Websitet anvender cookies. Læs mere... 
Her er du: > Aktiviteter > Nyhedsbreve - arkiv
 

Nyhedsbrev december 2016 

Print

Nyt fra bestyrelsen

Green City projekt søges igen
Da EU-ansøgningen til projekt Green City desværre ikke kom igennem i først omgang, arbejdes der nu på at udbedre ansøgningen og søge igen. Det er et stort projekt med flere lande: Belgien, Bulgarien, Danmark, Frankrig, Tyskland, Holland, Spanien og UK. Formålet med projektet er, at udbrede viden om og forståelse for betydningen af grønne planter i byerne for menneskers sundhed og trivsel, samt muligheden for at mindske byernes energiforbrug og påvirke en række øvrige miljøforhold i byerne.

’Den store bagedyst’ bliver til have-dyst
Danske Planteskoler er blevet kontaktet af Nordisk Film. De er ved at afdække mulighederne for at bruge erfaringerne fra den populære ’Den store bagedyst’ og lave et tilsvarende TV-program med fokus på at dyrke haven. Danske Planteskoler ser med interesse på muligheden. Endnu er intet helt fastlagt, men der arbejdes videre med konceptet for den nye TV-dyst i havedyrkning.

Bestyrelsesseminar
Danske Planteskolers bestyrelse tager hul på det nye år ved at holde bestyrelsesseminar d. 5. og 6. januar. Emnerne for mødet er blandt andet: generationsskifte, outsourcing og om at fornye en virksomhed indefra.


Erhvervspolitisk nyt fra Dansk Gartneri er vedlagt dette nyhedsbrev.


Nyt fra sektionerne (Klubber/Erfa-grupper)
Årsmøde i Skovplanteringen og Hækplanteklubben samt møde i Danske Planteskolers Sektion 1 afholdes mandag den 16. januar 2017 kl. 09.00 – 15.00 på Hørning Kro, Aarhusvej 4, 8362 Hørning.


Markedsføring og udstillinger

Schöne Weihnachten
Danske Planteskoler støtter kampagnen som Danske Juletræer gennemfører for promoveringen af naturtræet gennem Schöne Weihnachten projektet. Læs mere herunder:

- Brochure

- Pressemeddelelse

- Artikel
 

Have & Landskab
Flyvende start for udstillingen Have&Landskab´17, som afholdes 30. og 31. august samt 1.september 2017. Mere end 145 virksomheder har allerede tilmeldt sig Danmarks største fagudstillling for den grønne branche i Slagelse, stedet hvor branchen mødes, hvor viden og faglighed styrkes.

Have&Landskab tilbyder en unik mulighed for at præsentere produkter på spændende udstillingsarealer det lader sig være Parken, Skoven, Laden eller Torvet områder, som alle relaterer sig til produkternes ydelse og funktion.

Find jeres plads på www.haveoglandskab.dk, besøg os på Selandia eller kontakt os på telefon eller mail.

Vi kan følges på www.facebook.com/haveoglandskab eller www.instagram.com/haveoglandskab/

Genplant Planeten
Danske Planteskoler understøtter kampagnen Genplant Planeten og står desuden som leverandør af planterne børnene plantede. Læs om årets kampagne her.


Organisationer og udvalg

Stor haveudstilling i juni 2017
Det Kgl. Haveselskab inviterer til at gartnerier og planteskoler og havecentre deltager i Cph Garden i Valbyparken d. 21.-25. juni. Læs mere her.

Danske Planteskolers Udvalg for plantebeskyttelsesmidler
Der afholdes møde den 7. december på Hvidkærvej 29, Odense SV. Læs dagorden her.

Partner Landskab
Efter årsmødet i PartnerLandskab den 25. oktober er der nu blevet aftalt igangsættelse af følgende projekter:

Buske, plantekvalitet og drift v. Danske Planteskoler, PN

Opsamling på erfaringer ved brugen af ’rodvenlige bærelag’ v. DAG, DanskeARK, Kortegaards    Planteskole, DTF, (Odense Kommune)

Dataindsamling og analyse af urtedække i nyetablerede vedplantninger v. DTF, (Odense Kommune)

Langsomt voksende græs langs grusstier v. Kirkegårdsfolkene

Skadetærskler ved IPM, hvornår sætter man ind med ændret drift v. DGU


EFNA (European Forest Nurseries Association)
EU høring. EFNA har som høringsberettiget indstillet sine synspunkter omkring indføring af ny kategori for planteskadegørere (Non Regulated Quarantine Pests, NRQP) i EU Forordning om plantesundhed.

