Websitet anvender cookies. Læs mere... 
Her er du: > Aktiviteter > Nyhedsbreve - arkiv
 

Nyhed om tilskud til skov, læhegn og biodiversitet 

Print

Nyt fra Dansk Gartneri vedrørende tilskud til skov, læhegn og biodiversitet

Miljøstyrelsen administrerer fire tilskudsordninger, som skal gøre det økonomisk attraktivt at plante skov og læhegn og at forbedre biodiversiteten på naturarealer. Disse ordninger er i øjeblikket åbne for ansøgning.

 

Tilskud til privat skovrejsning
Miljøstyrelsen giver op til 32.000 kr. pr ha med ny skov på landbrugsjord. Den nye skov skal være mindst to hektar og af hensyn til vandmiljøet, må der ikke bruges sprøjtemidler. Tilskuddets størrelse afhænger af, hvor meget den nye skov bidrager til at nå målene i vandområdeplanerne. Der er i 2017 afsat 35 mio. kr. til at plante ny skov.  Der kan søges om tilskud fra 3. juli til 3. september.

Læs mere om tilskud til skovrejsning her

 

Tilskud til nye læhegn
Miljøstyrelsen yder tilskud til at plante levende hegn og småbeplantninger. Mindst halvdelen af planterne skal blomstre til gavn for vilde bestøvere som bier og sommerfugle. Hensigten er at fremme af den biologiske mangfoldighed ved at skabe gode levesteder og forbindelseslinjer i landskabet for vilde dyr og planter. Der er i 2017 afsat i alt 10 mio. kr. Der kan søges om tilskud fra 6. juli til 3. september.

Læs mere om tilskud til læhegn her

 

Aftaler om urørt skov
Urørt skov bidrager til biodiversiteten, fordi skovens varierede miljø er fuld af levesteder for truede planter og dyr. Skovejere, der indgår aftaler om urørt skov, får kompensation for de indtægter de går glip af, når der ikke må fældes træer i skoven. Der er i 2017 afsat 10 mio. kr. kroner til aftaler om urørt skov. Der kan søges om tilskud fra 3. juli til 3. september.

Læs mere om tilskud til urørt skov her

 

Tilskud til at forøge naturindholdet
Man kan få tilskud til skov med biodiversitetsformål som fx skovgræsning med kreaturer, genskabelse af naturlige vandstandsforhold eller bevaring af træer til naturligt henfald. Tiltagene giver stabile levesteder for truede planter og dyr og dermed øge biodiversiteten. Der er i 2017 afsat 22 mio. kr. til skov med biodiversitetsformål. Der kan søges om tilskud fra 3. juli til 3. september.

Læs mere tilskud til biodiversitetsformål her

 

For yderligere spørgsmål kan Bjarne Pugholm Johansen kontaktes på telefon 3339 4546 eller email bpj@danskgartneri.dk 

Arrangementer i Danske Planteskoler
11/10 - 13/10-2023
Comwell Køge
IPPS konference - It's all about roots