Websitet anvender cookies. Læs mere... 
Her er du: > Aktiviteter > Nyhedsbreve - arkiv
 

Danske Planteskolers Nyhedsbrev - Marts 2020 - Nyt om planteværn 

Print

Nyhedsbrevet er lavet med støtte fra Produktionsafgiftsfonden for frugt og gartneriprodukter.

 

Planteværn

Shirlan Ultra (352-13)
Shirlan Ultra er blevet godkendt til mindre anvendelse imod Phytophtora og bladskimmel i planteskolekulturer og prydplanter på friland. Se godkendelsen her.


Plantebeskyttelsesmidler
Endnu 17 plantebeskyttelsesmidler skal udfases, det første fra den 1. marts 2020.
Se oversigt her. 

 

Organisationer og udvalg

Green Cities inviteret til dialog
Danske Planteskoler er via Green Cities indbudt til møde om fremtidens planlov den 30. marts. Planloven sætter rammerne for, hvordan vi indretter vores land og byer. Formålet er at se fremad på rammer for blandt andet vækst, udvikling, natur og miljø.


EFNA
Læs seneste nyt fra EFNA her.  


Vintermøde 2020
Præsentationer fra Vintermødet 2020 kan du se her.

Præsentationer, der ikke ligger tilgængelige, må enten ikke lægges ud eller også har vi ikke modtaget dem endnu.


Kan plastaffald gå til genanvendelse?
På Vintermødet var der blandt andet fokus på plast i forhold til affald og genanvendelse. Ønsker du at kende mulighederne for genanvendelse af plast i din virksomhed kan du f.eks. kontakte miljøkonsulenter hos Marius Pedersen. Miljøkonsulenterne er tilknyttet lokale afdelinger - du finder dem her. 

Du kan med fordel have tænkt over, hvilke plastaffaldstyper du har, før du kontakter et firma, der håndtere affald.

 

Rådgivningsnyt

Ændring af bekendtgørelsen om skovfrø og planter. Læs mere her. 


Jordtemperatur
Den milde vinter har betydet, at mange planter er langt fremme.
Følg jordtemperaturen her. 


Fonds-projekter 2019
I 2019 blev der i Danske Planteskolers regi arbejdet med flere projekter blandt andet:

 • Buskplantning – tæt på naturen, bæredygtige strategier til design og drift.
  Der er i 2019 registreret væksten af planterne i forsøgsplantningen via måling af højde, brede og stammediameter. Data er samlet og foreløbigt sammenlignet gennem parameteren plantehøjde. Her er fundet forskel i planternes højdevækst afhængig af med/uden bunddække. Der kunne også dokumenteres forskel i driftsbehov afhængig af +/- bunddække.
   
 • Markedsføring til fremme af planteskoleplanter 2019.
  Folder om beplantning omkring mini-vådområderne af planteskoleplanter og brugen heraf er blevet markedsført. Resultater om udspringstidspunkt og overlevelse for nyere provenienser af nordmannsgran er samlet og formidlet.
   
 • Anvendelse af sennepsmel til desinfektion af frøbede i praksis.
  Det har været diskuteret, om der i projektet skulle arbejdes med friskmalet sennepsmel, lavet af hele frø, eller om der skulle bruges indkøbt, formalet sennepsmel. Der blev arbejdet med indkøbt sennepsmel. Det skal være så frisk som muligt, og det skal bruges så hurtigt som muligt. Der er lavet forsøgsplan baseret på tidligere års erfaringer om dosering og dybde. Det er endnu uvist, om sennepsmel kan søges godkendt på basisstoflisten.
 • Røde nåle i nordmannsgran.
  Det har vist, at syndromet røde nåle opstår på grund af et samspil mellem planternes naturlige fysiologi og klimaet. Løsningen vurderes at være udvikling af speciel bladgødskning eller forædling.
   
 • Forprojekt til bæredygtighed i planteproduktion.
  Gennem projektet har man nået frem til konklusionen, at fremfor at opfinde et nyt værktøj til at arbejde med bæredygtighed for planteskoler og gartneri, vurderes det at være langt mere effektivt at benytte et eksisterende bæredygtighedsværktøj. Anvendelsen af RISE er blevet fulgt, og det har givet en indgående indsigt i værktøjet, samt vurdering af værktøjet i forhold til anvendelse inden for gartneri.
 • Green Cities
  Der har været afholdt og deltaget i Konference på Christiansborg med titlen ’Kampen om kvadratmeterne i byerne’, Park og Naturforvalternes årsmøde, Kommunernes landsmøde, Naturmødet samt Have & Landskab’19, og her er videregivet argumenter for mere grønt i byen til både politikere, beslutningstagere, kommuner mv. Der er udarbejdet en Grøn Norm. Forskellige medier er brugt til at sprede budskabet – den bæredygtige by er en grønnere by.


Afrapporteringen af projekterne ses her. 

Andre planteskoleprojekter:


Tilskudsmulighed
Grønt Udviklings- og Demonstrationsprogram åbner for en ny pulje på ca. 40 mio. kroner øremærket til projekter, som kan gøre landbruget mere klimavenligt. Fristen for at søge er den 28. maj 2020. Læs mere her.  


Invitation
Der afholdes Temadag om blomsterstriber som værktøj til færre skadedyr, flere nyttedyr og bedre udbytte. Temadagen har fokus på skadedyr/nyttedyr i æbleplantager. Temadagen er arrangeret af Hortiadvice og Københavns Universitet. Se invitation her.

 

Artikler / rapporter

Betuwe Plant lancerer ny etikette: O2 træer
Nyt markedsføringsstunt – på etikette angives den CO2 planten optager pr. år, O2 den frigiver samt mængde vand den optager. De Boomkwekerij 5/2020.


Transportbånd har gjort arbejdet mere effektivt
Botden & van Willegen har denne vinter kunne bespare fire medarbejdere på podeområdet ved at installere et transportbånd. Transportbåndet var egentligt udviklet til potte og container. De Boomkwekerij 3/2020.

  

Nyhedsbrevet er lavet med støtte fra Produktionsafgiftsfonden for frugt og gartneriprodukter.

 

Vedhæftet fil: Erhvervspolitisk nyt fra Dansk Gartneri_marts2020.pdf