Websitet anvender cookies. Læs mere... 
Her er du: > Aktiviteter > Nyhedsbreve - arkiv
 

Danske Planteskolers Nyhedsbrev - oktober 2018 - Nyt om Planteværn 

Print

 Nyhedsbrevet er lavet med støtte fra Produktionsafgiftsfonden for frugt og gartneriprodukter.


Nyt fra bestyrelsen

Erhvervspolitisk nyt fra Dansk Gartneri er vedhæftet dette nyhedsbrev.


Danske Planteskolers bestyrelsesmøde

På mødet den 29. august 2018 var følgende punkter på dagsordenen:

 • Dialog med netværket De Unge Gartnere
 • Dialog med Beder Gartnerskole
 • Økonomi
 • Evaluering af Plantefagmessen
 • Danske Havecentres folder
 • Emner til Danske Planteskolers Vintermøde 2019

 

Der er søgt følgende projekter af Danske Planteskoler i Produktionsafgiftsfoden for frugt og gartneriprodukter:

 • Vidensdeling for udvikling af planteskoler i 2019.
 • Bæredygtig planteproduktion.
 • Green cities for a sustainable Europe.
 • Markedsføring til fremme af planteskoleplanter 2019.
 • Buskplantning – tæt på naturen, bæredygtige strategier til design og drift.
 • Røde nåle i nordmannsgran.
 • Anvendelse af sennepsmel til desinfektion af frøbede i praksis.

 

Planteværn

Serenade ASO er godkendt til mindre anvendelse i prydplanter og planteskolekulturer på friland og i væksthus mod meldug og gråskimmel. Se godkendelsen her.

 

Nyt fra sektionerne (Klubber/Erfa-grupper):

Unge Ambitiøse Gartnere har i 2018 afholdt 2 møder:

 • Se hvad de besøgte på deres Vintermøde her.
 • Sommermøde. Virksomhedsbesøg hos Møllegården´s Planteskole, Staudegaarden og Kortegaards Planteskole, hvor temaerne var produktudvikling, optimering af produktionen samt diverse specielle maskiner.

Ønsker man at komme med i netværket kan Kim Bak (Jordbrugets UddannelsesCenter Århus) kontaktes.


Markedsføring og udstillinger
Lastbilen med "Plants Make Living" blev set den 1. oktober 2018

Lastbil.jpg

 

Organisationer og udvalg

Styr på emballagetræ ved eksport?
Emballagetræ kan være skyld i spredning af meget alvorlige planteskadegørere. Det er vigtigt, at du ved eksport er opmærksom på importlandets krav til emballagetræ, samt at reglerne for ændring og produktion af mærket emballagetræ overholdes. Læs mere her.
 

Ni nye faktaark om karantæneskadegørere
Se alle faktaark om karantæneskadegørere her.


ENA – Alle planter, der er værtsplante for Xylella, skal have plantepas ved flytning i EU.

Igen er der nye planter tilføjet til værtslisten for Xylella:

- Lonicera japonica
- Convolvulus cneorum
- Cistus albidus
- Helichrysum stoechas
- Lavandula x chaytorae
- Teucrium capitatum
- Veronica elliptica

Se hele listen over værtsplanter for Xylella fastidiosa her.


ENA har udsendt henvisning til rapport om Xylella. Der er nu 563 plantearter, hvor der har været identificeret Xylella. Dette dækker både X. fastidiosa og X. taiwanensis. I rapporten findes også oplysninger om plantesorter, der er resistente over for eller tolerante for Xylella (fra side 18). Se rapporten her.

 

Frøkildeudvalget
Der var årsmøde i Frøkildeudvalget d. 27. september. Se dagsordenen.

 

Rådgivningsnyt

Røde nåle
Notat fra afprøvning for forebyggelse af røde nåle foretaget i Johansens Planteskole. Se notat.


