Websitet anvender cookies. Læs mere... 
Her er du: > Aktiviteter > Nyhedsbreve - arkiv
 

Nyhedsbrev februar 2017 

Print

Nyt fra bestyrelsen

Få indflydelse på uddannelse
Bestyrelsen efterspørger et medlem, som vil deltage i ekspertudvalget for have- og parkingeniøruddannelsen. Vi er blevet kontaktet af Skovskolen, som inviterer en repræsentant til Danske Planteskoler til at indgå i det rådgivende udvalg, da de vurderer, at det vil være godt for både uddannelserne og erhvervet. Det bliver oprettet som en udvalgspost med berettigelse til 2 diæt-dage med kørselsgodtgørelse. Kom med i udvalget – kontakt Tine (taj@seges.dk).

Læs mere her.


Kort referat for bestyrelsesmødet
Bestyrelsen mødtes 5.-6. januar 2017 til Strategiseminar. Strategiseminaret blev afholdt i Århus området, hvor emnerne blandt andet var generationsskifte, outsourcing og det at forny en virksomhed indefra. Som inspiration blev Gartneriet Graf inddraget. På anden-dagen blev ordinært bestyrelsesmøde afholdt.

Fra bestyrelsesmødet.

 • Foreningens økonomi blev behandlet og herunder oplæg til budget 2017 samt status for projekter i 2016.
 • EU-ansøgning vedr. Green City skal genansøges.
 • Dialog om Phd om buske og repræsentation på Have & Landskab. Der er modtaget en foreløbig planteliste vedr. buskplantningen under Phd til plantning på Have & Landskab. Dialog om følgegruppe til Phd-projektet.
 • Der blev arbejdet med perspektiverne og interessen for at medvirke i en ny konceptudvikling: Den store Havedyst, hvor Nordisk Film har kontaktet Danske Planteskoler.
 • Der blev arbejdet med planen for arbejdet med lastbilreklame.
 • Problematikker vedrørende elevuddannelsen blev diskuteret.

 

Erhvervspolitisk nyt fra Anne Fabricius og Bjarne Pugholm Johansen (Dansk Gartneri) er vedhæftet dette nyhedsbrev.

 

Vintermødet var godt besøgt
Det årlige Vintermøde blev afholdt i januar og bød på mange input:

 • Ny inspiration til produktionen i form af nye og anderledes plantevalg
 • Inspiration til koncept og forretningsudvikling
 • Indblik i udviklingen af Gram Slot
 • Udviklingen for buske og roser
 • Nye regler, som er vigtige at kende for ikke at komme i klemme
 • Uddannelsen inden for gartneri, som medførte en god dialog blandt andet om hvad resultatet bliver, hvis erhvervet ikke tager elever i praktik.

Tak for et godt Vintermøde med stor interesse og stemning.

Præsentationerne findes her.


Nyt fra sektionerne (Klubber/Erfa-grupper)
Den 16. januar 2017 afholdt såvel Hækplanteklubben som Skovplanteringen deres årsmøder. Efterfølgende havde Sektion 1 et tilbud til deltagerne om at styrke sit personlige salg med et indlæg af Bettina Arndt fra Erhvervsakademi Aarhus.

På årsmødet i Skovplanteringen blev Torben Leisgaard og Søren Iversen genvalgt som kontaktpersoner.

På årsmødet i Hækplanteklubben blev Chris genvalgt som kontaktperson.

Referater fra begge møder ligger på medlemssiden under Sektion 1.

 

Organisationer og udvalg
Københavns Universitet har igangsat et Ph.d. studium ved Marie Schnell med titlen ”Buskplantninger tæt på naturen – bæredygtige strategier for design og drift af buskplantninger”.  Der er nedsat en følgegruppe, hvor repræsentanterne fra Danske Planteskoler er Søren Løth og Kim Nielsen.

Har du input til Ph.d. projektet om buskplantninger, er du velkommen til at kontakte Marie Schnell på tlf. 35 33 76 19 eller masch@ign.ku.dk.


PartnerLandskab ved Københavns Universitet har besluttet at starte et projekt under titlen ”Bunddække, buske, busketter og krat”. Formålet er at skabe klarhed over de mange produkter der anvendes i disse sammen hænge. Man ønsker at komme med forslag til en systematik for navngivning, produktbetegnelser og beskrivelse af kvalitet, der på sigt kan danne grundlag for en branchestandard på området. Danske Planteskoler samt Kommunal Park og Naturforvaltere danner følgegruppe, hvor der udover Søren Løth og Kim Nielsen også indgår en medarbejder fra Nygaards Planteskole.
 

