Websitet anvender cookies. Læs mere... 
Her er du: > Aktiviteter > Nyhedsbreve - arkiv
 

Danske Planteskolers Nyhedsbrev - December 2019 - Nyt om planteværn 

Print

Nyhedsbrevet er lavet med støtte fra Produktionsafgiftsfonden for frugt og gartneriprodukter.

 

Nyt fra bestyrelsen

Erhvervspolitisk nyt fra Dansk Gartneri er vedhæftet denne mail. 

 

Planteværn
Karate 2,5 WG (1-163) er blevet afmeldt. Evt. restlager må lovligt anvendes indtil 01-05-2021, hvorefter der er opbevarings- og anvendelsesforbud.

Aktivstoffet lambda-cyhalothrin er blevet delt:

  1. Axiendo fra Syngenta er søgt til ornamentals
  2. Lamdex fra Adama er søgt til spiselige afgrøder bla. æbler og pærer.

Godkendelserne for Lamdex og Axiendo gælder først fra 1. januar 2020. Se Axiendos etikette her.


Pirimor G
Ved firmaopkøb er Pirimor G (1-168), som indeholder pirimicarb, blevet delt mellem Adama og Syngenta. Syngenta beholder godkendelserne til planteskolekulturer, prydplanter og potteplanter på friland og i væksthus, og alle godkendelserne hertil fortsætter og markedsføres under navnet Pediment (1-253). Læs mere om godkendelsen af Pediment her.
Pirimor G har fået opbevarings- og anvendelsesforbud pr. 31.12. 2020.

https://middeldatabasen.dk/product.asp?productID=61209


Steward
Steward med reg. nr. 3-173 bliver forbudt at anvende og opbevare efter 1. dec. 2019.

Steward 30 WG (reg.nr. 11-71) er godkendt til 31. oktober 2020 herefter kommer midlet under revurdering


Nye udløbsdatoer på plantebeskyttelsesmidler
En del midler har fået ny udløbsdato. Det betyder ikke nødvendigvis, at de står for at udgå inden for den nærmeste tid. Det kan betragtes som en udsættelse af beslutning om midlet.

Udløbsdatoen er den dato, hvor midlet skal være revurderet. Resultatet af revurderingen kan være 1) uændret anvendelse, 2) reduceret anvendelse eller 3) forbud. Hvis revurderingen resulterer i et forbud, vil der blive fastsat en dato efter hvilken besiddelse og anvendelse er forbudt. Årsagen til udsættelserne er for de fleste midlers vedkommende, at EU eller Miljøstyrelsen er bagud med at revurdere aktivstofferne og midlerne indtil videre må anvendes.


Nye udløbsdatoer

Middel

Reg. nr.

Ny udløbsdato

kommentar

glyphosat-holdige midler

 

31-07-2020

23 forskellige midler

Diflanil 500 SC

601-1

31-12-2020

 

DFF

18-416

31-12-2020

 

Quartz

18514

31-12-2020

 

Legacy 500 SC

396-26

31-12-2020

 

Ronstar Expert

18-567

31-12-2020

 

Difcor 250 EC

613-9

31-12-2020

Frugtavl

Command CS

19-109

31-10-2020

 

Steward 30 WG

11-71

31-10-2020

 

Cythrin 500

361-14

31-10-2020

 

Cyperb 100 EW

49-100

31-10-2020

 

Cyperb W

579-3

31-10-2020

 

Cyperb 100

579-2

31-10-2020

 

Boxer

1-211

31-10-2020

 

Switch 62,5 WG

1-201

31-10-2020

 

Topsin WG

561-5

31-10-2020

EU kommissionen har indstillet, at thiophanate-methyl ikke blev godkendt i marts 2019. Men der er ikke sat en sidste dato endnu, så Topsin WG må stadig anvendes i planteskoler.

 

Diquat
Der arbejdes fortsat på en dispensation for diquat (Reglone). Det er dog fortsat usikkert, om der vil blive givet en dispensation. Ansøgning om dispensation søges ultimo i år for 2. års roser og frøbede af småfrøede arter. Se oversigt over planlagte ansøgninger om dispensation her.


Følg nye og ændrede godkendelser for planteværn her


Pesticidreglerne samlet i en vejledning
Miljøstyrelsen har samlet reglerne om brug af pesticider i en vejledning, som skal bidrage til, at du som erhvervsmæssig bruger af pesticider får et samlet overblik over reglerne på området. Se mere her.


Markedsføring og udstillinger

Green Cities – omtale
Green Cities projektet har i 2019 resulteret i 76 medieomtaler, og man har nået 1,9 million læsere. Artiklerne har en estimeret annonceværdi, der svarer til 1 mio. kr. Flot resultat!
Se hele medieanalysen her.

ENA har udsendt pressemeddelelse vedrørende Green Cities projektet. Green Cities en stor succes. Læs den her.

 

Organisationer og udvalg

Plantesundhed
Krav om virksomhedskompetencer ved udstedelse af plantepas. Læs mere her. 

Roser
Der indføres nye importkrav for Rosa med oprindelse i Canada, Indien og USA. Det er for at sikre mod rose rosette virus. Læs mere her. 

