Websitet anvender cookies. Læs mere... 
Her er du: > Aktiviteter > Nyhedsbreve - arkiv
 

Danske Planteskolers Nyhedsbrev - februar 2019 - Nyt om Planteværn 

Print

Nyhedsbrevet er lavet med støtte fra Produktionsafgiftsfonden for frugt og gartneriprodukter.


Nyt fra bestyrelsen
Erhvervspolitisk nyt fra Dansk Gartneri er vedlagt som separat fil.

Bestyrelsesmøde i Danske Planteskoler
Årets første bestyrelsesmøde blev afholdt den januar 2019. På dagsordenen var blandt andet:

  • Foreningsøkonomi 2018
  • Have & Landskab 2019 og Danske Planteskolers aktiviteter i den forbindelse.
  • Kvalitetsparametre fra projekt gennem PartnerLandskab.

Husk vigtige datoer:

DP Generalforsamling: den 13. juni 2019
Have & Landskab´19: den 28.- 30. aug 2019. Se mere på website https://www.haveoglandskab.dk/

Vintermøde: 15.-16. januar 2020.


Projekter 2019 under Danske Planteskoler i Produktionsafgiftsfoden for frugt og gartneriprodukter:

  • Vidensdeling for udvikling af planteskoler i 2019.
  • Green cities for a sustainable Europe.
  • Markedsføring til fremme af planteskoleplanter 2019’.
  • Buskplantning – tæt på naturen, bæredygtige strategier til design og drift.
  • Røde nåle i nordmannsgran.
  • Anvendelse af sennepsmel til desinfektion af frøbede i praksis.


Planteværn

Tilt - propiconazol
2019 bliver sidste sæson, hvor der må anvendes propiconazol-holdige plantebeskyttelsesmidler. Det drejer sig bl.a. om Tilt 250 EC. Tilt 250 EC har godkendelse til mindre anvendelser i planteskolekulturer, men hvis der er eller har været landbrugsafgrøder, bl.a. korn, i sædskiftet, kan propiconazol-holdige midler findes på lageret (ex Bumper 25 EC og Armure).

Miljøstyrelsen har pt. ikke fastsat, hvornår der bliver anvendelses- og opbevaringsforbud i DK. Danmark forventes dog at følge den af kommissionen fastsatte dato, der er den 19. marts 2020.

Væksthusmiddel Warrant 70 WG
Warrant 70 WG (11-41) med aktivstoffet imidacloprid er blevet afmeldt af firmaet, og der er opbevarings- og anvendelsesforbud pr. 8. juli 2020. Produktet, der er godkendt til brug i væksthus, har en regelret godkendelse i bl.a. prydplanter.


Krav om autorisation for professionelle brugere af sprøjtemidler
Fra 2016 og frem til den 1. juli 2020 er der krav om at opnå autorisation. Det kræves i den forbindelse, at man opfylder visse uddannelseskrav. Reglerne betyder, at fra 1. juli 2020 kan salg af professionelle sprøjtemidler kun ske til personer, der overfor forhandleren kan dokumentere, at de har den nødvendige uddannelse. Det sker ved at dokumentere, at man er optaget i Miljøstyrelsens autorisationssystem for brug af bekæmpelsesmidler, MAB og dermed kan oplyse sit autorisationsnummer. Læs mere her. 


Organisationer og udvalg

ENA European Nurserystock Association
ENA holdt møde i forbindelse med IPM den 24. januar. På dagsordenen var blandt andet plantesundhed (højrisiko planter, plantepas, Xylella), planteskole statistik og Green Cities projektet.
 
Green Cities projektet.
Læs seneste nyt om projektet her.

EFSA holder webinar vedr. højrisiko-planter
Webinar omhandler import af højrisiko-planter ind i EU. EFSA har organiseret webinaret How to prepare dossiers to support demands for import of high-risk plants and plant products (February 12, 2019). http://www.efsa.europa.eu/en/events/event/190212                 
 

EFNA European Forest Nurseries Association
EFNA holder årsmøde den 8. juni i Kiruna.