Udvalg for skovfrø og –planter under Landsbrugs- og Fiskeristyrelsen afholdt seneste møde den 12. januar 2017, hvor Peter Ladegaard og Søren Iversen repræsenterede Danske Planteskoler. Referater fra Udvalget for skovfrø og –planter finder du her: Udvalget for skovfrø og -planter - NaturErhvervstyrelsen Der ligger referater til og med 2015. Mødet i 2016 blev flyttet til 12. januar 2017, hvorfor er referatet endnu ikke tilgængeligt.
 

Skoven i Skolen er fra 1. januar 2017 overgået fra Dansk Skovforening til Videncenter for Friluftsliv og Naturformidling på Skovskolen i Nødebo. Dansk Skovforening, der indtil nu har haft ansvaret for drift og udvikling af Skoven i Skolen beholder projektaktiviteterne Skovens Dag og Genplant Planeten. En fortsættelse af GenPlant Planeten  efter gennemførelsen i november 2017 overvejes – herunder placeringen.


NaturErhvervstyrelsen (NAER) ændrer navn og vil fremover hedde Landbrugs- og Fiskeristyrelsen. Læs mere her.

Nye direktiver for frugtplanter er trådt i kraft 1. januar 2017. Læs mere her.


EFNA
EFNA markerer sit 60 års jubilæum ved en reception i forbindelse med årsmødet i Bruxelles den 9. og 10. juni 2017. Der lægges op til dialog med EU-Kommissionen og EU Parlamentet om emner som ordninger for skovrejsning i relation til sikring af stabile frø- og planteforsyninger, øget skovrejsning som et væsentligt led i strategi for CO2 håndtering samt åbning af tilgang til fremtidens plantevalg under ændrede klimaforhold. En delegation vil forberede disse tiltag på møder med udvalgte MEP’ere og centrale medarbejdere i EU Kommissionen den 2. maj.

 

Rådgivningsnyt

Bliv opdateret
Målrettet sprøjteopdateringskursus for planteskolegartnere og væksthusgartnere. Læs mere.


Topsin godkendt
Topsin WG (561-5) er blevet godkendt til mindre anvendelse i prydplanter/planteskolekulturer på friland. Vedhæftet godkendt brugsanvisning.


Ny godkendelse af Candit
Candit er blevet revurderet. Bemærk at der er en del ændringer i anvendelsen. Det gælder både antal behandlinger, dosering og sprøjtefrister. Bl.a.:

 1. Candit godt anvendes efter 1. juni
 2. Max doseringen i buskfrugt er sat ned til 0,16 kg/ha
 3. Roser på friland må kun behandles i selve rækkerne
 4. Antal behandlinger er nu max 1 i træ- og buskfrugt

Se den nye godkendte etikette her.

 

Ny bog om skadegørere i vedagtige planter
Er du interesseret i den nye tyske bog om skadegørere i vedagtige planter. Der er bestilt 10 styk, og én af bøgerne er endnu ikke afsat. Prisen er 15-17 euro plus fragt.

Ønsker du at købe bogen, bedes du hurtigst muligt kontakte Tine (taj@seges.dk).

 

Udviklinger på teknologiområdet
Ifølge Miljøstyrelsen viser ny rapport, at det er teknisk muligt og økonomisk rentabelt at bruge droner til at finde ukrudt i kornmarker. Læs mere.


”Nye” bærkulturer til bærproducenter
Med baggrund i det klemte marked for industrifrugt bliver der på Temadag sat fokus på ”nye” bærkulturer, sorter som bl.a. Solstik, Honningbær eller Hascap, Blåbær og Saskatoon. Se programmet her.

 

Artikler / rapporter
Fra d. 1 januar 2017 har alle anmeldepligt, hvis man opdager en af de særlige skadelige planteskadegørere, der er reguleret som en karantæneskadegører i EU. Grønt Miljø 1/2017 s. 30-31.

Biologisk jorddesinfektion med grøngødning. Foreløbig undersøgelse af henholdsvis tagetes, olieræddike + gul sennep og grønafgrøder. Tagetes viste bedst resultat, men det er kun foreløbige undersøgelser. De Boomkwekerij 1/2017, s 17.

Resultater af biofumigation i roser. De Boomkwekerij 1/2017, s 17.

Seneste ADR roser. De Boomkwekerij 2/2017, s 22-23.

 

Arrangementer
Læs mere om kommende arrangementer i kalenderen.

Vedhæftet fil: Februar 2017_Erhvervspolitisk nyt_Dansk Gartneri.pdf
Arrangementer i Danske Planteskoler
11/10 - 13/10-2023
Comwell Køge
IPPS konference - It's all about roots