17. maj 2022 - 12:52Danske Planteskolers Nyhedsbrev august 2018 - ekstra om tørkesituationen 

Nyhedsbrevet er lavet med støtte fra Produktionsafgiftsfonden for frugt og gartneriprodukter.

 

Tørke/varme situationen

Kære alle

Den ekstreme vejrsituation kan ikke undgå at påvirke alle, der producerer planter og fødevarer. Især indenfor traditionel landbrug er der store problemer med en ringere høst og nu manglende muligheder for at få gang i vinterafgrøderne.

I Landbrug & Fødevarer har der været aktivitet hen over sommeren, og der er indkaldt til særligt Landsformandsmøde om tørken.

Vi har fulgt med i de hjælpe-muligheder, der har været drøftet:

Landbrug & Fødevarer har indtil nu ikke ønsket en direkte krisestøtte, idet dette bliver meget bureaukratisk, og der er en frygt for, at pengene tages fra andre områder inden for landbruget.

Men andre lande omkring Danmark arbejder nu med direkte krisestøtte. Det kan derfor også blive aktuelt i Danmark.

Men gartnerierhvervet er også påvirket, men på mange forskellige måder.

I forhold til mulige ordninger hører vi derfor gerne, hvordan situationen er inden for de respektive produktioner på planteskoleområdet.

Er din produktion ramt af tørken/varmen, så skriv så hurtigt som muligt Julie Christiansen (juch@seges.dk), som samler og sender til Dansk Gartneri, så de kan få en vurdering af udfordringerne.