CLP mærkning af planteværn
Som tidligere informeret er CLP-mærkning ændret. Der kom efterfølgende en ændring, men den vedrørte kun en udskydelse af sanktionerne, idet arbejdstilsynet det første år indtil 1. juni 2018 kun ville give advarsler, hvis de finder dunke/pakninger med de gamle firkantede (orange) farepiktogrammer. Så hvis arbejdstilsynet finder ”gamle” farepiktogrammer nu, vil det medføre sanktioner.

  Piktogram.png

Buskplantningerne i Slagelse 2018
Året 2018 er gået med forskelligt arbejde. Marie Schnell har arbejdet med formulering og oplæg til den første artikel, som undersøger hvordan buskvegetationer udvikler sig i naturen, hvor de vokser vildt i sammenligning med den måde vi bruger dem på i planlægningen. Derudover har Marie brugt en del tid på buskplantningerne i Slagelse i form af planlægning af genplantningerne af de fejlleverede planter, hvilket stadig ikke er lykkedes pga. vejr og adgang til arbejdskraft. De har nu været slået ind for sommeren. Marie har deltaget og undervist på en intensiv lugedag, hvor bedene blev luget i bund for første gang i år, og så har Marie brugt en del tid på at dokumentere og systematisere observationerne. I løbet af 2019 skal hun ud og måle buskene igen, for at se hvordan de har udviklet sig. Marie håber, at de kan udlede nogle tendenser på trods af, at der er så mange forkerte størrelser. En ting, der bliver spændende, er at se på resultaterne af de steder, som har bunddække, og de der er plantet i bar jord. I år har vi målt tid på lugning og vejet det fjernede materiale. Groft set kunne der fjernes dobbelt så meget fra bedene med bar jord som de bunddækkende.

Busk1.jpg
Busk2.jpg
Busk3.jpg

 

Have-park-affald
Planteskolearealer er undtaget for P-kravet, hvorfor have-park-affald fortsat kan bruges i planteskoler.

Have-park-affald (HPA) har været betragtet som jordforbedring og har derfor ikke været omfattet af gødningsreglerne. For bl.a. frugtavl indgår fosforindholdet i gødningsregnskabet fra 2019, mens kvælstof fortsat ikke er omfattet.

 

Video: Praktikpladser til ’grønne’ unge
Det er baggrunden for, at GLS-A og 3F i fællesskab har søsat en ny, storstilet branding- og rekrutteringskampagne i samarbejde med brancheorganisationer og erhvervsskoler og med hjælp fra Jordbrugets Kompetencefond. Læs mere her.

 

Artikler / rapporter

Bæredygtig plast til bed-dækning
På Borgeby Fältdagar var bæredygtig plast blandt emnerne. Komposterbart, bionedbrydeligt plast der er lavet af stivelse fra majs, cassava eller sukkerrør. Efter slutningen af dyrkningscyklussen pløjes eller fræses plantefolien ned i jorden, og nedbrydes af jordens mikroorganismer. Gartner Tidende 10/2018 s. 46-47.


Alternativ ukrudtsbekæmpelse i planteskoler. Deutsche Baumschule 8/2018 s. 44-47.

Holder igen med jordbearbejdning.
Indtil midt august har Mark Kriekkaars udført ukrudtsbekæmpelsen mekanisk. Formålet er at begrænse antal jordbehandlinger og dermed ny ukrudtsspiring. Han holder igen på gødning, for at undgå, at planterne vokser for voldsomt og fremmer jordens liv ved at sprøjte med mikroorganismer og bakterier. De Boomkwekerij 18/2018, s. 24.

 

Oxalis corniculata – problem ukrudt. TASPO 33/2018, s. 17


Bare skuldre. Kan gødskning med kalium og ammonium spille en rolle? Nåledrys 105/2018, s. 36-43.

Dyrkning i container betaler sig bedst. De Boomkwekerij 18/2018, s. 6-7.

Udenlandsk arbejdskraft
Jurakyndig beskriver udfordringen med udenlandsk arbejdskraft og skat. Gartner Tidende 11/2018, s. 6-7.

 

Kalender
Kalenderen er opdateret med nye arrangementer.

Vedhæftet fil: Erhvervspolitisk nyt_Dansk Gartneri.pdf