Websitet anvender cookies. Læs mere... 
Her er du: > Aktiviteter > Nyhedsbreve - arkiv
 

Danske Planteskolers Nyhedsbrev - Maj 2020 - Ekstra om generalforsamling og Select 

Print

Nyhedsbrevet er lavet med støtte fra Produktionsafgiftsfonden for frugt og gartneriprodukter.


Nyt fra bestyrelsen

Generalforsamling 2020
Generalforsamlingen den 17. juni er aflyst, og vi kommer tilbage med ny dato, når vi ved, hvad vi må jf. myndighedernes udspil for forsamlinger på mere end 10 personer. 

 

Planteværn

Der er kommet afslag på dispensationsansøgning af Select for 2020
Der har været dialog med MST blandt andet i forhold til at acceptere de to problematiske metabolitter for ikke at være toksikologisk relevante samt vedrørende dosis og antal behandlinger, men det er blevet afvist.

I kan se MST's svar nedenfor, hvor markering med gult viser den endelige konklusion.

Tak for kommentarerne.

Det er rigtigt, at de nyere danske regler giver mulighed for, når særlige krav er opfyldt, at acceptere at metabolitter vurderes at udvaske i koncentrationer op til 0,75 μg/L. De særlige danske krav fremgår af de gældende danske vurderingsrammer (bilag 16).

Det er ikke muligt at fravige disse krav, heller ikke i forbindelse med en ansøgning om dispensation. De anførte danske krav går ud over de krav, der stilles i forbindelse med EU-vurderingen af, hvorvidt en metabolit er toksikologisk relevant, og det er således ikke tilstrækkeligt med den vurdering, der fremgår af EFSA-konklusionen/den svenske registreringsrapport.

I forhold til tilretning af dosis og antal behandlinger er det ikke tilstrækkeligt at reducere til 1 x 84 g as/ha. Resultaterne i den svenske registreringsrapport viser, at selv for en anvendelse af 1 x 84 g as/ha med et plantedække på 40% (Turnip Rape) sker der en uacceptabel udvaskning af clethodim oxazole sulfone, selv med de mindre konservative in- og outputværdier, som Sverige accepterer. Der vil således være tale om større udvaskning, hvis de danske krav var opfyldt.

Vi vurderer derfor fortsat, at der ikke kan vises sikker anvendelse på det foreliggende grundlag.

 

 

 

 

 

Nyhedsbrevet er lavet med støtte fra Produktionsafgiftsfonden for frugt og gartneriprodukter.