Websitet anvender cookies. Læs mere... 
Her er du: > Aktiviteter > Nyhedsbreve - arkiv
 

Nyhedsbrev maj 2017 

Print

Nyt fra bestyrelsen

Der blev afholdt bestyrelsesmøde torsdag d. 18. maj. Følgende punkter blev behandlet:

 • Status og forløb med Have & Landskab 2017. Parken bliver GAU-område. Parken skal fyldes op med standeholdere. Der kommer udenlandske udstillere på H&L i år, men ikke i Parken.
   
 • Marketings aktiviteter
  • Kampagne på lastbiler
  • ’Hele Danmarks Have’
  • Årets bed
  • Fair Plantning
  • Genplant Planeten
 • Placering af egen kapital i Danske Planteskoler.
 • Kontrakt med Flora Dania om, at de håndterer og forestår alt MPS også for planteskoler tilsvarende for potteplantesektoren.
 • Emner til generalforsamlingen.

Afskaffelse/reduktion af pesticidafgifterne
Fra Landbrug og Fødevarers side arbejdes der seriøst med afskaffelse/ reduktion af pesticidafgifterne. Den nedsatte arbejdsgruppe har præsenteret 7 løsningsmuligheder, skitseret fordele og ulemper ved de forskellige løsningsmuligheder, samt udvalgets vurdering af forslagene. De økonomiske fordele skal afvejes med de administrative byrder. Der er ikke foretaget vurdering i forhold til EU-lovgivning. Der er lagt særlig vægt på Grundfradragsmodel baseret på måltal for belastning, som er foreslået af ad hoc udvalget.

Der er foreslået følgende alternativer til pesticidafgiften:

a) fjernelse af pesticidafgift: En total fjernelse af pesticidafgiften

b) noget-for-noget: En procentvis tilbageførsel af afgiften, såfremt landmanden gennemfører kompenserende tiltag for at mindske belastningen, f.eks. 10 tiltag der hver skal udløse 10 % tilbageførsel af afgiften

c) tilbageførsel til landmænd: Der tilbageføres et fast beløb per dyrket hektar til de landmænd, der sprøjter

d) grundfradragsmodel baseret på måltal: Afhængig af landmandens sædskifte udløses en afgiftsfri mængde pesticid

e) afgiftsloft: Et maksimalt beløb der kan betales per hektar i pesticidafgift

f) reducerede men differentierede afgifter: Nuværende afgiftssystem, men uden basisafgift og eventuelt mindre progressivt

g) status quo: Ingen ændringer fra eksisterende afgiftssystem

 

Markedsføring og udstillinger

Kampagne på lastbiler
Reklame på lastbiler, der kører med planter. Formål er at give stemning og lyst til at købe planter. Der er godkendt og lavet 4 billeder med slogan ’Plants make living’ til lastbilreklamer. Forventes at sættes på biler ultimo maj. Stor interesse fra andre gartneri-brancher.

Danske Planteskoler håber at kunne vise lastbiler med flotte plante/havebilleder på Generalforsamlingen.


Haveglæde på TV
Danske Planteskoler greb chancen, da Nordisk Film inviterede til at medvirke til udviklingen af ’Hele Danmarks Have’. Da Danske Planteskoler er gået med i projektet, har Danske Planteskoler meget indflydelse. I udsendelsen er der fokus på planter. Det vil have betydning for hele branchen. Status er, at hækken er plantet, og rullegræsset er lagt i haverne.


Årets bed i gang
Årets bed er plantet. Der vil blive taget billeder. Der er et godt samarbejde med Charlotte fra Haveselskabet. Der er også tegnet en plantning, som vil plantet til efteråret.


Organisationer og udvalg

NordGen holder konference i Danmark 17. -18. september 2017 med emnet innovation.


Udvalg for Planter og Plantesundhed
Fastlæggelse af detaljerede regler for plantesundhed og certificerede planter i EU-forordningen vil løbende blive behandlet de kommende år. Kravene til plantepas skal være fastsat allerede december 2017. Læs mere.


