Websitet anvender cookies. Læs mere... 
Her er du: > Aktiviteter > Nyhedsbreve - arkiv
 

Nyhedsbrev april 2017 

Print

Nyt fra bestyrelsen

Årets generalforsamling afholdes onsdag den 7. juni 2017 på Horsens Statsfængsel.
Invitation er udsendt til alle medlemmer og kan også findes under "Kun for medlemmer".

Erhvervspolitisk nyt fra Dansk Gartneri er vedhæftet dette nyhedsbrev.


Markedsføring og udstillinger

Nyt fra Have & Landskab
Have & Landskab er i rigtig forårshumør, og vi glæder os vildt til sensommeren i år.
Der sælges fortsat mange stande og 220 udstillere har i skrivende stund tilmeldt sig udstillingen HL17, hvilket lover godt. Derudover sprudler vi med nye tiltag som bl.a. ”Publikumsprisen 2017”, Nyhedskåring af produkter på Maskinmarken samt spændende emner til Fagligforum.

Har du ikke tilmeldt dig endnu kan gøres på www.haveoglandskab.dk/bliv-udstiller/ og du kan i øvrigt se mere på hjemmesiden www.haveoglandskab.dk eller følge os på facebook www.facebook.com/HaveogLandskab/

Vi ses i Slagelse den 30. & 31. august og 1. september.

Reklame på Alex Andersen biler
Danske Planteskoler har undersøgt muligheden for at sprede interessen for planter via stemningsfyldte billeder på lastbiler, som ses i stor udstrækning på veje og i bybilledet. Der har været en god dialog med Alex Andersen, som var positiv over for ideer. Der bliver netop nu taget billeder til formålet, og de første lastbiler forventes at være iklædt planter i maj/juni.

 

Organisationer og udvalg

Viden om buske
Demonstrationsplantningen på Jernbjerggård er nu plantet. Se billeder

Demonstrationsplantningen udspringer af, at Danske Planteskoler er med i et PhD projekt under Institut for Geovidenskab og Naturforvaltning på KU, som arbejder med temaer som planteafstand, plante-temaer, bunddækketyper samt kategorisering af busktyper. Projektet skal være med til at sætte fokus på buske og hjælpe landskabsarkitekter til et bedre erfaringsgrundlag.

Buske1.jpg

Buske2.jpg

Buske3.jpg

Buske4.jpg

Fonden for træer og miljø
Fonden afholder deres årsmøde den 20.maj 2017. Læs dagsorden for repræsentantskabsmødet her.

Fondens årsskrift for 2016, der blev lavet sammen med Dendrologisk Forening, kan nu findes på fondens hjemmeside: www.fondenfortraerogmiljoe.dk.

Det rådgivende udvalg for skovfrø og –planter
Seneste møde i udvalget for skovfrø og –planter blev afholdt 12. januar 2017. Udover orienteringer fra Landbrugs og Fiskeri Styrelsen behandlede man kontrolordningerne, regnskab for herkomstkontrollen og nogle diskussionspunkter som krav til hybridprocent for frø af hybridlærk. Læs referatet her.

25. møde i Udvalget for Planter og Plantesundhed
På dagsordenen for mødet den 29. marts var den aktuelle situation omkring bakterien Xylella fastidiosa samt ændringer til EU’s karantænelister. Med implementeringen af den nye plantesundhedsforordning og kontrol bliver der behov for at opdele de mange indsatsområder i 5 projektspor. Der nedsættes en række arbejdsgrupper blandt andet med inddragelse af Danske Planteskoler, Dansk Gartneri og Danske Havecentre.  Der blev informeret om en længe ventet ændret registreringspraksis for havecentre. Nu er der primært krav om registrering til kontrol såfremt havecentret omplanter eller potter planteprodukter. Hermed ligestilles havecentrene med de dagligvare kæder, der handler med planter uden at være omfattet af kontrol.

Danske Planteskoler er med i ansøgning
Danske Planteskoler har indsendt supplerende materiale til ENA. Danske Planteskoler er således med til at genansøge projektet ’Green Cities for Europa’. Formålet med projektet er at øge bevidstheden om fordelene ved et grønt bymiljø for sundhed, biodiversitet, velvære, social sammenhæng og klimaændringer.

Se ENAs statistik for planteskoler i Europa.

 

Rådgivningsnyt

Nyt produkt til bekæmpelse af lungemos
Mosskade er et naturprodukt, som består af en blanding af stivelse, proteiner, olier, mælkesyre og vand. Mosskade skal ikke godkendes som plantebeskyttelsesmiddel. Det vil sige, at det er lovligt at anvende. Læs mere på: https://bioproduction.dk/produkt/mosskade


Syn af væksthussprøjter skal være gennemført inden 1. juli 2017
Alle mark- og væksthussprøjter skal være synet inden 1. juli 2017. Derefter vil der i forbindelse med kontrol af pesticider også blive kontrolleret synede sprøjter. Bemærk at brugen af kold- og varm-tågesprøjter på nuværende tidspunk ikke kan synes. Det betyder, at de reelt ikke må anvendes.


