Websitet anvender cookies. Læs mere... 
Her er du: > Aktiviteter > Nyhedsbreve - arkiv
 

Switch 625 WG godkendt til mindre anvendelse 

Print

Switch 625 WG godkendt til mindre anvendelse
Godkendelse gælder for planteskolekulturer og prydplanter på friland og vedrører gråskimmel og andre Botrytis-arter, knoldbægersvamp, Rhizoctonia, antrachnose og bladpletsvampe (Mycosphaerella, Ascochyta). Se vedhæftet brugsanvisning.

Ny situation for Reglone
Vores dialog med Miljøstyrelsen vedrørende brugen af Reglone havde i første omgang mildnet deres indstilling. Men nyt studie har vist negative sundhedseffekter ved brug af Reglone, hvorfor Miljøstyrelsen og EU-Kommissionen ikke længere er så positive. I den forbindelse overvejer blandt andet kartoffelsektoren at finde finansiering til forsøg allerede i 2016 for at vurderer muligheder og konsekvenser.


Nye regler om afstandskrav for plantebeskyttelsesmidler

Nu er der bonus for at anvende afdriftsreducerende sprøjteteknik langs vandløb, søer og § 3-arealer.
Nu har du mulighed for at få en ekstra gevinst af investering i moderne sprøjteteknik, der nedsætter afdriften. En ny bekendtgørelse og vejledning er trådt i kraft 5. juni 2016 og giver mulighed for at anvende afdriftsreducerende sprøjteteknik til at nedsætte afstandskravene ved sprøjtning langs vandløb og søer samt § 3-områder. Reglerne er udformet efter stort set samme model, som i mange år er anvendt i Sverige og Tyskland. Afdriftsreducerende dyser og afdriftsreducerende teknikker (f.eks. Hardi Twin) er inddelt i tre afdriftsklasser: 50, 75 og 90 procent afdriftsreduktion. For eksempel kan et skadedyrsmiddel med 20 meters afstandskrav på etiketten nu anvendes ned til 10 meter ved 50 procent reduktion, 5 meter med 75 og helt ned til 2 meter med 90 procent afdriftsreduktion.

Ny teknik
Der er sket mange landvindinger indenfor sprøjteteknik gennem de seneste 10-20 år. Især er udviklingen af luftinjektionsdyserne og kompakt luftinjektionsdyserne et kæmpe spring fremad i forhold til at styre sprøjtedråberne ved sprøjtning med almindelig hydraulisk sprøjte, samtidig med at effekten bliver bevaret.

De nye afstandskrav
På etiketten er der fortsat kun angivet ét afstandskrav. Tabel 1 viser de afstandskrav, der gælder ved henholdsvis 50, 75 og 90 procent afdriftsreduktion.

Tabel 1. Afstandskrav for bomsprøjter i almindelige markafgrøder med afdriftsreduktioner på 50, 75 og 90 procent. Afdriftsreducerende udstyr, som kan anvendes til bomsprøjter ses i bilag 1.

Afstandskrav* uden afdriftsreduktion (m)

>50 % Afdriftsreduktion

>75 % Afdriftsreduktion

>90 % Afdriftsreduktion

5

5

2

2

10

5

5

2

20

10

5

2

*Afstandskrav angivet på etiketten.

Når afstanden reduceres, skal den afdriftsreducerende teknik bruges på mindst de 20 første meter der må sprøjtes langs vandløb og søer samt § 3-områder. I resten af marken må du gerne anvende en anden sprøjteteknik.

vejledningen findes en tilsvarende tabel med afstandskrav og en liste over afdriftsreducerende sprøjteteknik for tågesprøjter.

Krav om dokumentation
Der er krav om, at du i sprøjtejournalen skriver hvilken teknik og afstand du har benyttet. Det fremgår af dette skema fra Miljøstyrelsen, som er bilag 3 i vejledningen. Udskriv skemaet og sæt kryds for, at du kender betingelserne for at nedsætte afstandskravet. Opbevar det sammen med sprøjtejournalen.

I sprøjtejournalen skal du i forvejen angive dato og produkt. Hvis du reducerer afstanden til vandmiljø og § 3-områder, skal du tilføje følgende oplysninger i din sprøjtejournal:

  • Sprøjtefører
  • Afdriftsreduktion (50, 75 eller 90 procent)
  • Dysefabrikat
  • Dyse/teknik
  • Højeste tryk, der er anvendt
  • Afstandskravet på etiketten
  • Det afstandskrav du har anvendt ved henholdsvis vandmiljø og § 3-områder.

I Mark Online er der endnu ikke mulighed for at notere oplysningerne, men det vil komme.

Det er også en mulighed at udskrive en stak skemaer, og udfylde et pr. sprøjteopgave, hvor afstand reduceres.

Miljøstyrelsen har varslet, at der bliver kontrol af at notaterne er gjort i sprøjtejournalen. Sprøjtejournalen skal som sædvanlig føres senest 7 dage efter sprøjtning og skal opbevares i 3 år.

Eksempler på afdriftsreducerende teknik
Den lilla ISO 025 kompakt luftinjektionsdyse MD fra Hardi er et eksempel på den mindste dyse, der er godkendt til at give 50 procent afdriftsreduktion. Der kan opnås 75 procent med en blå ISO 03 kompaktluftinjektionsdyse og 90 procent med en tilsvarende rød ISO 04. I forhold til lavdrifts- og refleksdyserne, som mange bruger, er der naturligvis tale om noget grovere forstøvning, så det er til nogle opgaver nødvendigt at øge vandmængden for at få tilstrækkelig mange dråber dannet til at fastholde effekten. Flere forsøg viser dog, at det med den rette vandmængde sagtens kan lade sig gøre at bevare effekten.

Bilag 1.

Liste over afdriftsreducerende sprøjteudstyr til landbrugs- og frilandsafgrøder findes på side 22 i Brug af afdriftsreducerende udstyr (link nedenfor)

http://www2.mst.dk/Udgiv/publikationer/2016/06/978-87-93435-79-7.pdf

Vedhæftet fil: 080616_Brugsanvisning_Switch625WG.pdf