Websitet anvender cookies. Læs mere... 
Her er du: > Aktiviteter > Nyhedsbreve - arkiv
 

Danske Planteskolers Nyhedsbrev juni 2018 - Nyt om planteværn 

Print

Nyhedsbrevet er lavet med støtte fra Produktionsafgiftsfonden for frugt og gartneriprodukter.

Nyt fra bestyrelsen

Erhvervspolitisk nyt fra Dansk Gartneri er vedhæftet denne mail.
 

Generalforsamlingen
Danske Planteskoler afholdt generalforsamling d. 14. juni. Se referat fra generalforsamlingen under "Kun for medlemmer".


Planteværn

Steward
Steward (3-173) – registreringsindehaver DuPont

I forbindelse med firmasammenlægningen af Dow og DuPont skal registreringen af en række plantebeskyttelsesmidler flyttes. Det gælder bl.a. indoxacarb,  hvor Steward (3-173) er blevet afmeldt. Restlager må lovligt anvendes indtil 1-12-2019, hvorefter der er anvendelses- og opbevaringsforbud. Det forlyder, at lagrene hos grovvaren er ved at være udsolgt.

Steward 30 WG (11-71) – registreringsindehaver Cheminova

Midlet er identisk med Steward (3-173) og er søgt godkendt med de samme anvendelser, men mangler endelig godkendelse af etiketten. Hvorvidt der når at komme middel på markedet i indeværende frilands sæson vides ikke, men det kan godt være tvivlsomt.


Forbud om tre neonicotinoider
Fra den 19. september 2018 trækker EU godkendelsen tilbage vedrørende udendørsbrug af aktivstofferne clothianidin, imidacloprid og thiamethoxam. Efter en overgangsperiode på 3 måneder vil det være forbudt at anvende disse tre aktivtoffer udendørs, samt anvende behandlede planter udendørs. Der er i dag ikke midler med disse aktivstoffer, som er godkendt til planteskoleområdet. (Imidacloprid er aktivstoffet i Warrant og Confidor). Forbuddet gælder også bejsemidler med clothianidin, imidacloprid og thiamethoxam.  Se mere her.

 

 Nyt fra sektionerne (Klubber/Erfa-grupper) 

Referater fra generalforsamlingerne i sektion 1 og 2 finder under "Kun for medlemmer".

Sektion 1 holder sommermøde den 5. juli med besøg hos Torup Bakkegård samt ser forsøg med nordmannsgran.

Fyraftensmøde i sektion 2
D. 7. juni var der fyraftensmøde i sektion 2. Mødet blev afholdt hos Pemo Bambus, hvor Morten viste produktionen, og der var plads til sparring og dialog.

 

Markedsføring og udstillinger

Sidste besøg i ’Kamp til hækken’
Som du nok allerede har set, åbner de fire haver fra ’Kamp til hækken’ for besøgende den 11., 18. og 25. juli samt 1. august. Det bliver sandsynligvis sidste gang, det bliver muligt at se haverne.


Organisationer og udvalg

ENA
The XF-Actors research arbejder med at udvikle en frivillig certificeringsordning for Xylella-fri  formeringsmaterialer. ENA tager dette emne op på det næste møde.
 

EFNA
Det årlige møde i EFNA afholdes d. 9. juni. Referat fra mødet kommer i næstkommende nyhedsbrev.


Busk-projektet
Beplantningen på Jernbjerggaarden ved Slagelse tager form. Se kort statusrapport fra projektet her.


NordGen - temadag  
NordGen inviterer til temadag den 6. september med titlen ’Udvikling indenfor etablering og dyrkning af skov’. Temadagen afholdes på IGN, Skovskolen, i Nødebo, med ekskursion i Gribskov efter frokost. Tilmelding efter først til mølle princippet inden 23. august. Se mere her

Se invitation her.


