Websitet anvender cookies. Læs mere... 
Her er du: > Aktiviteter > Nyhedsbreve - arkiv
 

Danske Planteskolers Nyhedsbrev - September 2019 - Nyt om Planteværn 

Print

Nyhedsbrevet er lavet med støtte fra Produktionsafgiftsfonden for frugt og gartneriprodukter.


Nyt fra bestyrelsen

Erhvervspolitisk nyt fra Dansk Gartneri er vedhæftet dette nyhedsbrev.

Danske Planteskoler havde bestyrelsesmøde d. 21. august. På mødet var punkterne blandt andet:

 • Emner til Vintermødet
 • Indsamlingsshow ’Danmark planter træer’
 • Status DPs økonomi
 • Projekter i Gartneribrugets fonde
 • Fremadrettet strategi for Danske Planteskoler.

Fonds-projekter søgt for 2020:

 • Videreformidling af viden for udvikling af planteskoler i 2020
 • Promovering af plantning ved minivådområder 2020
 • Green Cities
 • Sennepsmel afprøvning
 • Alternativer til glyphosat under Danske juletræer
 • Bæredygtigt gartneri (et projekt, der går på tværs af sektorer)

 

Planteværn

Steward 30 WG
Tilladelser til mindre anvendelser af Steward 30 WG (11-71) til brug i Prydplanter i væksthus og på friland inkl. planteskolekulturer. Se godkendte her.

Godkendelserne kommer i forlængelse af firmasammenlægninger, der har betydet den ”gamle” Steward (3-173) er blevet afmeldt (forbud pr. 1-12-2019), og erstattet af Steward 30 WG (11-71).

Aktivstoffet indoxacarb er under revurdering i EU, og de fremtidige godkendelser er usikre.


Reminder Select 240EC
Dispensation for brug af Select 240EC (509-10) i planteskolekulturer udløb 28. august 2019. Herefter er det ulovligt at anvende og besidde midlet.


Nye og ændrede godkendelser 2019
Se de væsentligste ændringer, som er sket efter udgivelsen af "Vejledning i Planteværn 2019" her. 

 

Markedsføring og udstillinger

Grøn Norm
Green Cities præsenterer forslag til metoder og standarder til en grøn norm for bynatur i Danmark. Se mere her og som pixi udgave her.


Messer afholdt
Både Plantefagmessen og Langesømessen blev afholdt i uge 33. Plantefagmessen blev afholdt på ny adresse ved Alex Andersens nye domicil, en ny spændende sammensætning, da alle besøgende skulle gå igennem planteskole-området for at komme ind til Handelspladsen indenfor.

Have & Landskab 19 blev afholdt den 28.-30. august. Vejret var godt – måske næsten for godt med høje varmegrader. Men bedre end i 2017, hvor det regnede.

 

Organisationer og udvalg

De nye plantepas-regler
De nye regler om plantepas sætter krav til format, og hvor det skal sidde. Man kan derfor ikke nødvendigvis køre videre med plantepas som hidtil ex. på følgesedlen. Plantepas skal være fastgjort til enheden (eksempler pakker, bundter eller beholdere). Læs mere her, hvor du også finder vejledningen med skabeloner. 

Baggrunden for de nye plantepasregler er at forebygge indslæbning og spredning af specifikke planteskadegørere.

 

Nye regler for produktion og salg af planter i EU
Den 1. september 2019 træder der nye bestemmelser for produktionen og omsætningen i EU. De ændrede regler omfatter blandt andet et generelt krav om plantepas på valnød og vingetvalnød. Læs mere her. 

Nye regler for produktion og salg af planter til de beskyttede zoner i EU
Der er nye regler for salg af planter til de beskyttede zoner på vej. Der sker en række ændringer i hvilke lande og områder, der fremover er beskyttede zoner for navngivne skadegørere. Derudover skærpes kravene til salg af værtplanter for Bemisia tabaci til de beskyttede zoner. Læs mere her.

 

ENA

Statistik
Ny opdateret statistik for planteskoler i Europa, vises her.

ENA holdt møde den 1. juli 2019 - blandt emnerne var:

 • EU lovgivning vedr. invasive arter; Xylella; plantepas.
 • Bæredygtighed og miljø certificering
 • Projekt Green Cities
 • ENAs retning

Læs ENAs pressemeddelelse fra årsmøde her.