Vil du udvide dit eksportmarked
Landbrugsstyrelsen har lavet infovideoer om eksport af planter og planteprodukter ud af EU. Blandet andet en video om situationen, hvor man ønsker at udvide sit eksportmarked.

Find oplysninger om importlandets krav på lbst.dk under ’Eksport af planter’ og ’Eksport af frø’. Forskellige importlande kan stille forskellige krav til samme varer.

Find videoerne her 

Beskyttet zone – plantepas
Hvordan er det nu med beskyttede zoner? Se hvilke lande og hvilke skadegørere, der hører ind under beskyttede zoner i Information om plantesundhed og beskyttede zoner i EU. Se den her.

Norge og beskyttet zone
Norge er et 3. land og kan derfor ikke være beskyttet zone. Se instruktion om blandt andet Norge her.

 

ENA 
Der var møde i ENA november 2019. Blandet emnerne for mødet var:

  • Xylella. Kun 2 nye udbrud i Sydfrankrig. Det forventes ikke længere, at Xylella kan udryddes i Syditalien. Der vurderes på forsikring, men det forventes at blive dyrt.
  • Plantepas
  • Arbejdsgruppe for bæredygtighed. Holland er overbevist om, at der kommer til at ske noget på bæredygtighed.
  • Projektansøgning Green Cities for 2021-2023. Flere lande har vist interesse i at være med i projektet. 15 interesserede. Det ender måske ud i 10 lande, der er med i ansøgningen. Der var dialog om betalingsmetoden i projektet. Bankgaranti var overvejet.
    • Arbejdet med grøn norm kunne udbredes til flere lande.
  • Dialog om plantestandard. Der var ikke umiddelbart interesse for at ensrette plantestandard.
  • Life-Terra – plantning af 500 millioner planter i EU over 5 år.

 

EFNA
Indhold fra EFNA nyhedsbrev november 2019. Se mere her.

 

Rådgivningsnyt

Forskere frikender Roundup. Læs mere her.


Afprøvning 2019 – herbicider frøbede
Der blev afprøvet herbicider på såbed med Quercus petrea. Se notat her.


N-min bestemmelse og rodaktivitet
Projekt har påvist N-min quick-test at være en god metode til at følge kvælstof-niveauet og dermed arbejde med optimering af gødskningen. Påvisning af aktive rodspidser sent efterår kan give muligheder ex. drikkevandsområder, formidles i Grøn Viden. Se notat her.


Demonstrations-projekter
Der er indsendt ansøgning om afprøvningen inden for blandt andet planteskoleområdet til Partnerskab for Præcisionssprøjtning under Miljøstyrelsen. Planteskolekulturer indgår i 2 af de indsendte projektforslag: 1) Demonstration af optimereret sprøjteteknik til tætte bladmasser; 2) Termisk ukrudtsbekæmpelse i vedplantekulturer. Julie deltog i mødet.

 

Hjælp til gennemgang af kemikalieskabe
Det lyder så nemt… men i praksis kan det godt drukne i andet arbejde, så derfor dette tilbud.

Har du brug for en gennemgang af de midler, der findes i dit kemikalierum?

Hvad er lovligt i forhold til dine kulturer?

Er der midler, som er på vej ud, og som du derfor skal se at få brugt snarest?

Er der udgåede midler på dine hylder, som skal bortskaffes?

Hvordan gør jeg selv fremadrettet og hvor tit?

Ring til Lene Christensen og få en aftale om et besøg. Besøget faktureres efter timeforbrug + kørsel.

Lene kan træffes på tlf. 87406627 eller mobil 51558055 eller via mailen: lchr@hortiadvice.dk

 

Artikler / rapporter

Buxus, der er resistent over for Cylindrocladium
Nye kultivarer er ifølge Didier Hermans (ejer af Belgiske Herplan) resistent overfor cylindrocladium, på markedet som ’BetterBuxus’. De Boomkwekerij 24/2019, s 18-20.

Optælling af planter med drone
Lav salgsfremmende billede af planter. Men billedet kan også bruges til afgrødetælling og planlægning. De Boomkwekerij 22/2019, s 16-17.

Planteskolen Stahl har påbegyndt økologisk produktion. Deutsche Baumschule 11/2019, s 8-10.

ADR-roser 2019
I 2019 modtog tolv nye roser den eftertragtede prædikat ADR-Rose. De bliver en del af de mere end 160 sorter i ADR-sortimentet. Deutsche Baumschule 11/2019, s 21.

Håndsortering kontra sorteringsmaskine. Deutsche Baumschule 11/2019, s 32-35.

Robotter vinder frem
De første 100 pct. selvkørende og førerløse landbrugsredskaber er nu kommercielt tilgængelige for landmænd i Canada, USA og Australien. Læs mere her.

 

Opdateret kalender findes her. 
 

 

Nyhedsbrevet er lavet med støtte fra Produktionsafgiftsfonden for frugt og gartneriprodukter.

 

 

 

 

 

 

Vedhæftet fil: Erhvervspolitisk nyt Dansk Gartneri_dec19.pdf