Kursus i brugen af biopesticider
Der sker lige nu en stor udvikling inden for biopesticider.  Kravet om mere en naturlig og robust produktion og adgang til færre kemiske plantebeskyttelsesmidler har sat fokus på brug af mikrobiologiske produkter og andre produkter der har oprindelse i naturen/naturlige produkter.
Læs mere om GartneriRådgivningens kursus her.


Udbrud af Xylella fastidiosa
Ifølge ENA er der udbrud af Xylella fastidiosa på De Baleariske Øer, Spanien. Kommissionen er informeret af de spanske myndigheder, at det fulde omfang af infektionen stadig er under efterforskning. Flere fund på øerne Mallorca og Ibiza er blevet bekræftet, der involverer tre forskellige underarter af Xylella fastidiosa. Situationen på øen Menorca er ikke blevet officielt bekræftet endnu.


Nyt produkt mod nematoder
Danske Planteskoler har foreslået Bayer, at det nye produkt Floctor WP5 afprøves i planteskolekulturer (roser og buksbom). Floctor WP5 bruges til bekæmpelse af nematoder. Floctor WP5 er godkendt til bekæmpelse af nematoder i gulerødder, men har også effekt på rodsårnematoden Pratylenchus, som ofte er årsag til jordtræthed i planteskoler.  Folder kan læses her.


Flakkebjerg forsøg
Flakkebjerg forstår følgende forsøg i 2017:

  • Splitdoseringer af ukrudtsmidler efter knopbrydning på planteskoleplanter        
  • Nyt Fusarium forsøg i Cyclamen i væksthus.

 

Merpan 80 WG godkendt 2017
Merpan 80 WG er godkendt til brug mod ædelgrankræft i ædelgrankulturer i 2017 i perioderne:

1. periode: 15. marts – 15. juni 2017
2. periode: 5. juli – 1. november 2017

Se godkendt etikette


Armicarb 85 SP mod svampesygdomme
Armicarb 85 SP er godkendt til mindre anvendelse mod svampesygdomme (meldug, skimmel, løgringplet) i en lang række afgrøder (frugt, bær, grøntsager, roser) på friland og i væksthus. Godkendelsen er både til både konventionel og økologisk produktion. Godkendelsen er vedhæftet.


Dispensation til anvendelse af Basamid GR i planteskoler
Miljøstyrelsen har givet dispensation til brugen af Basamid GR til desinfektion af jord i frø- og stikkebede på planteskoler.
Dispensationen gælder i perioderne 1. april - 30. juni og 1. august - 31. oktober 2017, hvorefter der er anvendelses- og opbevaringsforbud. Se mere her.

 

Nissorun 250SC

Nissorun 250SC er netop godkendt til mindre anvendelse i væksthus til bekæmpelse af spindemider i blandt andet prydplanter. Produktblad

 

Floriade Almere 2022
Den Hollandske planteskoleorganisation,LTO Cultuurgroep Laanboomen, indledte den 22. marts forberedelserne til næste Floriade, der afholdes i 2022 i Almere. Temaet bliver Growing Green Cities. Der plantes et arboret på 8 hektar for at fremvise de planteskoleplanter, der egner sig bedst til fremtidens klima i større byer.

 

Artikler / rapporter

Buske til offentlige rum
I Sverige vil man arbejde for at finde mere robuste bunddækkende buske til offentlige rum. Formålet er at oplyse om planternes evne til at håndtere forskellige plantemiljøer og derved åbne muligheden for at landskabsarkitekter bruger et større udvalg af arter samt at styrke svenske planteskoler. Viola 4/2017, s. 10-11.

 

Trends og ideer til brug af stauder. LINK: stauden praxis


Frugttræer med Plus-Elite certifikat
Med ikrafttræden af EU’s forordning om plantesundhed og kontrol er der indført krav om, at markedsføring af frugtplanter skal opfylde EU’s mindstekrav til certificering af disse. Hermed ligestilles alle lande i EU.

I Holland har LTO Cultuurgroep Fruitgewassen besluttet at styrke de hollandske producenters markedsposition ved at oprette og tilslutte sig en højere grad af certificering, der baserer sig på Naktuibouws udvidede krav til eliteplantemateriale. Det skal markedsføres med et Plus-Elite certificat.


Bekæmpelse af bøgebladlus. De Boomkwekerij 7/2017, s. 20-21.

 

Kalender med relevante arrangementer findes her.

 

Vedhæftet fil: Erhvervspolitisk nyt_april 2017.pdf