Websitet anvender cookies. Læs mere... 
Her er du: > Aktiviteter > Nyhedsbreve - arkiv
 

Danske Planteskolers Nyhedsbrev - Februar 2020 - Nyt om planteværn 

Print

Nyhedsbrevet er lavet med støtte fra Produktionsafgiftsfonden for frugt og gartneriprodukter.


Nyt fra bestyrelsen

Erhvervspolitisk nyt fra Dansk Gartneri er vedhæftet dette nyhedsbrev.

Bestyrelsesmøde i Danske Planteskoler
Årets første bestyrelsesmøde blev afholdt 14. januar 2020.

På dagsordenen var blandt andet:

 • Punkt på Vintermøde om Danske Planteskoler 
 • Status Plantefagmessen
 • Vintermødet fremadrettet – samarbejde med Danske Havecentre
 • Vintermødet 2020, der er god tilslutning.


Planteværn
Tjek kemirummet! - Midler med opbevarings- og anvendelsesforbud

Midler med aktivstoffet diquad bl.a. Reglone (1-178) og Quad-Glob 200 SL opbevarings- og anvendelsesforbud d. 04.02.2020

Tilt 250EC. opbevarings- og anvendelsesforbud d. 19.03.2020.

Steward (3-173) er forbud at opbevare og anvendelse. Steward 30 WG (11-71) erstatter midlet.

Karate 2,5 WG (1-163)
Karate 2,5 WG er blevet afmeldt. Et eventuelt restlager må anvendes indtil d. 1. juli 2021, hvorefter der er opbevarings- og anvendelsesforbud. Læs mere. 

Karate bliver nu til Axiendo 2,5WG.

Biscaya OD 240
Midler, der indeholder thiacloprid, vil være forbudt at anvende og besidde pr. 3. februar 2021. I Danmark vil forbuddet omfatte midlerne:

Biscaya OD 240 (18-501)

LFS Thiacloprid (318-138)

Exemptor (18-538)


Callisto og lignende midler
Efter anmodning fra HortiAdvice har Miljøstyrelsen godkendt følgende:

 • Callisto (1-185) til mindre anvendelse mod ukrudt i planteskolekulturer på friland. Godkendelse finder du her.
 • Tocalis (1-244) / Evolya (1-229) til mindre anvendelse mod ukrudt i planteskolekulturer på friland. Tocalis og Evolya er nye granulatformuleringer, der har en lavere pesticidafgift/ha. Godkendelse finder du her. 

 

Organisationer og udvalg

ENA
ENA holdt møde 30. Januar 2020. På dagsordenen var blandt andet:

 • EU plantesundhed og plantepas
 • Forsikring imod plantesundhedsrisiko
 • Brexit
 • Bæredygtighed
 • Green Cities


Green Cities på dagsordenen
Grøn Norm udarbejdet af Green Cities er blevet fremhævet i miljøministerens nyligt udgivede notat over indsendte forslag til en kommende biodiversitetspakke. Læs mere her.


Rådgivningsnyt

International rådgivning
International rådgivning fra det hollandske rådgivningsfirma Delphy inden for planteskoleområdet. Se mere her.

Brexit. Storbritannien forlader EU – nuværende regler gælder til udgangen af 2020
Læs mere her. 
 

Sprøjteopdateringskursus
Der afholdes sprøjteopdateringskursus for planteskoler og væksthus den 2. marts 2020. Der afholdes kun dette ene kursus for planteskoleområdet i 2020. Se program og tilmelding her.

Kontrollen med piktogrammer
Det er arbejdstilsynet, der kontrollerer om etiketterne på kemi (inkl. plantebeskyttelsesmidler) har de lovlige piktogrammer. Hvis de finder etiketter med ulovlige piktogrammer, får man en anmærkning, og bliver bedt om at bringe det i orden. Hvis der ved et efterfølgende besøg stadig findes ulovlige piktogrammer, vil det blive indberettet, og der udstedes et bødeforlæg.

 

Nye lovlige piktogrammer:
Foto1.png

 

Gamle ulovlige piktogrammer:
Foto2.png

 

Regler for erhvervsmæssig anvendelse af bekæmpelsesmidler
Miljøstyrelsen har i november udgivet den pjece, som kan hentes her.

MAB autorisation
Køb, salg og brug af plantebeskyttelsesmidler til professionelle kræver autorisation. Indfasningsordningen udløber den 1. juli 2020. Det vil sige, at før den 1. juli 2020 skal alle, der køber, sælger eller bruger plantebeskyttelsesmidler, være registreret i MAB-systemet.

Baggrunden er, at der kun skal ske salg til personer, der kan dokumentere den nødvendigt uddannelse. Læs mere her. 


Seneste aktuelt om diquat og dispensationsansøgning
Rigsrevisionen har givet Miljøstyrelsen en hård kritik, som primært retter sig imod beskyttelsen af grundvandet. SEGES har gennem årene set, hvorledes Miljøstyrelsen har behandlet dispensationsansøgningerne, og det er efter vores opfattelse en ufortjent hård behandling.

Summa summarum, der er al mulig grund til at intensivere arbejdet med at finde alternativer. Se hele skrivelsen fra Seges og aktionsgruppen for diquat.


Plantesundhed - nye regler udfoldes
I den nye Plantesundhedsforordning ændres en række regler. De nye regler medfører ændringer i kravene til plantepas, krav til operatørernes kompetencer mv. Kravet om virksomheders dokumentation af kompetencer og udarbejdelse af handlingsplan er gældende fra den 14. december 2020, hvor virksomhederne senest skal have dokumentationen på plads. Læs mere her. 

Danske Planteskolers website er der hjælp til at finde rundt i en række fakta om plantesundhed og krav. 

 

Plantepas – hvornår
Landbrugsstyrelsens oversigt over, i hvilke tilfælde forsendelser skal være fulgt af plantepas ved transport/markedsføring. Find den her.

Rosenafprøvning
Resultaterne af rosenafprøvning ’Sunde roser giver glæde og liv’ er gjort op. Se hvilke rosensorter, der klarede sig bedst her.


Artikler / rapporter

Affaldshåndteringsfirmaers tilgang til genanvendelse af plantepotter
Potter kan været lavet af forskellige plasttyper, men er oftest polypropylen. Sorteringssystemerne kan ikke udsortere sort, da sort ikke registreres det i nær-infrarøde sorteringssystem. Horticulture Week dec 2019, s 21.

Overlever glyphosat – og kan vi klare os uden?
Afprøvning af herbicider som alternativ til glyphosat. Nåledrys 110/2019, s 4-7.

Græsstriber mellem produktion af alletræer
Afprøvning viser, at græsstriber virker fint mellem træerne. Tykkelsesvæksten lider ikke. Derimod bidrager det til forsyning af organisk stof samt sundt jordliv. Derudover bliver jorden lettere at køre på under våde forhold. Græsset giver også bedre betingelser for naturlige fjender. Græsset kan også reducere udvaskning om vinteren.

Biostimulanter – vejen mellem planteværn og gødning
Symposium om biostimulanter. TASPO 48/2019, s 3.

Fordele ved organisk gødning
Ved kombinationen af råmaterialer kan der laves et konstant ’frigørelsesmønster’ over tid ex. 3-5 måneder. De boomkwekerij 6/2019.

Roser til haver, parker og byrum
Resultater fra rosenafprøvningen. Grønt Miljø 1/2020.

 

Nyhedsbrevet er lavet med støtte fra Produktionsafgiftsfonden for frugt og gartneriprodukter.

 

 

 

 

 

 

 

 

Vedhæftet fil: Erhvervspolitisk Nyt februar 2020.pdf