på friland. Se yderligere information.


Markedsføring og udstillinger

Haveprogram på TV2
Havemagasinet ’Haveglæder’, som ligger i mange havecentre til de handlende, har en længere omtale af ’Kamp til hækken’. Se omtalen her.  Programrækken ’Kamp til hækken’ er støttes af Produktionsafgiftsfonden for frugt og gartneriprodukter.


Green City
Danske Planteskoler er med i et større EU-projekt under ENA. Målet med projektet er at få synliggjort værdien af det grønne, og at det grønne får en større politisk bevågenhed og dermed en bedre prioritering i forhold til økonomi og lovgivning. Læs mere.
 

Organisationer og udvalg

EFNA European Forest Nurseries Association
EFNA holder årsmøde d. 9. juni. Senest har EFNA fokuseret på blandt andet emnerne plantesundhed; invasive arter; skovtræer og klimaforandringer.


Fonden for træer og miljø
Fondens årsmøde 2018 afholdes torsdag den 31. maj. Se mere på deres website.


NordGen   
Næste aktivitet i NordGen forventes at være d en 6. september på Skovskolen i Nødebo med Bo Larsen som indlægsholder.


Rådgivningsnyt

Nyt layout til plantepas
Fra den 14. december 2019 får alle plantepas nyt layout, med fast opbygning, færre oplysninger og med EU-logo som noget nyt. Det er målet at gøre EU's plantepas mere entydige og letgenkendelige. Det er resultatet af ny EU-gennemførelsesretsakt om fælles layout af plantepas, der blev vedtaget den 13. december 2017. Læs mere her.  

Design af plantepas er vist på siderne 46-52 i forordningen, som findes her. 
 

Brev fra Miljøstyrelsen om ABS
Nogle planteskoler har modtaget brev fra Miljøstyrelsen tidligere på året. Med brevet ønsker Miljøstyrelsen at oplyse om de forpligtelser, som gør sig gældende, hvis ens virksomhed er omfattet af ABS-forordningen. Imidlertid har for få meldt tilbage på det første brev, og der er derfor udsendt et brev nr. 2. Læs mere her eller på Dansk Gartneri´s hjemmeside.


Sprøjteopdateringskursus 2018 – dato ændret!
Sprøjteopdateringskursus for planteskoler og væksthus afholdes d. 26. september 2018. Tilmeldingen er allerede begyndt. Se programmet her.


Nye MFO-elementer
Der er fra 2018 indført nye MFO-elementer. Hvilket betyder, at elementer som for eksempel markbræmmer, randzoner og bestøverbrak også kan tælle med under MFO. Fra 2018 må man ikke længere anvende sprøjtemidler på arealer med MFO-brak (EU bestemmelse).

Vejledning findes her.

Denne korte oversigt fremhæver nogle af de væsentlige elementer i Landbrugsstyrelsens Vejledning om grøn støtte 2018.


Projekt røde nåle
Læs Danske Juletræers beskrivelse af deres del af projektet Røde nåle her. Projektet er støttet af Produktionsafgiftsfonden for frugt og gartneriprodukter.


Artikler / rapporter

Ny frøplantage med ask, som er (næsten) resistent mod asketoptørre.
Forsøg viser, at modstandsdygtigheden er genetisk betinget og kan nedarves fra forældre til afkom. Skoven 4/2018 s 142-144.

Tyskland sætter fokus på insekter også i rosenforædlingen: Bi-venligt rosensortiment. Deutsche Baumschule 5/2018 s. 24-25.

Tysk afprøvning med sennepsmel på areal med Verticillium. Parametre i afprøvningen var mængde af sennepsmel; forskellige sennepsarter; jord dybde. Deutsche Baumschule 5/2018 s. 34-37.

 

Kalender

Danske Planteskoles generalforsamling d. 14. juni 2018.

Sprøjteopdateringskursus for planteskoler og væksthus d. 26. september 2018

Danske Planteskolers Vintermøde 2019 d. 16.-17. januar 2019.


Kursus/Konference
Grønne Tage-konferencen 2018: Byens femte facade er grøn. Læs mere og tilmelding her.

Vedhæftet fil: Erhvervspolitisk nyt fra Dansk Gartneri.pdf