Websitet anvender cookies. Læs mere... 
Her er du: > Aktiviteter > Nyhedsbreve - arkiv
 

Nyhedsbrev august 2016 

Print

Nyt fra bestyrelsen
Bestyrelsen holder deres næste møde i Odense den 29.september 2016.

Henning Roed vil repræsentere Danske Planteskoler ved åbningen af Sansehaven på H. C. Andersen Børnehospital på Odense Universitets Hospital den 6. september.

Der er udarbejdet en række ansøgninger til GAU 2017, hvor Danske Planteskoler står som ansøger for nogle af disse, mens planteskolerne indgår i ansøgninger sammen med andre partnere i en række andre ansøgninger. De indsendte GAU-ansøgninger for 2017, der vedrører Danske Planteskoler kan ses på denne oversigt.

 

Markedsføring og udstillinger

Plantefagmessen 2016 fik mange besøgende
Plantefagmessen var igen i år en succes med godt 20 udstillere, som sammen med Handelspladsen havde i alt 800 besøgende. Flere af de udstillende planteskoler fremviste spændende plantenyheder, som vise nye sider af flere prydbuske og stauder.

Grøn plet får besøg af Prinsesse Marie
Det kan næsten ikke blive større! Det bliver en stor event, når Prinsesse Marie besøger den grønne plet, som er Sansehaven – den grønne plet Danske Planteskoler skænkede til H.C. Andersen Børnehospital i 2015. Det foregår d. 6. september kl 14.30-16.30 ved indgang 60 på H.C. Andersen Børnehospital, og er den offentlige åbning, hvor alle er velkomne. For at udbrede det glade budskab og gøre det til et tilløbsstykke, har OUH sat den helt store pressemaskine i gang. Danske Planteskoler er blevet inddrage,t og formand Henning Roed har fået æren af at byde Prinsessen velkommen til Sansehaven. Der vil selvfølgelig også være presse tilstede til åbningen og besøget i Sansehaven.

Se indbydelsen her.

Ny website promoverer stauder
Den nye website er rettet imod professionelle og private plantebrugere og indeholder inspiration til haven. På siden kan plantebrugerne finde information om stauder blandt andet forklaring om stauder, hvordan de plantes og holdes efterfølgende samt eksempler på stauder til sol og skygge. Det er hollænderne, der er bagmænd for det store arbejde med at lave site, som hedder ’Perennial Power’. Siden blev offentlig tilgængelig d. 24. august 2106 og kan ses på www.perennialpower.eu. Websiten har flere sprog. Sprog vælges øverst til højre på startsiden, hvor man kan vælge mellem både engelsk, tysk, hollandsk, fransk, hvilket gør den anvendelig også til danske kunder.

Det er åbent for alle at bruge siden eller henvise til den. Se mere på www.perennialpower.eu

 

Organisationer og udvalg:

Dansk Gartneri
Møde om alternativ bekæmpelse i regi af Dansk Gartneri
Arbejdsgruppen for alternativ bekæmpelse (nyttedyr og andre ”miljøvenlige” midler) mødes igen mandag den 12. september hos Gunnar Christensen Planteskole. Denne gang er kredsen udvidet med deltagere fra Borregaard Bioplant, DLG, Bayer og BASF. Der vil blive diskuteret udfordringer og arbejde som foregår på området i DK og internationalt.


Nyt fra ENA
Henning Roed deltog på ENA-mødet i juni 2016, hvor blandt andet følgende emner var på programmet: invasive arter, plantebeskyttelsesmidler i små erhverv samt besøg på hollandske/bulgarske planteskoler.

ENA vil skrive til EU omkring ”invasive arter”, som der i en del andre lande er stor debat om. Forslaget er, at ordningen bør fungere som Ildsort-ordningen, hvor der tages hensyn til regionale forskelle og interesser. Så en bestemt plante ikke forbydes i hele EU, blot fordi den er et problem i nogle lande.

ENA tager også fat i ”minor use” af forskellige plantebeskyttelsesmidler. Her klager landene i den mellem europæiske zone også over, det er svært at være et lille erhverv, og der mangler respons og information fra EU på området. Så det er ikke kun os ”små” lande i den nordlige zone, der oplever begrænsningerne. ENA vil tage initiativ til et ændringsforslag, som medlemslandene skal legitimere og sende videre i det politiske system.