Plantesundhedsprogram
Præsentation fra EFNA’s seneste møde viser, hvor fokus bevæger sig hen og sammenhængen med den lovgivning, Landbrugsstyrelsen arbejder med og som også angår planteskolerne.
Se præsentation.


Fonden for Træer og Miljø
Årsmødet i Fonden for Træer og Miljø afholdes lørdag den 11. maj.


Xylella fastidiosa
Xylella fastidiosa – fund i belgisk virksomhed i oliventræer fra en spansk planteskole. Første fund i et abrikostræ er gjort i Spanien. I NL har man fundet bakterien i en kaffeplante i et kontorbyggeri – planten har stået der i 9 år.


Husk nye regler for plantepas fra d. 14. dec. 2019.
Fra den 14. december 2019 træder nye regler i kraft for brugen af plantepas. Se den foreløbige vejledning om brugen af plantepas. Vejledningen bliver løbende revideret. Se vejledningen.


Rådgivningsnyt

Sprøjteopdateringskursus
Der afholdes sprøjteopdateringskursus for planteskoler og væksthus den 5 marts 2019. Der afholdes kun dette ene kursus for planteskoleområdet i 2019. Se program og tilmelding her.

Bred politisk aftale skal sikre bedre vandbeskyttelse
En ny tillægsaftale til pesticidstrategien skal sikre det danske drikkevand bedre mod pesticider. Det skriver Miljø- og Fødevareministeriet i en pressemeddelelse. Aftalen er indgået mellem Regeringen, DF, Socialdemokratiet, Det Radikale Venstre og SF. Blandt ambitionerne i aftalen er en reduceret risiko for nedsivning af pesticider i boringsnære beskyttelsesområder og et forbud mod salg af koncentrerede pesticider til ikke-erhvervsmæssigt brug.

Reglone
Julie og Preben Nielsen, Akkerup Planteskole deltog i et møde (task force) den 18. december på vegne af Danske Planteskoler for at se på mulighederne for at søge en dispensation for Reglone. Konklusionen blev, at man arbejder videre for at søge en dispensation bl.a. på planteskoleområdet.


Voksemedier i Norge
I Norge arbejdes hen imod spagnum-frie voksemedier i 2020 eller 2030. Men det kræver, at der findes alternativer, hvis dette ikke findes bibeholdes spagnum i voksemedierne.


Artikler / rapporter

Hvordan får man sine planer realiseret?
Vi kan have mange planer og ønsker til ændringer og nye tiltag, men når hverdagen rammer, er det ofte vanskeligt at føre nye tiltag ud i livet. Værktøjer til at nå disse planer er Motivation¸ Fokus og SMART. De Boomkwekerij 1/2019, s 9.

Afprøvning af spagnumfri og spagnumreduceret dyrkning
Der lægges vægt på bla. pH, kvælstof immobilisering, saltindhold og pris. Det anbefales at være opmærksom på at nogle planter er mere følsomme over for høj pH, højt saltindhold mv. TASPO 51/2018, s 15. og Deutsche Baumschule 1/2019, s 14-17.


Planteskolebrachen i Tyskland flytter sig
Iflg. TASPO arbejder Tyskland med recirkulering af plast og at erstatte plast med papir. TASPO dec 2018.

Rodvækst på Nordmannsgran
Afprøvning af mikroorganismer, som kan fremme rodvækst på små-planter samt kort beskrivelse af projekt vedr. røde nåle. Læs mere her.


Et aktivt jordliv
Før plantning er det vigtigt at lave de rigtige forberedelser til en god start. Det friske organiske materiale fra grøngødning og kompost forbedrer jordens struktur, dræning og planternes roddannelse samt gode mikroorganismer og dermed effekt på plantesundheden. De Boomkwekerij 24/2018, s 21.

 

Nyhedsbrevet er lavet med støtte fra Produktionsafgiftsfonden for frugt og gartneriprodukter.

 

 


 

Vedhæftet fil: Erhvervspolitisk nyt Dansk Gartneri_feb19.pdf