Websitet anvender cookies. Læs mere... 
Her er du: > Aktiviteter > Nyhedsbreve - arkiv
 

Nyhedsbrev marts 2017 

Print

Nyt fra bestyrelsen

 • Har du husket tilmelde dig til Have & Landskab ’17 Grønt Fællesskab. Det kan nås endnu på linket http://www.haveoglandskab.dk
   
 • Generalforsamling i Danske Planteskoler afholdes onsdag den 7. juni 2017 i Horsens.
   
 • Emner på bestyrelsesmødet i marts var blandt andet følgende:
  • Regnskab 2016 og budget 2017
  • Evaluering af Vintermødet
  • Drøftelse af øget involvering af Unge ambitiøse gartnere
  • Status markedsføring
  • Have & Landskab 2017
  • Nyt indspark om branding af branche med oplæg fra Lisbeth, der er Head of Branding i Corporate Branding & Digital Kommunikation hos Landbrug & Fødevarer.
    
 • Erhvervspolitisk nyt fra Dansk Gartneri er vedhæftet dette nyhedsbrev.
   

Markedsføring og udstillinger:

FLORMART  – International Exhibition on Horticulture, Landscape Architecture and Green Infrastructures afholdes 21.-23. september 2017.

Folder om FLORMART
Brev fra ENA om udstillingen


Nu kommer haven også i dyst på tv
Danske Planteskoler er blevet kontaktet af Nordisk Film, som ønsker at lave Havedysten – det endelige navn er endnu ikke fastlagt. Danske Planteskoler ser gode muligheder i at promovere området og branchen både i forhold til øget interesse for planter og have, men også for øget søgning på uddannelsessiden. Danske Planteskoler er sammen med Danske Havecentre og andre interessanter på området gået positivt med i dialogen. Netop nu har Nordisk Film fået aftale i hus med TV2.


Sidste grønne plet
Buskplantning på Have & Landskab er ved at tage form. I starten af marts sendte Danske Planteskoler mail rundt, for at åbne for muligheden for at give tilbud på planter til plantningen på Jernbjerggård. I marts etableres plantningen, som skal fungere som en demonstrations-plantning bestående af buske kombineret med stauder i et 130 m lang bed på Jernbjerggård i standområdet for planteskoler. Demonstrationsplantningen udspringer af et PhD-projekt under Institut for Geovidenskab og Naturforvaltning på KU, som arbejder med temaer som planteafstand, plante-temaer, bunddækketyper samt kategorisering af busktyper og skal være med til at sætte fokus på buske og hjælpe landskabsarkitekter til et bedre erfaringsgrundlag.

 

Organisationer og udvalg:

Seneste nyt fra ENA
Med Ukraine som nyt medlem, har ENA nu 20 medlemmer. Optimisme i Amerika.  Store planter er ved at komme tilbage i efterspørgslen under landskabspleje, men 25-30% af planteskolerne er lukket på grunde tidligere historik. ENA genansøger ’Green Cities for Europa’ kampagnen, som her følgende formål: øge bevidstheden om fordelene ved et grønt bymiljø for sundhed, biodiversitet, velvære, social sammenhæng og klimaændringer. Læs mere her.

ENA indhenter statistik på medlemslandenes antal planteskoler, produktionsarealer og ansatte samt værdien af de producerede planter. Dertil kommer medlemmernes egne vurderinger af deres lands afsætnings muligheder på det internationale detailmarked og til anlæg samt eksport generelt. Læs mere her.

ENA har sammen med en række organisationer henvendt sig til EU kommissionen med en række indsigelser i forbindelse med Direktivet om Invasive Arter. Læs her brevet samt det svar som er kommet tilbage fra EU Kommissionen.

EFNA har med Finland som nyt medlem nu 14 medlemmer. EFNA afholder den 9. Juni 2017 sit 60. årsmøde i Bruxelles, og vil i den anledning invitere en række medlemmer fra Europa Parlamentet, og nøglemedarbejdere i Kommissionen til en reception og efterfølgende festmiddag. Der er også arrangeret et frokostmøde den 2. maj mellem en delegation fra EFNA og udvalgte medlemmer af Europa Parlamentet for at drøfte en række udfordringer omkring klima og skovtilplantning, øget adgang til statslige frøkilder og en model for forenkling af tilskudsordninger for skovrejsning.


Beretning for GAU-aktiviteter i 2016 vedrørende planteskoledrift kan læses her.


PartnerLandskab
Den 7. marts 2017 blev der holdt møde vedrørende PartnerLandskab aktivitet. Det blev aftalt at aktiviteten skal omhandle at udbygge standarder for buske og slyngplanter.  1) udvælgelse af repræsentative grupperinger 2) beskrivelse af kvalitetsdannende parametre 4) belysning af anvendelsesmuligheder i forhold til kvalitetsparametrene. Læs hele referatet fra mødet.


Rådgivningsnyt
Select 240 EC (509-8) er godkendt på dispensation mod enårig rapgræs i blandt andet planteskolekulturer i perioden 15. april til 13. august 2017. Efter den 13. august er det ulovligt at anvende og besidde Select 240 EC (509-8). Dispensationen er identisk med den som blev givet i 2016.
Vedhæftet er den nye godkendte etikette til Select 240 EC (509-8). Dunke fra sidste år, der ved en fejl ikke er blevet tilbageleveret/destrueret må ikke anvendes (eller besiddes). Etiketten fra sidste år havde et andet reg.nr. (509-7), og der stod et andet årstal på den.

Etiketten kan hentes her.

 

Snudebille
Øresnudebillen Otiorhynchus sulcatus kan overvintre i væksthus som bille eller larve. Typisk bekæmpes med biologisk bekæmpelse i form af nematoder. Der findes to forskellige nematode-arter henholdsvis  Heterohabditis bacteriophora og Steinernema kraussei. Steinernema kraussei er aktiv også ved lave temperaturer helt ned til 5 grader og har bedst virkning under 12 grader. Mens Heterohabditis bacteriophora er mest effektiv over 12 grader. Det er således vigtigt at være opmærksom på hvilken temperatur, der arbejdes med i forhold til valget af nematoren.


Generationsskifte ud fra landbrugsvinkel.


Artikler / rapporter

Sygdommen Asketoptørre, som forårsages af den invasive svamp Hymenoscyphus fraxineus er genstand for omfattende forskning i mange lande. Med en medfinansiering af COST – European Cooperation in Science and Technology er denne forskning samlet i Action FP1103 under betegnelsen ”Fraxback”, idet man ønsker at bevare asken som et betydende  træ til skov og landskab. Rapporterne er nu udgivet samlet i en bog der kan hentes på dette link.

I mange lande, herunder Danmark, er der en stigende interesse for mere viden om at sikre det optimale plantevalg ved plantning af bede og anlæg. I den sammenhæng er der udført forsøg med betydningen af plantestørrelse og planteafstand i Schweiz. Testpflanzing mit Soliärstauden. Der Gardenbau nr. 4, 2017


Damcon har ny maskine designet til hård lerjord. De Boomkwekerij s. 19, nr. 4 2017.


Kalender med relevante arrangementer findes her.

 

Vedhæftet fil: Erhvervspolitisk nyt_marts2017.pdf