Websitet anvender cookies. Læs mere... 
Her er du: > Aktiviteter > Nyhedsbreve - arkiv
 

August 2017  

Print

Nyt fra bestyrelsen

Erhvervspolitisk nyt fra Dansk Gartneri er vedhæftet denne mail.


For eller imod ny skrivelse imod E-Plant
Danske Planteskoler har modtaget en ny forespørgsel om, hvorvidt Danmark vil være medunderskriver af et brev, som vedrørende det svenske E-Plant. I brevet lægges op til forhandling med E-Plant. Øvrige lande, som skriver under, er Holland, Belgien og Polen (Tyskland er sprunget fra). Er du imod dette bedes du kontakte Henning Roed inden for 8 dage. Hvis der ikke kommer tilbagemelding fra medlemmer, indvilger Danske Planteskoler i at være medunderskriver. Brevet kan læses under "Kun for medlemmer" under andre organisationer.


Fra bestyrelsesmøde i august
Der blev afholdt bestyrelsesmøde torsdag den 8. august, og følgende punkter blev blandt andet behandlet:

 • Aktiviteter på Danske Planteskolers stand på Have & Landskab 2017
  • Konkurrence – gæt planter
  • Plantekvalitet
  • Buskprojekt ved Marie Schnell
  • Coppicing ved Lars Birck
 • Lastbil-reklame: 3 biler er lavet og er på vejene. Kunne det være, at planteskoler var interesserede i at komme med billeder og få på lastbilerne eller købe DP billeder. Dette undersøges.
 • At gøre faget interessant for unge via formidling via billeder på Instragram. Erhvervsakademi Sjælland interesseret i at lave studieprojekt på dette. Der tages kontakt til Erhvervsakademi Sjælland.
 • Kort præsentation om kommunikation og markedsføring – tænkt synergi og kend din målgruppe. Af Julie.
 • GAU 2018
 • Liste over invasive arter fra Danske Gartneri.

 

Nyt fra sektionerne (Klubber/Erfa-grupper)

Temadag i sektion 1
Sektion 1 afholdt temadag i juli, hvor kvalitet frem for kvantitet var blandt emnerne. Der blev snakket om ny skovrejsning, provenienser og artsvalg under besøg i Elmelund Skov. Der var rundvisning hos gartneriet PKM og deres robotteknologi samt møde med GLS-A.


Markedsføring og udstillinger

Havemiljø på gader og veje
Danske Planteskole har i samarbejde med Alex Andersen fået lavet 3 lastbilreklamer. Du kan allerede nu møde dem på vejene.


Organisationer og udvalg

ENA sommermøde
ENA holdt sommermøde i Finland i ultimo juni. Blandt emnerne var: Spredning af Xylella fastidiosa. Invasivearter. Projekt Green Cities kampagne. Se referat fra mødet.

Pressemeddelelse fra mødet.


Status for planteskoler
ENA’s nyeste samlede oversigt over planteskoleområdet i EU viser fremgang og status quo. Se ENA´s oversigt.


Opdatering på den frygtede Xylella
Se den nyeste liste over værtsplanter for Xylella fastidiosa her.

Der sker fortsat udvikling i risikoen for Xylella. Se en opdaterede situation for Italien, Frankrig, Tyskland og Spanien her.


Plantesundhed
Der var møde i udvalget d. 29. marts, hvor der blandt andet blev dannet arbejdsgrupper om kontrol og gebyr; uddannelse; risikovurdering. Se referatet.


Sektion for plantesundhed
Der har været møde i Sektion Plantesundhed i juni. Følgende emner var på dagsordenen: Fund af fyrrevednematoden på træemballage fra Sri Lanka og 3 fund af Anoplophora. glabripennis på træemballage fra Kina er bekymrende.

Et medlemsland finder ofte træbukke på produkter fra diverse lande og foreslog importkrav for hele slægten Cerambycidae, da mange af træbukkene udgør en stor risiko ved etablering.


Restriktion ophævede
Der har været lokalt udbrud af Asiatisk bomuldsugle, Spodoptera litura, dette er nu bekæmpet og restriktionerne er ophævede. Situationen følges fortsat tæt, herunder også i forhold til kommende importer til Danmark af relevant plantemateriale.


Innovation og skovforyngelse
NordGen inviterer i samarbejde med Danske Plantskoler og Naturstyrelsen til konference 19.-20. sep. Se programmet og program for ekskursion.

 

Rådgivningsnyt

Nye regler for sprøjtejournal.
Nyt system til indberetning. Læs mere her.


Rosenafprøvning i Nantes
I Valby parken har vi i  2016 plantet roser for at sætte fokus på roser og sundhed. Lokaliteten er valgt netop, fordi det er en åben park med mange besøgende.

I Nantes, Frankrig har man haft rosenafprøvning i offentlig park gennem mange år. Her kåres den bedste rose hvert tredje år på baggrund af sundhed og duft. Vinder roserne fra de forskellige år samles i ét område i parken.


Nissorum 250 SC (561-6)
Vedhæftet godkendt mindre anvendelse til brug af Nissorun 250 SC (561-6) mod frugttræ- og væksthusspindemider i prydplanter/planteskolekulturer på friland.

 

Artikler / rapporter
Rosen Heidetraum er kåret som ’Goldene Rose von Den Haag’. Deutsche Baumschule 08/2017, s. 6.


Tre vokstyper afprøves. Baumschule 08/2017, s. 54-57.


Sporstoffer som kobber, zink, mangan og jern kan øge resistens mid skimmelsvamoe i planter. De Boomkwekerij 15/2017, s 22.


Beskæring via sensorsystem. Specielt den høje beskæring er langt hurtigere på denne måde. Beskæringen foretages ultimo april, da der ikke er så mange blade på og det er nemmere at se. De Boomkwekerij 15/2017, s 26

 

Kalender med aktuelle arrangementer findes her.

 

Vedhæftet fil: Nyhedsbrev til planteskolerne august 20117.pdf