NordGen - konference
NordGen Skovkonference afholdes i Finland d. 18-19 september 2018. Temaet er:

“New Forest for Future Needs – using advanced regeneration methods and techniques”.
Se programmet her.


VAT03 opdateres til VAT18
På vegne af Danske Planteskoler deltog Jørn Jørgensen, Kortegaards Planteskole i møde den 14. juni i arbejdsgruppen bag opdateringen af VAT03. Arbejdsgruppen består af Thomas Randrup, Søren Holgersen og Oliver Bühler.

VAT03 er en metode til at sætte kroner og ører på træer i anlæg. Formålet er især at kunne beregne erstatningssummer, som f.eks. kan indgå i kontraktmaterialet i byggesager eller i retssager, hvis en træejer gør krav på erstatning efter en skade. Metoden hedder VAT03, og er efterhånden velafprøvet foran diverse domstole. Den trænger nu til en mindre justering, hvorfor der arbejdes med en nye model VAT18.

De er nu meget tæt på at have en ’beta-version’ af den nye model VAT18 klar. Denne beta-version blev drøftet på mødet, og der var inviteret til en workshop med afprøvning af den nye model.


Rådgivningsnyt

Sprøjteopdateringskursus  
Tjek datoen på dit seneste sprøjtekursus. Der er sprøjteførere inden for landbruget, der ved kontrol af Landbrugsstyrelsen ikke har kunne dokumentere sprøjtekursus inden for de seneste fire år. Det kan give påbud eller bøde.

Der er sprøjteopdateringskursus for planteskoler og væksthus d. 26. september 2018.
Se programmet her.


The World Rose Convention
Conventionen afholdes d. 28. juni til 4. juli. På programmet er blandt andet besøg af Gerlev Parken d. 1. juli og Valbyparken d. 30. juni. Se programmet her.
 

Fra Miljøstyrelsen - Ny forskning i bekæmpelsesmidler
Pesticidrester i dansk honning, undersøgelse af risici for pesticidnedbrydningsprodukter i grundvandet og undersøgelse af biociders indflydelse på hospitalsinfektioner. Det er eksempler på de syv forskningsprojekter, som Miljøstyrelsen nu støtter med 14,4 mio. kroner. Resultaterne fra projekterne skal hjælpe til at sikre mennesker og miljøet endnu bedre mod uønsket belastning fra bekæmpelsesmidler. Læs mere her.
 

Ændring af retningslinierne for indberetning af salg af skovfrø og -planter.
Ændringen træder i kraft pr. 1. juli 2018, dvs. indberetninger der vedrører 2. kvartal 2018.
Læs mere her.

 

Artikler / rapporter

Gødninger med effekt på nål-farven
I forsøg er afprøvet forskellige gødningen i pottede Abies nordmanniana, Picea pungens glauca og Picea omorika. Der påvises effekt af gødningerne på nål-farven og i mindre grad på tilvæksten. Nadel Journal 4/2018, s 16-22.
 

Recycling af potter og potterammer
Der arbejdes på recycling af plast specielt efter Kina har stoppet for at importere plast. Hvad er udfordringerne – bl.a. kvalitet og plasttyper. De Boomkwekerij s 20-23, 9/2018.


Alternativer til Buxus. De Boomkvekerij 9/2018, s 24-25.

Nye rosensorter
Duft og robusthed er tilbagevendende mål for nye haveroser. Deutsche Baumschule 6/2018, s 10-16.

Biostimulanter bliver væsentlige
Næstformand (Piet Boonekamp) for KNPV (Royal Netherlands Society of Plant Pathology) spår, at biostimulanter vil spille en vigtig rolle i afgrødebeskyttelse. Han peger på, at det i dag er en jungle, men at en EU-regulering vil give en lovlig tilladelse og standardisering. De Boomkwekerij 12/2018, s 4.

 


 

Vedhæftet fil: Erhvervspolitisk nyt Dansk Gartneri.pdf