Websitet anvender cookies. Læs mere... 
Her er du: > Aktiviteter > Nyhedsbreve - arkiv
 

August 2017 - Ekstra nyhedsbrev  

Print

Boxer må kun sprøjtes ud med afdriftsreducerende dyser

Læs mere i vedhæftede dokument.

 

Tilskud til skov, læhegn og biodiversitet
Miljøstyrelsen administrerer fire tilskudsordninger, som skal gøre det økonomisk attraktivt at plante skov og læhegn og at forbedre biodiversiteten på naturarealer. Disse er åbne for ansøgning frem til 3. september 2017.


Tilskud til privat skovrejsning
Miljøstyrelsen giver op til 32.000 kr. pr ha med ny skov på landbrugsjord. Den nye skov skal være mindst to hektar og af hensyn til vandmiljøet, må der ikke bruges sprøjtemidler. Tilskuddets størrelse afhænger af, hvor meget den nye skov bidrager til at nå målene i vandområdeplanerne. Der er i 2017 afsat 35 mio. kr. til at plante ny skov.

Læs mere om tilskud til skovrejsning her

 

Tilskud til nye læhegn
Miljøstyrelsen yder tilskud til at plante levende hegn og småbeplantninger. Mindst halvdelen af planterne skal blomstre til gavn for vilde bestøvere som bier og sommerfugle. Hensigten er at fremme af den biologiske mangfoldighed ved at skabe gode levesteder og forbindelseslinjer i landskabet for vilde dyr og planter. Der er i 2017 afsat i alt 10 mio. kr.

Læs mere om tilskud til læhegn her

 

Aftaler om urørt skov
Urørt skov bidrager til biodiversiteten, fordi skovens varierede miljø er fuld af levesteder for truede planter og dyr. Skovejere, der indgår aftaler om urørt skov, får kompensation for de indtægter de går glip af, når der ikke må fældes træer i skoven. Der er i 2017 afsat 10 mio. kr. kroner til aftaler om urørt skov.

Læs mere om tilskud til urørt skov her

 

Tilskud til at forøge naturindholdet
Man kan få tilskud til skov med biodiversitetsformål som fx skovgræsning med kreaturer, genskabelse af naturlige vandstandsforhold eller bevaring af træer til naturligt henfald. Tiltagene giver stabile levesteder for truede planter og dyr og dermed øge biodiversiteten. Der er i 2017 afsat 22 mio. kr. til skov med biodiversitetsformål.

Læs mere tilskud til biodiversitetsformål her

 

For yderligere oplysninger: Bjarne Pugholm Johansen, telefon 33 39 45 46 eller e-mail bpj@danskgartneri.dk.


Nye arter på EU's forbudsliste
EU-Kommissionen har udvidet listen over ikke hjemmehørende invasive arter med blandt pampepudsergræs, kæmpe-silkeplante, mammutblad og kæmpe-balsamin. Optagelsen på listen betyder, at disse planter som hovedregel ikke må handles efter 2. august 2017.

EU-forordningen indeholder en overgangsregler for erhvervsmæssige beholdninger. Overgangsreglen åbner blandt andet mulighed for, at de erhvervsmæssige beholdninger kan afsættes til ikke kommercielle forbrugere frem til 2. august 2018.

Hvis du har behov for at benytte overgangsreglen kan det anbefales, at du kontakter Dansk Gartneri på telefon 33 39 45 46.

For yderligere oplysninger: Bjarne Pugholm Johansen, telefon 33 39 45 46 eller e-mail bpj@danskgartneri.dk.

 

Næste invasive arter
Producerer du større mængder af disse arter og har de større økonomisk betydning, bedes du kontakt Julie på tlf 8740 6608 eller juch@seges.dk inden for en uge.

EU-kommissionen har 11 nye plantearter i spil som invasive arter, som nu forhandles til den næste planlagte opdatering af EU-listen i 2018.

De 11 arter, der er i spil til næste (anden) opdatering af EU-listen er:

 

Scientific name

Common name

Link til download af risikovurdering

1

Ailanthus altissima

Tree of heaven

https://filkassen.statens-it.dk/u/6uUz7PzlM_v45TPq/Ailanthus%20altissima.docx?l

 

2

Ameiurus spp.

Bullheads

https://filkassen.statens-it.dk/u/1dAgi8PQIJ_H0CCN/Ameiurus%20spp.doc?l

 

https://filkassen.statens-it.dk/u/9ihrP-AoayrkKGs5/Ameiurus%20spp.%20evidence.docx?l

 

3

Cardiospermum grandiflorum

Balloon vine

https://filkassen.statens-it.dk/u/6PFPkP7xT4L68U-W/Cardiospermum%20grandiflorum.docx?l

 

4

Channa spp.

Snakeheads

https://filkassen.statens-it.dk/u/lOuHb4Lrh3yG64dp/Channa%20spp.doc?l

 

https://filkassen.statens-it.dk/u/4NnuSvbZ7lry2e5M/Channa%20spp%20evidence.docx?l

 

5

Cinnamomum camphora

Camphor tree

https://filkassen.statens-it.dk/u/x4mSD9GJkh7ViZIJ/Cinnamomum%20camphora.docx?l

 

6

Gymnocoronis spilanthoides

Senegal tea plant

https://filkassen.statens-it.dk/u/6DM_bv4zP3D6Mz9o/Gymnocoronis%20spilanthoides.docx?l

 

7

Hygrophila polysperma

Indian swampweed

https://filkassen.statens-it.dk/u/lRSjQYMUo16HFKNH/Hygrophila%20polysperma.docx?l

 

8

Lepomis spp.

Sunfishes

https://filkassen.statens-it.dk/u/odCpv7fQqaOz0Km5/Lepomis%20spp.docx?l

 

https://filkassen.statens-it.dk/u/83izquV4s7fheLOs/Lepomis%20spp%20evidence.docx?l

 

9

Neovison vison

American mink

https://filkassen.statens-it.dk/u/giPYwJQj2NqQI9jG/Neovison%20vison%20evidence.pdf?l

 

https://filkassen.statens-it.dk/u/vHBemKpwXoOucF6e/Neovison%20vison.pdf?l

 

10

Pistia stratiote

Water lettuce

https://filkassen.statens-it.dk/u/_toaV-jaGk_s2hpR/Pistia%20stratiotes.docx?l

 

11

Salvinia molesta

Salvinia moss

https://filkassen.statens-it.dk/u/q4SlML2EpSm5hKU2/Salvinia%20molesta.docx?l

 

 

Få indflydelse på uddannelsen
Repræsentant for planteskolerne/ GlS-A i det faglige fællesudvalg.

Bjarne Holden har tidligere været planteskolernes repræsentant, men har ønsket at stoppe.

Nu mangler vi én, der har interesse i gartneruddannelsen og kan være med til at forme den, så det er attraktivt for planteskolerne at tage elever.

Personen skal repræsentere både planteskoleerhvervet og GlS-A, så der fordres medlemsskab i begge organisationer.

Er det noget for dig, så kontakt Henning Roed eller GlS-A.

 

HL17
Hermed skal lyde en opfordring til alle udstillere om at indsende pressemeddelelser til HL17 med nyheder, eller andet spændende, som kan være med til at trække besøgende til jeres stande, men også til udstillingen.

Alt tyder på en udstilling, som slår alle tidligere HL.

 

Vedhæftet fil: Boxer må kun sprøjtes ud med afdriftsreducerende dyser.pdf