25. september 2023 - 09:09 

Projekter 2023 - læs om baggrund og formål herunder:

More Green Cities for Europe

- Artikel i Berlingske: "Bynatur kan fremme vores evne til kritisk tænkning".

Strategier for ukrudtsbekæmpelse i planteskolekulturer

 

International vidensudveksling på planteskoleområdet

Rådgivning til planteskoleproduktion via faglige fora

Større uafhængighed af kemisk plantebeskyttelse

Robotteknologi og ensidig nedslidende arbejde

Demonstration af effekt af alternative bekæmpelsesmidler i planteskolekulturer

Afsætningsfremmende aktiviteter for planteskoler - Den Gode Historie

Afsætningsfremme af planteskoleplanter til biodiversitet - forlænget fra 2022

Robotafprøvning af strategier for ukrudtsbekæmpelse i planteskoleerhvervet - forlænget fra 2022

 

Projekter 2022

Resumé af alle projekter i 2022 kan læses her.

Nyhedsbreve udsendt i forbindelse med projektet "Udvikling af planteskoleproduktion via faglige fora":

Februar

April

Juli

September

November

December
 

Læs om formål, baggrund og indhold herunder:

Afprøvning af strategier for ukrudtsbekæmpelse i planteskoleerhvervet

- Rapport 2022: Ukrudtsbekæmpelse i planteskoler


More green cities for Europe


Udvikling af planteskoleproduktion via faglige fora

Sprøjteteknik og basisstoffer


- Guide til bedre sprøjteteknik

- Fremtidens planteværn
(artikel i Gartner Tidende)

- Dokumentation og links

 

Klimaaftryk af planteskole- og juletræsproduktion


International vidensudveksling

- Rejsedagbog fra studietur til Holland, september 2022


Afsætningsfremme af planteskoleplanter til biodiversitet
 

Optimering af mekanisk ukudtsbekæmpelse (genbevilling)
 

Robotter på vej (artikel fra Gartner Tidende nr. 11, 2022)

Video: SMZ strigle arbejder i nåletræer, Hjorthede Planteskole, september 2022Promovering af plantning ved minivådområder (genbevilling)

 

Projekter 2021
Læs mere her.


Projektet "Nye strategier for brug af herbicider"
Atikel: "Fortsatte forsøg med at erstatte glyphosat i jultræer"
Indlæg på temadag: "Glyphosat-fri dyrkning - forsøg og anbefalinger"


Projekter 2020
Beretning til Produktionsafgiftsfonden for frugt og gartneriprodukter kan læses her. 

Projektet "
Alternativer til Glyphosat"
- Artikel: "Fremtiden for glyphosat og alternativer i juletræsproduktion"
- Indlæg på temadag: "Status på forsøg med alternativer til glyphosat"

Rapport over projektet Anvendelse af sennepsmel til desinfektion af frøbede i praksis  kan læses her.

Screening af herbicider – alternativ til Reglone, 2019
Læs rapporten her. 
 

Projekter 2019
Beretning til Produktionsafgiftsfonden for frugt og gartneriprodukter kan læses her. 

Rapport over projektet Anvendelse af sennepsmel til desinfektion af frøbede kan læses her.


Projekter 2018
Beretning til Produktionsafgiftsfonden for frugt og gartneriprodukter kan læses her.


Notat vedrørende røde nåle
 
Artikel om røde nåle

Notat vedrørende afprøvning af skimmelmidler på planteskolekulturer, 2018

 

Projekter 2017
GAU-beretning 2017 kan læses her.

Projekter 2016
GAU-beretning 2016 kan læses her.

Projekter 2015
GAU-beretning 2015 kan læses her.

Projekter 2014
GAU-beretning 2014 kan læses her.