Websitet anvender cookies. Læs mere... 
Her er du: > Aktiviteter > Nyhedsbreve - arkiv
 

Nyhedsbrev Danske Planteskoler - april 2016 

Print

Nu kommer dispensationer for Select 240 EC
Køb kun den mængde du skal bruge i dispensationsperioden.

Hvis du har et middel på lager, hvor opbevaringsretten er ophørt, risikerer du store bøder (op til 10.000 kr/dunk). Generelt gælder, at du skal være opmærksomhed på om de dunke, du opbevarer, har et reg. nr., som gør at de er lovlige at opbevare.

Bruganvisning planteskolekulturer: Enårig rapgræs
Max 0,5 l/ha pr. behandling ved splitbehandling (2 x 0,5 l/ha)
Max 0,75 l/ha ved enkelt­behandling

Der skal altid tilsættes Renol ved sprøjtning med Select 240 EC i forholdet 1:1.

Den ansøgte periode er den 15. april til den 13. august.

Læs mere her.

 

Nyt fra bestyrelsen
Der blev afholdt bestyrelsesmøde i Danske Planteskoler onsdag den 16.marts 2016. Her evaluerede man Vintermødet 2016, og man vil arbejde på, at det næste program bliver med forskel på emnerne på dag 1 og dag 2. Således vil dag 1 blive med emner af interesse for planteskoler med produktion af planter til skov, landskab og anlæg - mens dag 2 vil blive orienteret mod detailhandel. På den måde vil man tiltrække hele foreningen og samtidig fastholde samarbejdet med Danske Havecentre.

På generalforsamlingerne for sektionerne i juni vil forslag til emner for næste års Vintermøde blive drøftet.

Bestyrelsen arbejder videre med Strategiplanen for Danske Planteskoler, herunder forbedring af rammevilkår for danske planteproduktion. Her indgår også bestyrelsens arbejde på at kunne fremlægge hvilke aktiviteter man ønsker gennemført i de kommende år – og hvor man allerede er i samarbejde med Danske Juletræer, Dansk Skovforening, Danske Anlægsgartnere, Danske Landskabsarkitekter og Danske Havecentre.

Miljøcertificeringssystemet MPS har spillet ud med nye kontrakter til Flora Dania og Danske Planteskoler med betragtelige prisforhøjelser. Det er sammen med Flora Dania afvist med ønske om at der fremkommer et nyt kontraktforslag der er acceptabelt.

Nyt om erhvervspolitik er vedhæftet denne mail.
 

Nyt fra sektionerne (Klubber/Erfa-grupper)
Unge Ambitiøse Gartnere afholdt primo marts vintermøde. Læs referat fra mødet her

 

Organisationer og udvalg

GAU
Beretning for projekter i 2015 kan findes på Danske Planteskolers hjemmeside under projekter, eller følg linket her.

IPPS
IPPS inviterer til en-dags tur til Tyskland fredag den 17. juni 2016. Læs mere her.

ENA
På dagsorden for ENA sekretærmøde 12.5.2016 er besøg af Mr. Harry Arijs, der er chef for EU Kommissionens Plantesundhedsgruppe hvor man skal drøfte den kommende EU forordning om plantesundhed blandt andet plantepas, nye regler for karantæneskadegørere, beskyttede områder og den aktuelle trussel fra bakterien Xylella fastidiosa.

8 lande er gået sammen om en fælles ansøgning til EU omkring markedsføring (promotion), hvor 80 % finansieres af EU. De danske aktiviteter bliver med udgangspunkt i samarbedet med Danske Anlægsgartnere og Danske Landskabsarkitekter med fokus på Green City aktiviteter i Danmark.

I den forbindelse er der peget på at ENA inddrager udfordringer med Asta og Allergiforbundets lobby arbejde på at få kommuner til at ophøre med at plante træer der kan give anledning til allergiske reaktioner. Københavns Kommune har allerede en liste over træer som birk og platan man ikke længere vil plante. De tyske stadsgartneres organisation lavede for et par år siden en redegørelse, der påviser de overvejende positive forhold for allergikere som plantning af et bredt sortiment af træer i byer betyder.

Tysk redegørelse - læs mere her.

Liste fra Københavns Kommune - læs mere her.

Aarhus Universitet, Flakkebjerg
I et samarbejde mellem Aarhus Universitet og Københavns Universitet samt gartnerierhvervet er der indsendt GUDP projekt ansøgning om udvikling af nye bekæmpelsesmetoder i gartnerierhvervet, hvor også planteskolernes udfordringer er med i flere af arbejdspakkerne.

Formålet med dette projekt er at udvikle nye plantebeskyttelsesmetoder til gartnerierhvervet, som vil bidrage til at styrke erhvervets indtjeningsevne og øge beskæftigelsen i erhvervet. I projektet er der fokus på metoder, som dels kan erstatte brugen af pesticider i den konven-tionelle produktion men også effektivisere plantebeskyttelsen i den økologiske produktion og dermed fremme omlægningen til økologi, som i visse sektorer er den korteste vej til en øget indtjening. Projektet er et samarbejde imellem Aarhus og Københavns universiteter, GartneriRådgivningen, som er det førende rådgivningsselskab og dækker alle produktionsgrene inden for gartnerierhvervet samt en række af de virksomheder, som udvikler nye teknologier. Projektet har fokus på at demonstrere de nye metoder i praksis, og derfor vil også en række producenter deltage som værter

Københavns Universitet, PartnerLandskab
Partnerskabsprojekt om vedplantninger etableret med bunddækkende urter blev igangsat på opstartsmøde den 29.3.2016. Læs referat her.

Danmarks Statistik
Gartneriprisudvalget under Danmarks Statistik havde 31.3.2016 deres årlige møde. Her fastsættes blandt andet vejledende priser til statusopgørelser for en række planteskoleprodukter. Danske Planteskoler meddelte sidste år at man ikke længere ønsker at indberette detaljerede priser og mængdeoplysninger, hvorfor udvalget har fundet en enklere måde at belyse prisudviklingen på.

Det resulterede i at der i januar 2016 blev udsendt breve til 18 planteskoler med forespørgsel om prisudviklingen på egne planter fra 2014 til 2015.

Invitation til symposium om træagtige planter i Minneapolis.
Læs mere her.

 

Rådgivning
Gødningsregnskab omfatter budget samt indberetning. NaturErhvervstyrelsen(NAER) har reguleret normtal for en række afgrøder. For planteskoleplanter som frilandsafgrøder er der nu ikke længere en adskillelse mellem gruppen træer og buske (kode 500) og En- og toårige planter (503), idet man har ladet kode 500 udgå. Det anbefales at alle træagtige planteskoleplanter herefter opføres under kode 503.

Aktivitetskalender - klik her.

Vedhæftet fil: Erhvervspolitik_april2016.pdf