Websitet anvender cookies. Læs mere... 
Her er du: > Generelt for erhvervet
 

 

Print

Med den nye Plantesundhedsforordning ændres en række regler. Baggrunden for den nye Plantesundhedsforordning er den øgede globale handel med planter og planteprodukter og ændringerne i klimaet, der øger risikoen for at planteskadegørere kan indføres og etablere sig. Følgende oversigt giver et overblik over nogle af de informationer, du kan finde på www.lbst.dk.

e-Dokumentation om plantepas:  https://lbst.dk/virksomheder/gartneri/ny-plantesundhedslovgivning/e-dokumentation-om-plantepas/ 

Handlingsplan: https://lbst.dk/virksomheder/gartneri/ny-plantesundhedslovgivning/e-dokumentation-om-plantepas/#c67971 under Modul 5.

Krav om virksomhedskompetencer ved udstedelse af plantepas: https://lbst.dk/nyheder/nyhed/nyhed/krav-om-virksomhedskompetencer-ved-udstedelse-af-plantepas/

Plantepas. Vejledningen om plantepas finder du her: https://lbst.dk/virksomheder/gartneri/ny-plantesundhedslovgivning/produktion-og-omsaetning-i-eu/


Nedenstående lister findes her: https://lbst.dk/virksomheder/gartneri/ny-plantesundhedslovgivning/lovgivning/#c68842 

  • Liste over EU-karantæneskadegørere (bilag 2)
  • Liste over beskyttede zoner og de respektive beskyttet zone-karantæneskadegørere (bilag 3)
  • Liste over EU-regulerede ikke-karantæneskadegørere og specifikke planter til plantning (bilag 4)
  • Liste over planter, planteprodukter og andre objekter, hvis indførsel til Unionen fra visse tredjelande er forbudt (Bilag 6)
  • Liste over planter, planteprodukter og andre objekter med oprindelse i tredjelande og de tilsvarende særlige krav vedrørende indførsel til Unionens område (Bilag 7)

Faktaark på udvalgte karantæneskadegørere.


Yderligere information om plantesundhed indenfor gartneri finder du på Landbrugsstyrelsens website her. 

 

Internethandel
Læs mere om salg af planter over internettet her. 

Eksport/import
Information om Eksport ud af EU, plantesundhed findes her: https://lbst.dk/virksomheder/import-og-eksport/eksport-ud-af-eu-plantesundhed/  hvor Eksport-tutorial videoer kan anbefales.

Import. https://lbst.dk/virksomheder/import-og-eksport/import-ind-i-eu-plantesundhed-handelsnormer-og-cites/importkontrol-plantesundhed/

Plantesundhedsforordningen indeholder også krav om anvendelse af systemet TRACES NT for hele EU.  https://lbst.dk/virksomheder/import-og-eksport/import-ind-i-eu-plantesundhed-handelsnormer-og-cites/traces-nt/

 


Hegnsloven 
Her finder du info om den danske hegnslov.

 


Ordning til godkendelse af planteskoleplanter til eksport til tredjelande, der kræver frihed for kartoffelcystenematoder

Godkendelsen opnås af danske virksomheder, der kan dokumentere, at virksomhedens produktion er fri for kartoffelcystenematoder med henblik på eksport til 3. lande, der kræver dette som en forudsætning for import.

Beskrivelse af eksportordning for KCN-frie planter findes her.

Standard-dokument om frihed for KCN kan hentes her.

 

Arrangementer i Danske Planteskoler
11/10 - 13/10-2023
Comwell Køge
IPPS konference - It's all about roots