Websitet anvender cookies. Læs mere... 
Her er du: > Aktiviteter > Nyhedsbreve - arkiv
 

Danske Planteskolers Nyhedsbrev - Maj 2020 - Nyt om planteværn 

Print

Nyhedsbrevet er lavet med støtte fra Produktionsafgiftsfonden for frugt og gartneriprodukter.


Nyt fra bestyrelsen
Danske Planteskolers bestyrelsesmøde blev afholdt den 30. april. På dagsordenen var blandet andet:

 • Økonomi – regnskab 2019 og budget 2021
 • Status for generalforsamling
 • Hvordan skal Danske Planteskoler se ud fremadrettet
 • Forslag om endnu et spisested/siddeområde på Plantefagmessen
 • Vintermødet. Evaluering af 2020 og det afholdes alligevel i 2021
 • Status fonds-projekter 2020
 • Orientering om nordisk samarbejde vedr. planteværnsafprøvning


Generalforsamling 2020
Årets generalforsamling er planlagt til den 17. juni 2020 (på Sjælland), men lige nu afventer vi myndighedernes udspil om yderligere genåbning af Danmark. Vi vil herefter vende tilbage med info.

 

Planteværn

Status Reglone
Vi er i fuld kontakt og presser på overfor Miljøstyrelsen i forhold til svar vedrørende ansøgning om dispensation til anvendelse af Reglone til ukrudtsbekæmpelse på frøbede og i 2. års roser i 2020. Status er, at partshøring er gennemført, og at det nu skal til eksternt kvalitetstjek. Alle dispensationer skal igennem et eksternt kvalitetstjek - det er politisk beslutning. Vi kan derfor endnu ikke sige noget om, hvad det ender med.

Status Select
Vedrørende ansøgning om dispensation til anvendelse af Select 240 EC i perioden 15. april til 13. august 2020 mod enårig rapgræs i jordbær, løg, gulerod, pastinak, persillerod, knoldselleri, rødbede, havefrøafgrøder og planteskolekulturer. Sagen er mht. sundhed sendt til eksternt kvalitetstjek. Miljøstyrelsen er på baggrund af en ny svensk rapport ved at vurdere risikoen for nedsivning til grundvandet. Også her er vi i kontakt og presser på over for Miljøstyrelsen.

Bruger du appen Kemi Tjek?
I et nyhedsbrev fra Landbrug og Fødevarer kommer formanden Martin Merrild med følgende opfordring:

KemiTjek – brug mobilen
Vi kan selv tage ansvar i de sager, hvor kontrollerne viser, at godkendelsen på for længst indkøbte midler simpelthen er udløbet. Lad os sammen få fjernet denne heldigvis forholdsvist begrænsede, men helt unødvendige problematik for erhvervet… SEGES har derfor udviklet en app kaldet KemiTjek. Med mobiltelefonen i hånden scanner du stregkoden på hver dunk og du ser straks, om midlet er lovligt eller ikke. Du køber appen via din vanlige app store. Går du med appen i kemirummet bare to gange årligt, er vi godt på vej. Har du ikke selv mod på opgaven, kan du helt sikker få hjælp fra dit rådgivningscenter til et kemitjek på bedriften.

I HortiAdvice kan vi også tilbyde hjælp til at få opdateret kemikalieskabet – du kan kontakte konsulent Julie Schou Christiansen eller Lene Christensen.


Ny bekendtgørelse om bekæmpelsesmidler
Overordnet træder følgende i kraft pr. 1. juli 2020:

 • Begrænsning i salg til private
 • Regler om opbevaring
 • Strafbestemmelse for overtrædelse af regler om rottebekæmpelse

Læs mere her 


Dispensation for sprøjtecertifikat grundet corona-krisen
Miljøstyrelsen udstedte den 1. maj 2020 en dispensation fra krav om sprøjtecertifikat og autorisation i Miljøstyrelsens autorisationsordning for brug af bekæmpelsesmidler (MAB), som er rettet mod de jordbrugere, greenkeepere og andre professionelle sprøjteførere, som allerede har et sprøjtecertifikat, men som grundet corona-krisen ikke kan komme på sprøjtecertifikat-opfølgningskursus her i foråret. Dispensationen løber frem til 1. juli 2020. Læs mere her. 

 

Markedsføring og udstillinger

Green Cities
Konferencer med Green Cities er på standby pga. corona. Men samtidig har corona-krisen også åbnet nye muligheder f.eks. at kommuner ønsker mere bynatur og grønne frirum i byerne. Læs hele opdateringen fra Green Cities her.