European Nurserystock Association (ENA)
I anledning af at ENA har eksisteret i 25 år får man i forbindelse med ENA’s møde i Bruxelles den 30. maj medlem af Parlamentet, Hr. Karl-Heinz Florens, til at forestå plantningen af et jubilæumstræ. Dette efterfølges af en diskussion med medlemmer af Parlamentet om planteskolesektorens betydning og vilkår. Se billede.


Besøg planteskoler i Ukraine
Ukraine Plants Industry Association arrangerer, som medlem af ENA, en bustur til ukrainske planteskoler. Fra d. 10. til 13. juli besøges 7 planteskoler i Kyiv, Kremenchug og Kharkiv -region. Man vil komme omkring emner som lokale markeder, køb og salg samt produkter. Registrering er via website:  https://goo.gl/forms/WYMUNgir3K1g1Dry1
Se invitationen her.


European Forest Nurseries Association (EFNA)
En delegation fra EFNA var den 2. maj 2017 til møde med udvalgte medlemmer af EU- Parlamentet fra de komitéer, der arbejder med miljø, land og skovbrug samt klimamål. Formålet var at klargøre nødvendigheden af, at plantning af forbedret skovplantemateriale kan sikre mere produktive og klimatilpassede skove, og dermed at fremtidens skove optager og lagrer en større del af CO2-emissioner. Læs eventuelt EFNA’s politiske dagsorden her.
Referat fra mødet.


OECD har en parallel herkomstkontrol ordning til EU’s direktiv for skovplantemateriale. Næste møde i OECD Forest Seed and Plants Scheme afholdes i Danmark 3. - 4. oktober, hvor Landbrug og Fiskeri-Styrelsen (LFST) er værter. Se program for ekskursionen her.


Rådgivningsnyt

Sprøjteopdateringskursus, målrettet planteskoler
Mangler du at få opdateret dit sprøjteopdateringsbevis?
Vi overvejer at gennemføre et sprøjteopfølgningskursus, målrettet planteskoler i august / september 2017.

Vi vil gerne spørge jer som medlemmer, om der er interesse for sådan et kursus, så send derfor gerne mail til Tine (taj@seges.dk), hvis du er interesseret.

Ny pesticidstrategi vedtaget
Der er indgået politisk aftale om en ny pesticidstrategi for 2017-2021. Med aftalen fastholdes målet for at reducere pesticidbelastningen, mens kontrollen med ulovlige pesticider strammes. Aftalen sænker desuden gebyret for ansøgninger for mindre anvendelser af pesticider, der typisk anvendes på små arealer. Gebyrændringen forventes at træde i kraft d. 1. juli 2017.
Læs mere.
 

Nye regler for afdrift i høring
De nye regler foreskriver, at der fremover skal benyttes særlige dyser, når der bruges sprøjtemidler indeholdende prosulfocarb (Boxer). Dyserne skal sikre lav spredning (afdrift) til omgivelserne. De nye regler er sendt i høring i dag og forventes at træde i kraft i august 2017. Læs mere.


Nyt middel til juletræer
ConShape er blevet godkendt på dispensation til mindre anvendelse i juletræer, men kun i perioden d. 1. maj til 28. august 2017. ConShape et vækstreguleringsprodukt, som er baseret på hormonet abscisinsyre, regulerer cellestrækningen.  Inden for juletræer benyttes ConShape i samspil med f.eks. Pomoxon, som regulerer celledelingen. Se etiketten.


Nyt fra rosenafprøvning
Roserne er godt i gang, og bedene er flot afgrænset med kanter. Der er ved at blive lagt en sidste hånd på skiltet udenfor haven, så besøgene kan få information om projektet. Haven vil selvfølgelig også være åben for besøg, når CPH Garden holder haveudstilling d. 21. – 25. juni netop i Valbyparken. Se billede fra haven.

 

Artikler / rapporter

Der er registreret frostskaber på unge frøplanter af træer og buske samt stauder i blandet andet Belgien og Holland. De Boomkwekerij 10 2017 side 6.

Plantevitalitet. Tilbagevendende problem – dehydreret plantemateriale. De Boomkwekerij 7 2017 side 32.

Robotter i planteskoler. Rentabilitet af sorteringsrobot. De Boomkwekerij 7 2017 side 16-17.

 

Kalender med relevante arrangementer findes her.