ENAs oplæg til dialog om bæredygtighed til ENAs næste generalforsamling. Ses her.


Tysk emballage lov
Se fortolkningen af den tyske emballagelov for importører af planter i Tyskland her.

           

EFNA
EFNA har valgt at støtte klimaforandringsprojektet LIFE Terra, hvor målet bla. er at få plantet 500 millioner træer i Europa. Læs mere her.


NordGen konference
Nordgen holder konference på Island til september. Se programmet her.

 

MPS
Læs det seneste nyt fra MPS her.

 

Rådgivningsnyt

Procedurer ved udstedelse af re-eksportcertifikater
Når en vare importeres til EU via et EU-medlemsland, og derefter helt eller delvist, og uden yderligere indgreb i varen, videreeksporteres fra et EU-medlemsland til et tredjeland, er der tale om en re-eksport. Læs mere her. 

Nyt Præeksportcertifikat afløser EU-intra dokumentet
Når du eksporterer planter og planteprodukter, som har oprindelse i et andet EU-land, har du i nogle tilfælde brug for supplerende plantesundhedsoplysninger fra oprindelseslandet. Disse oplysninger udveksles nu mellem medlemslandene via et præ-eksportcertifikat. Læs mere her. 

 

Nye regler for import af planter, planteprodukter og frø
Den 14. december 2019 træder der nye importbestemmelser i kraft. De ændrede regler skal give en bedre beskyttelse mod indslæbning af planteskadegørere fra lande uden for EU. Læs mere her.


Nye regler for import af planter og frø fra lande uden for EU
De nye regler gælder for dig, der importerer planter og planteprodukter samt jord, voksemedier og brugte landbrugs- og skovbrugsmaskiner mv. fra lande uden for EU. Læs mere her.  


To nye faktaark om alvorlige skadegørere
Læs mere her.


Tjek kemirummet
Der må kun opbevares og anvendes midler godkendt i Danmark. Brug Middeldatabasen eller app’en ”Kemitjek” til at kontrollere, om et middel er godkendt. Dette bør gøres 2 gange årligt.  Alle midler skal have en dansk etikette.

Brug kun midler, der er godkendt til dine kulturer/afgrøder. Overhold dosering og max. antal behandlinger pr. kultur.

Alle ikke-lovlige midler afleveres på den kommunale modtagestation.

Off-label godkendelser/godkendelser til mindre anvendelse skal opbevares ved /i giftskabet.

Det gælder også mikrobiologiske midler med et registreringsnummer.

 

Artikler / rapporter

Digital måling af stammetykkelse
Stijn Raaijmakers fra Linx Mobile Solutions og Rob Verkoelen fra Vitelia Agrocultuur introducerer automatisk måler. De Boomkwerij 14, s 12-13.


Ukrudtbekæmpelse med koldt vand
På Innovationsdage ComPas Agro blev præsenteret ny maskine til ukrudtsbekæmpelse med koldt vand. Demo viste interessante resultater. De Boomkwerij 14, s 14-15.


Tørketolerant sortiment langsomt vinder terræn havecentre - Holland
Et stigende antal detailhandlere ser muligheder i at tilbyde tørketolerant sortiment. I øjeblikket er bier og sommerfugle et meget vigtigere tema. Men med sidste års tørke og i år synes tørke at være et uundgåeligt tema på lang sigt. De Boomkwerij 17, s 18-19.


Dækmateriale til containerplanter
For at undgå ukrudt og most uden brug af herbicider har tyske planteskoler afprøvet savsmuld og træflis samt pinjebark blandet med kokosfiber. Deutsche Baumschule 7, s 24,25.


Dampning
Afprøvninger har vist, at nogle ukrudtsarter ikke bliver dræbt at dampning f.eks. tyder det på at spiringen af sortnatskygge fremmes. Deutsche Baumschule 7, s 26-27.

 

Nye rosensorter 2019. Deutsche Baumschule 6, s 10-16.

 

Nyhedsbrevet er lavet med støtte fra Produktionsafgiftsfonden for frugt og gartneriprodukter.

 

Vedhæftet fil: Erhvervspolitisk nyt fra Dansk Gartneri_sept19.pdf
Arrangementer i Danske Planteskoler
11/10 - 13/10-2023
Comwell Køge
IPPS konference - It's all about roots