Websitet anvender cookies. Læs mere... 
Her er du: > Aktiviteter > Nyhedsbreve - arkiv
 

Danske Planteskolers Nyhedsbrev - April 2019 - Nyt om Planteværn 

Print

Nyhedsbrevet er lavet med støtte fra Produktionsafgiftsfonden for frugt og gartneriprodukter.


Nyt fra bestyrelsen

Erhvervspolitisk Nyt fra Dansk Gartneri er vedhæftet denne mail.

 

Bestyrelsesmøde i Danske Planteskoler

Danske Planteskoler afholder bestyrelsesmøde 30. april. På dagsordenen er blandt andet:

 • Foreningsøkonomi
 • DP's deltagelse på Have & Landskab ’19
 • Evaluering af Vintermødet
 • Gartneribrugets fonde
 • Danske Planteskoler og medlemmer.

 

Planteværn

Dithane NT
Der er pt. ikke en mindre anvendelse for Dithane NT til planteskoler. Vi har søgt om en ny mindre anvendelse, som ligger hos Miljøstyrelsen. Læs her hvilke kulturer Dithane NT bruges i med den regelrette godkendelse.


Udløbsdato for plantebeskyttelsesmidler
Der er sat ny udløbsdato på flere plantebeskyttelsesmidler. Inden for planteskoler drejer det sig om:

 • Candit, registrerings-nr. 19-92 (roser på friland og i væksthus). Ny udløbsdato 31. dec 2024.
 • Amistar, registrerings-nr. 1-172. 31. Ny udløbsdato dec 2099.

 

Markedsføring og udstillinger

Hjælp med at sprede budskabet!
Der ligger flere aktiviteter i støbeskeen i Green Cities. En meget vigtig del er også jeres medvirken! Green Cities er nu også aktive på LinkedIn. Der er brug for, at vi alle hjælper med at like og dele opslagene på LinkedIn, da vi ikke kører med annoncebudget på denne platform. Læs mere her.


Kommunerne vil gerne det grønne
Læs pressemeddelelse fra Green Cities deltagelse på Kommunernes Landsforenings Teknik & Miljø messe her.


Plantestandarder markedsført
Der har været ønske om plantestandarder for bunddække-, klatreplanter og buske tilsvarende de eksisterende for gade- og vejtræer. Plantestandarderen er blev defineret under PartnerLandskab og er nu på vej ud at arbejde. Målet er, at standarderne skal finde anvendelse og blive brugt til at definere plantekvalitet i eksempelvis udbud.

Foreløbig har der været omtale af plantestandarderne i både Gartner Tidende og Grønt Miljø, sidstnævnte rettet mod blandt andet byplanlæggere og anlægsgartnere som målgruppe.
Se artikel fra Grønt Miljø her.
Plantestandarderne bliver tilgængelige. Danske Planteskoler arbejder med at samle standarderne for både bunddække-, klatreplanter, buske samt den eksisterende standard for træer i én samlet ’folder’, som kan tilgås online i en printbar version. Desuden laver KU et Videnblad om buskkvalitet, som de sender til deres abonnenter. Plantestandarderne vil også være blandt emnerne til Danske Planteskolers stand på Have & Landskab.

 

Organisationer og udvalg

ENA – nye værtsplanter
Følgende planter er nu tilføjet til listen over værtsplanter for Xylella fastidiosa:

 • Amaranthus retroflexus
 • Coprosma repens
 • Dimorphoteca fruticosa (= Osteospermum fruticosum)
 • Elaeagnus angustifolia
 • Euphorbia chamaesyce
 • Euryops pectinatus
 • Prunus armeniaca
 • Ulex europaeus
 • Ulex minor

 

Årsmøde i Fonden for træer og miljø
Fonden for Træer og Miljø afholder årsmøde lørdag den 11. maj 2019. Det endelige program er endnu ikke fastlagt. Selve repræsentantskabsmødet afholdes på Strids Mølle kl. 10.00, med efterfølgende frokost, hvor alle råvarer er hjemmelavet og produceret på Strids Mølle. Kl. 13.00 begynder ekskursion i bus bl.a. til Vesterbygård, hvor der er lejlighed til at se den nye allé og gårdens park med mange spændende træer. Der bliver også besøg ved Bromølletaksen og Vesterlyng.

 

Plantesundhed – eksport
Hvis du vil eksportere frø til tredjelande, skal du være opmærksom på, at liste over skadegørere er under opdatering. Dette kan betyde ændrede krav til eksport. Læs mere her.

 

Rådgivningsnyt:

Højt tørkeindeks
DMI rapporterer om særdeles højt tørkeindeks i forhold til, at vi er så tidligt på sæsonen.  Se på landkortet, hvor der er størst risiko for tørke.


Følg jordtemperaturen
Find jordtemperaturen i netop dit postnummer her.

 

Afprøvning
Der blev i 2018 foretaget afprøvning af splitsprøjtninger med herbicider efter knopbrydning i bøg. Se rapporten her.

 

Skal din varebil til firmakørsel registreres?
Nye regler betyder, at varebiler, der bruges til firmakørsel, skal registreres hos Motorstyrelsen senest 1. juli 2019. For at undgå bøder, er det vigtigt, at virksomheden selv er opmærksom på de nye regler. Læs mere.
 

Sorter til have-segmentet
Februar 2019 udkom ’Frugt og bær – gode sorter til haven’ fra Aahus Universitet. Få et indblik i hvad forbrugeren vil blive anbefalet og efterfølgende vil efterspørge. Se mere her.

 

Artikler / rapporter

Tørke stress
Undersøgelser viser, at kalium og magnesium reducerer tørke stress. Nadel Journal 4/2019, s 20-22


Skovlandbrug – et muligt segment for planteskoleplanter
Flere træer i fremtidens landbrug. Skovlandbrug eller også kaldt agroforestry er et landbrugssystem, hvor vedplanter indgår og dyrkes i samspil med enten afgrøder eller husdyr. Læs mere.


Røde nåle og bare skuldre
Undersøgelser peger på, at underforsyning med kalcium er afgørende for opståen af røde nåle, mens timing og doseringen samt opfyldning af træets interne lagre af magnesium er afgørende for udvikling af bare skuldre. Nåledrys 107/2019, s 4-9.


Gør jorden mere klimasikker
Jordens kvalitet bestemmer, hvor følsom kulturen er for ekstremt vejr. Afprøvning foretaget i 2018 med faktorer som jordstruktur, porer i jorden, buffer for vand. De Boomkwekerij 6/2019, s 24.


Herbizidfri ukrudtsbekæmpelse
Med den usikre fremtid for godkendelse af herbizider og offentlig efterspørgsel for bæredygtighed, lader man sig i Tyskland inspirerere af blandt andet ukrudtsbekæmpelse i frugttræer. Der nævnes udvikling af elektrisk ukrudtsbekæmpelse og robot (ex. Naio). TASPO 10/2019, s 10.

 

Nyhedsbrevet er lavet med støtte fra Produktionsafgiftsfonden for frugt og gartneriprodukter.

 


 

Vedhæftet fil: Erhvervspolitisk nyt_april2019.pdf
Arrangementer i Danske Planteskoler
12/06-2023
Brande og omegn
Generalforsamling i Danske Planteskoler

16/08 - 17/08-2023
Logikstikvej 25A, 5250 Odense SV
Danske Planteskolers Plantefagmesse