 

Organisationer og udvalg

Plantesundhed
- Formeringsmateriale af Prunus - plantesundhed

Pr. 31. maj 2020 gælder følgende: CAC-materiale af Prunus-arter (blomme, samt sur- og sødkirsebær) skal komme fra en identificeret kilde, hvoraf en repræsentativ andel har været testet indenfor de seneste 3 vækstsæsoner og fundet fri for blommepoxvirus. (En del af udgangsmaterialet, der anvendes i danske produktioner, stammer fra certificeret materiale (herunder grundstammerne), og er allerede testet. Men med den udbredte praksis, hvor planteskolerne tager podekviste fra 1- og 2 års-planter i virksomheden, vil der være materiale, der ikke allerede er testet indenfor perioden, og hvor virksomhederne får behov for at udtage repræsentative prøver og indsende plantemateriale til test for blommepoxvirus.)


Xylella   
37 nye plantearter er registreret som værtsplanter for Xylella. De nye værtsplanter indbefatter blandt andet Erigeron sp. og Helichrysum stoechas. EFSA har opdateret listen over værtsplanter for Xylella fastidiosa. Se mere her. 

(EU´s liste over værtsplanter for Xylella er dog endnu ikke opdateret).

 

ENA møde
På dagsordenen for seneste ENA-møde var blandt andet følgende:

 • Coronaviruskrisen og EU-arbejdsgruppe
 • Brexit og ekstra plantesundhedskrav til import til England
 • Fransk forslag vedrørende planter, som kan være skadelige for menneskers sundhed
 • Bæredygtighedsudvikling

 

Rådgivningsnyt

Sprøjteteknik i tætte bladmasser
HortiAdvice er med i Partnerskab om præcisionssprøjtning, hvor der blandt andet vil være projektet: Sprøjteteknik som øger afsætningen og nedtrængningen i tætte bladmasser.


Tværfaglig ERFA-gruppe
Der bliver muligvis oprettet ERFA-grupper vedrørende at tage præcisionsteknologien med i sprøjteopgaverne. Det er Miljøstyrelsen, der står bag tiltaget. Formålet er at få flere jordbrugere til at tage de nye teknologier til præcisionssprøjtning i anvendelse. Det vil blive tværfagligt. Har du interesse i at være med i ERFA-gruppe, skal du kontakte Julie (juch@hortiadvice.dk) seneste uge 19.

 

Forholdsregler for beboelsesområder med sæsonansatte
Danske Gartneri har lavet en vejledning i at håndtere og undgå smittespredning af COVID19 med henblik for sæsonansatte. Vejledningen finder du her.


Fondsprojekter
Afslutningsrapport / afrapportering for 2019 finder du her. 


Artikler / rapporter

Fransk lugerobot Oz
Den hollandske planteskole Kwekerij Mols har købt fransk robot. Baggrunden for robotten er hovedsageligt set som arbejdsbesparende. Der indtastes blot plantestørrelse, planteafstand samt rækkeafstand. Antal arbejdstimer forlænges, da robotten også kan arbejde i mørke.
De Boomkwekerij 9/2020. (Oz er fra Naïo, som blandt andet var med på Vintermødet 2019).


Gode resultater med planteforstærkere
Planteskole har skiftet kurs og valg at bruge så lidt kemi så muligt. Der fokuseres på:

 • Skadedyr og naturlige fjender vurderes løbende.
 • Gødskningsstrategien er ændret, formålet er at få stærkere planter.

Aktuelt skal de ikke længere sprøjte mod bladpletter og lus.
De Boomkwekerij 9/2020


Corona resulterede i webshop
Corona-krisen gjorde, at Veiling Rhein-Maas valgte at udvikle en webshop. Der er allerede 450 kunder og leverandører registreret i den nye webshop. TASPO 3/2020, s 2.


Stigende bevidsthed om jorden til dyrkning
Hurtig gødning, kemisk jordbehandling og komprimering er skadelige faktorer. De

gode svampe i rodmiljøet er med at til give jorden balance og trække næringsstoffer fra mikroporerne i jorden, hvor planternes rodhår ikke kan nå. Rodsystemets absorptionskapacitet øges med ca. 700%. De Boomkwekerij 8/2020.

 

”Skovplantebeskyttelsespakke"
Skovplanteskole Gilsbach-Figgen arbejder med mere klimaresistente skovplanter samt et patenteret koncept ” Vorwälder Forstpflanzenschutzpaket”. TASPO 16/2020 s 8.


Hegnsloven
Folder om hegnsloven ligger nu på Danskeplanteskoler.dk. Du finder den her. 

 

Kalender
17. juni 2021 Generalforsamling (foreløbig dato)
2. - 3. februar 2021 Vintermøde afholdes i samarbejde med Danske Havecentre (Temadage) 

 

Nyhedsbrevet er lavet med støtte fra Produktionsafgiftsfonden for frugt og gartneriprodukter.

Vedhæftet fil: Erhvervspolitisk nyt_Dansk Gartneri_maj2020.pdf