EFNA har bedt Finnvid Prescher, frøchef i Svenska Skogsplantor, om at repræsentere EFNA i konference arrangeret af Biodiversity International. Klimaændringer kan få betydning for valg af og adgang til de mest velegnede frøkilder, hvorfor dette emne er af stor interesse for frøhandlere og planteskoler. Læs mere her.


Fokus på forbrugernes ønske om bæredygtighed også for planter
Der var møde med MPS d. 24. november, hvor Eva Dahlqvist gav et indblik i detailkædernes tanker om bæredygtighed med hovedomdrejningspunkt på planter. Inden for detailkæderne forsøger man hele tiden at forstå forbrugerne – hvordan de tænker, og hvad de gerne vil have. Ifølge Eva har forbrugere en øget fokus på bæredygtighed, de ønsker at vide, hvor planterne kommer fra og hvordan de er lavet. Der blev henvist til at bygge bro mellem planteproducenter og forbrugere med eksempler som Green City, planter der renser luften og plante i klasselokaler giver bedre indlæring.
 

Frøkildeudvalget
Referat fra senest møde kan læses her.

Invitation til kongres i den russiske planteskoleorganisation APPF
Se invitationen her.
 

Rådgivningsnyt

Mindre anvendelse af Movento SC 100 i prydplanter-planteskolekulturer i væksthus og på friland
Miljøstyrelsen har godkendt denne anvendelse og vejledning.


Ny basisstofliste er offentliggjort og findes her: http://www.gartneriraadgivningen.dk/basisstoffer

Basisstofferne bliver vurderet tilsvarende andre plantebeskyttelsesmidler, og der er betingelser og begrænsninger for brugen af stofferne. Basisstoffer må ikke anprises som et bekæmpelsesmiddel på emballagen, derfor kan basisstoflisten være en god hjælp.

Fremtidens plantebeskyttelse

Seminaret ”Future of Crop protection” d. 28. oktober gav indblik i hvilken retning udviklingen for plantebeskyttelse bevæger sig. Blandt emnerne var:

  • Mikroorganismer, som kan fungere på forskellige måder f.eks. udkonkurrerer, parasitterer eller antibiotisk.
  • Nyttedyr. Herunder biodiversitet og at nogle planter er gode til nyttedyr, men ikke for skadedyr.
  • Overvågning via droner.
  • RNA interferens, hvor skadegørernes RNA beskadiges.
  • Induceret resistens, som er metoder til at øge kulturplanternes alarmberedskab og dermed modstandsdygtighed.


Artikler / rapporter

Værdien af planlægning
Erfaringer med at imødekomme kundekrav og -ønsker gennem planlægning af kommende sæson, på baggrund af tidligere år. TASPO nr. 43, s 3.

Minifrugttræs-trend
Minifrugttræer til balkon og terrasse er et stort hit i Tyskland. Her kan gælde lidt andre vækstforhold. Luften på balkonen og terrassen er altid varmere og tørrere end i haven. Minifrugttræerne kræver oftest kun begrænset formning og beskæring.
DerGartenbau, 21-2016, s. 36-38.

Undersøgelse af jorddampning
Der er lavet undersøgelser af teknik for jorddampning til at ophæve jordtræthed. Der fremhæves optimal dampningseffekt i forhold til porøs og tilstrækkelig fugt i jorden for at sikre god varme ledning. Deutsche Baumschule nr. 11, s 40-43.

Rapport om øget resistens hos ukrudt over for herbicider.
Miljøstyrelsen har sammen med Dansk Planteværn fået Aarhus Universitet (Flakkebjerg) til at undersøge og give en status på forekomsten af herbicidresistens i Danmark. Solveig K. Mathiassen, Per Kudsk. DCA rapport 084. Aarhus Universitet 2016.

 

Arrangementer
Læs mere om kommende arrangementer i kalenderen.

Vedhæftet fil: Erhvervspolitisk nyt_dec16.pdf