ENA besøgte nogle planteskoler, der var bygget op på et samarbejde mellem hollandske planteskoler og bulgarske planteskoler – et resultat af kontakt mellem Holland, Rumænien og Bugarien på højt plan. Rigtig mange af ungplanterne var hollandske. Og selve udformningen af produktionsarealet var noget, der mindede stærkt om en hollandsk planteskole. De ”nye” planteskoler klarede sig godt. Der var et voksende marked specielt inden for havecenter-branchen, som er helt ny i landet, efter landet så småt er ved at bevæge sig ud af socialismen fra tidligere tider. Som så mange andre steder var det planteskolerne med de nye ideer, der havde fremgang, hvorimod de gamle traditionelle planteskoler havde det sværere.


Frøkildeudvalget holder møde. Se programmet her.

Q-PlanteUdvalget har lavet et kommissorium for fremtidigt arbejde med kloner. De ønsker en aftale med Skov og Landskab om et sekretariat, som skal drøftes på et møde i september. Læs om kommissoriet i vedhæftede fil.

NaturErhvervsstyrelsen (NAER)
Der afholdes møde i Arbejdsgruppen for Gartneri- og Planteskoleplanter den 15. september 2016. Læs dagsorden her.

 

Rådgivningsnyt

GartneriRådgivningen
Temadag om jordfrugtbarhed og faste kørespor
Torsdag den 15. september sættes skarpt på jordforbedring, frugtbarhed og effekten af faste kørespor. Dagen vil foregå i marken og indenfor, og rummer en kombination af teori og praksis om teknik og plantefaglige emner. På programmet er blandt andet: nedmuldning af grøngødning; fremvisning af demoarealer; grøngødningsudlægger; samt review fra et 4 årigt hollandsk jordfrugtbarhedsprojekt.

Læs mere her.

Forlængelse og afslag på godkendelsen af glyphosatprodukter
Kort sammendrag: Vær opmærksom på at få opbrugt lagre af de glyphosatmidler, der bliver forbudte.

Forlængede godkendelser
I forlængelse af Kommissionens beslutning har Miljøstyrelsen tilsvarende forlænget godkendelsen af en lang række produkter indeholdende glyphosat. Disse produkters godkendelse er administrativt forlænget til den 31. december 2017, hvorefter der forhåbentlig foreligger en endelig afgørelse fra det europæiske kemikalieagentur (ECHA) om stoffets klassificering fremover, og produkterne kan revurderes. For mere information om godkendt og ikke godkendte produkter, kan GartneriRådgivning kontaktes.

Opdaterede værktøjer
Middeldatabasen og Positivlisten samt App’en KemiTjek er pr. dags dato opdateret med alle disse ændringer, dvs. midlernes status vil blive vist korrekt ved søgninger/scanninger med disse værktøjer.

Stauder tilbage i byen
Stauder har fået en renæssance som et væsentligt element i byens grønne områder. De har været dømt ude i en årrække som både vanskelige og dyre, men er for alvor ved at komme tilbage. Stauderne finder både anvendelse i parker og byrum – dog ikke så ofte i form af traditionelle staudebede, men som dynamiske plantninger, der kan matche ønsker om både økonomisk bæredygtig drift, bynatur og grøn klimatilpasning.

For at imødekomme interessen for stauder, som element i byens grønne områder, afholder Skovskolen under Københavns Universitet en temadag d. 30. september på Skovskolen i Nødebo. På temadagen sættes fokus på muligheder og udfordringer, når stauderne skal bruges på nye måder og deler erfaringer fra både ind- og udland. Der vil blandt andet være kommuner, der deler deres erfaringer, Green to Colour, som er et koncept for stauder i byer fra Holland foruden emnet salttolerante stauder.

Mere information og tilmeld på https://ignkurser2016.secure.ku.dk/ny_anvendelse_stauder_i_byen/

Vedhæftet fil: Q-planter_kommmissorium-06-2016.pdf
Arrangementer i Danske Planteskoler
11/10 - 13/10-2023
Comwell Køge
IPPS konference - It's all about roots