Websitet anvender cookies. Læs mere... 
Her er du: > Aktiviteter > Nyhedsbreve - arkiv
 

Danske Planteskolers Nyhedsbrev august 2018 - Nyt om Planteværn 

Print

Nyhedsbrevet er lavet med støtte fra Produktionsafgiftsfonden for frugt og gartneriprodukter.

Nyt fra bestyrelsen

Erhvervspolitisk nyt fra Dansk Gartneri er vedhæftet som fil.

Ingen pesticider i nye skove
Det skal ikke være tilladt at bruge pesticider, når private får støtte til at rejse ny skov.  Læs mere her.


Bestyrelsesmøde juli 2018
Der blev afholdt bestyrelsesmøde i Danske Planteskoler den 11. juli. Blandt emnerne på mødet var:

  • Fonde 2019 (tidligere kaldt GAU)
  • Vintermødet - indledes med virksomhedsbesøg inden for robot og teknologi.
  • Emnet generationsskifte lægges over til Dansk Gartneri.


Planteværn 

Select 240 EC
Dispensationen til Select 240 EC udløber 13. aug. 2018. Hvorefter der er anvendelses- og opbevaringsforbud.


Markedsføring og udstillinger

Messer afholdt
Både Plantefagmessen og Langesømessen blev afholdt i uge 33. Messerne bød på god stemning og var godt besøgt.

Have & Landskab 2019
Have & Landskab 2019 byder på en ny spændende vej gennem Parken. Vejen inkluderer i langt højere grad den smukke park og dermed præsenterer også planteskolernes planter og produkter på bedste vis. Se hvilke muligheder, der byder sig på følgende link http://hlmap.landogpark.dk/.

For deltagere på HL17, er der nu muligheden for at vælge først, når det gælder placering af stand i Parken. Tilmelding- / billetsystemet er under opbygning, så I tilmelder jer ved at sende Dina en mail dina@haveoglandskab.dk. Herefter sikrer hun, at standen reserveres og at I kommer på standplanen.


Organisationer og udvalg

Danske Planteskoler – en forening med mange aktiviteter
At foreningen er omdrejningspunkt for, at der arbejdes med rigtig mange aktiviteter glemmes måske i hverdagens travlhed.  Se her et udsnit af aktiviteterne i foreningen.


ENA European Nurserystock Association
Der var sommermøde i ENA d. 27. juni. Se her kort skriv fra mødet.

ENA har samlet data for alle medlemslandene. Se produktion og forventningen i de andre landes markeder her som simpel figur og som tekst.


ENA -  endnu en værtsplante for Xylella
I juli i år er der i Spanien fundet Polygala myrtifolia inficeret med Xylella fastidiosa. Polygala myrtifolia er hermed registreret som værtsplante for Xylella fastidiosa. Se mere her.


EFNA European Forest Nurseries Association
Der var årsmøde i EFNA den 9. juni 2018. Blandt emnerne var: kvalitet af træ biomasse og trends; kassererens rapport; sekretariatets rapport; overvejelse om nye medlemmer; samarbejde med ENA; klimaforandringer; Brexit arbejdsgruppe;

Se referat fra mødet her.


Plantesundhed

Nye importregler fra 1. juli 2018
Fra 1. juli 2018 indføres der nye importregler, som skal sikre mod spredning af skadegøreren Spodoptera frugiperda. Læs mere her.

Xylella fastidiosa
Bakterien observeres fortsat. Den er ikke set i DK, men i andre EU lande. Vigtig information ved import af planter.

Der er to nye fund af Xylella fastidiosa. Det første fund er et helt nyt område i nærheden af Madrid. (Fra Landbrugsstyrelsens møde i ScoPAFF sek. Bruxelles, april.)

Status om udbrud af Xylella fastidiosa:

Italien fandt 19 nye inficerede planter i bufferzonen i 2017.  Italien oplyste, at der kører en informationskampagne og der udføres løbende vejkontroller, ligesom man informerer planteskolerne og løbende tester planter.

Spanien: Der har været 615 positive fund på de baleariske øer, der alle har status af infesteret. Der er identificeret 3 mulige vektorer og fundet 3 forskellige underarter af Xylella fastidiosa. Al flytning af plantemateriale fra de baleariske øer er forbudt. I 2017 blev bakterien også fundet på mandeltræer (Prunus dulcis) i Alicante. Bakterien er endnu ikke fundet i de 31 planteskoler, der ligger i bufferzonen til den infesterede zone.

Frankrig har taget ca. 25.000 prøver siden juli 2015 på Korsika og i PACA (3 angrebne områder i sydfrankrig). Der er gennemført 1.335 inspektioner i planteskoler og havecentre, heraf har kun 3 ikke levet op til kravene.

(Fra Landbrugsstyrelsens møde i ScoPAFF sek. Bruxelles, marts.)


Rådgivningsnyt

Sprøjteopdateringskursus 
Der er sprøjteopdateringskursus for planteskoler og væksthus d. 26. september 2018. Tilmeldingsfrist er d. 18/9 2018. Se programmet her.


Miljøteknologi ordningen 2018 er åbnet
Der kan søges om 40% tilskud til miljøteknologier i gartnerier. Deadline d. 2 okt. 2018. Læs mere her.

Kontakt Mona Christensen på tlf. 8740 5478.


Kundesegment har fokus på bæredygtighed
Det er vigtigt at forstå sine kunder – hvad de har fokus på, og hvad de går og bokser med.

Inden for park, landskab og urban gardening er der trends hen imod bæredygtighed. Videncenter for Park og Landskab satte fokus på bæredygtig parkdrift på en international konference i august med deltagere fra hele Europa.

’Bæredygtighedsbegrebet vinder indpas i forvaltningen af de urbane områder; men hvad forstås egentlig ved bæredygtig drift? Blandt emnerne var de sociale, miljømæssige og økonomiske aspekter af en bæredygtig drift.


Artikler / rapporter

Ukrudtsrobot tilfører plantebeskyttelsesmiddel præcist
Norske Adigo har udviklet en autonom ukrudtsbekæmper med el-hybrid drift. Robotten har fået projektnavnet Asterix, og med hjælp af avanceret teknologi kan den identificere og applicere plantebeskyttelsesmidlet lige præcis der, hvor det gavner mest. Der kan bruges forskellige væsker, den er også afprøves med eddikeopløsning. Læs mere her.


Humusrig jord giver grundlag for sunde nåletræer. De Boomkwekerij s 26, 14/2018.


Kompost te kan undertrykke patogener
Kompost te kan bidrage til at reducere antallet af fungicid applikationer anvendt til sårbare afgrøder, hvilket reducerer risikoen for pesticidresistens. HorticultureWeek maj 2018, s 48.


Nåledrys 104/2018 indeholder artikler om blandt andet:

  • Nitrat eller ammonium til nordmannsgranjuletræer
  • ’Bare skuldre’


Tekniske nyheder
Nyheder, der blev vist på Öga 2018, produkter inden for gartneri og landskab. Der Gartenbau 14/2018, s18-20.
 

 

Nyhedsbrevet er lavet med støtte fra Produktionsafgiftsfonden for frugt og gartneriprodukter.

 

Vedhæftet fil: Erhvervspolitisk nyt_Dansk Gartneri_aug18.pdf