06. december 2023 - 18:01Samarbejde med andre 

Miljø (MPS) - Danske Planteskoler passer på miljøet

Dansk planteskoleerhverv er en del af det danske samfund. Derfor ligger det danske miljø Danske Planteskoler stærkt på sinde, og det afspejler sig i hverdagen i den enkelte planteskole.

Dansk planteskoleproduktion tilstræber en absolut minimering af anvendelsen af plantebeskyttelsesmidler. Biologisk bekæmpelse anvendes i videst muligt omfang. Heldigvis betyder forskning og udvikling på netop dette område, at mulighederne bliver flere og flere.

Ressourceminimering er blevet en del af planteskolernes hverdag. Det gælder om at spare på vand, gødning, emballage og mange andre ressourcer. Både for virksomhedens egen skyld og for den dejlige, danske naturs skyld.

Mange af Danske Planteskolers medlemmer har allerede sluttet sig til den internationale miljøstandard MPS, og antallet af MPS certificerede medlemmer er hastigt voksende. En udvikling Danske Planteskoler hilser velkommen og støtter aktivt.

MPS er et internationalt anerkendt klassificeringssystem, der opstiller krav til planteproducenter om ressourceminimering. Kun producenter, der lever op til kravene, kan benytte MPS mærket og kun efter at have gennemgået en certificeringsproces, der klarlægger, hvilken klassificering virksomheden er berettiget til.

Vil du vide mere?


Dansk Gartneri
Danske Planteskoler er medlem af brancheorganisationen Dansk Gartneri, som samler og varetager hele den danske gartnerisektors erhvervspolitiske interesser. DP er repræsenteret i Dansk Gartneris bestyrelse og i relevante udvalg under Dansk Gartneri. DP har derudover et tæt samarbejde med Dansk Gartneris erhvervspolitiske sekretariat, der i dag er placeret på Axelborg i København.

www.danskgartneri.dk


ENA
European Nurserystock Association (ENA). ENA er fællesorganisationen for de enkelte nationale planteskoleorganisationer, hvis opgave det er at styrke erhvervets økonomi og udvikling gennem fagligt og erhvervspolitisk samarbejde.

www.enaplants.eu


Florainfo
Florainfo ApS er et selskab der har til formål at tilbyde planteskolebranchens fælles produktinformationer som stregkoder, etikettekster og fotografier af planteskoleplanter til brug skiltebilleder, etiketter og andre salgsfremmende materialer.

www.florainfo.dk


Haveinspiration
Haveinspiration.dk er en hjemmeside til forbrugeren, der ønsker mere information om planter til hus og have. Den laves i samarbejde mellem Danske Prydplanter, Danske Havecentre og Dansk Planteskoleejerforening.

www.haveinspiration.dk


Udstillingen Have og Landskab
Formålet med udstillingen er at fremvise planter af vore gode danske kvalitet, i samarbejde med danske planteskoler.

På udstillingen kan man opleve:
Provenienser, nyheder, fællesstand og maskiner.

I samarbejde med kolleger ønsker vi at vise, hvad der ved fælles interesse kan vises brugere af planter.
Man mødes med arbejdere og ejere af anlægsvirksomheder, som vi samarbejder med i det daglige. Landskabsarkitekter, arkitekter, kommunal forvaltning.

http://hl15.dk/


IPPS
IPPS (International Plant Propagators Society) er en international organisation for mennesker med interesse i formering og dyrkning af planter. Den europæiske afdeling har hovedkvarter i England. Hovedformålet er at danne netværk mellem medlemmerne og mottoet er ”Seek and share”.

http://www.ipps.org/


ISU
International Hardy Plant Union (ISU) er fællesorganisationen for de enkelte nationale staudeplanteskoler og organisationer med interesse for stauder. 

Internationalen Stauden Union (ISU).

Læs mere på www.isu-perennials.org.


PartnerLandskab
PartnerLandskab er et fagligt netværk for den grønne sektors interessenter med erfaringsudveksling og igangsætning af projekter af brugbar forskningsbaseret viden, der kan udnyttes direkte i medlemmernes praksis. PartnerLandskab er organiseret af Skov & Landskab ved Københavns Universitet.

http://www.sl.life.ku.dk/Forskning/PartnerLandskab.aspx


Plantevalg.dk
Skov- og Naturstyrelsen og Skov & Landskab har i samarbejde med Dansk Planteskoleejerforening udviklet et web-baseret rådgivningssystem for valg af plantemateriale til brug i skov og landskab.

www.plantevalg.dk